+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Günes dil teorisi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Günes dil teorisi nedir
  Günes dil teorisi nedir

  Günes dil teorisi hakkında bilgi

  ATATÜRK’ÜN GÜNEŞ DİL KURAMI
  Asya’da yaşayan boyların konuştuğu dil, günümüzden 15,000 yıl öncesinden başlayarak 3,000 yıl öncesine kadar geçen dönem içinde hem gramer kuralları, hem de nesnel ve kutsal kavramları ile tam olarak gelişmişti. Bu dile Ön-Türkçe demek doğru olur sanırım. Zira Ön-Türkçe konuşan insanlar göç ettiklerinde birçok yeni dilin oluşmasında önderlik ettiler.

  gnesdilteorisinedir1.jpg


  Ön-Türk Göçleri
  MÖ. 1,000 (günümüzden 3,000) yıllarından itibaren bu diller kesin çizgilerle ayrılıp farklı abeceler ile yazılmaya başlamışlardır. Fakat birçok örnekle göstermeye çalıştığım gibi, Ön-Türk damgaları hepsine temel kaynak olmuştur. Orta Asya Göktürk yazısı da aynı köke dayanır. Göktürk damgaları 38 adettir. Bunları alttaki resimde görmekteyiz.
  gnesdilteorisinedir2.jpg

  38 Damgalı Orhun abecesi
  Dikkat ederseniz, bu damgalardan bazıları basit tek sesler iken bazıları hece, bazıları 3 harf ile ifade edilebilen çift-sesli (diftong) işaretlerdir. Birçokları da bilinen birtakım nesneleri andırır. Örneğin: T1 at üstündeki biniciyi, OKH bir oku, Y1 yarım ayı, ….vs.
  MÖ. 15,000 ile 3,000 yılları arasında geçen 12,000 yıllık süre Ön-Türklerin dünyaya yayıldıkları dönemdir. Bu süre içinde Asya’nın doğusunda Korece, Japonca, Tunguzca, Çukçice ve Aynuca ortaya çıkmıştır. Bering boğazını aşanlar ise Maya, Aztek, İnka dillerini ve onların pek çok yan lehçelerini oluşturmuşlardır.
  Orta Asya’da kalanlar ise, yazıyı geliştirmeye devam etmişler ve en gelişmiş yazı türü olarak Göktürk yazısını oluşturmuşlardır. Bu arada batıya ve güneye göç edenler Sümer çivi yazısını, Elam, Saka, Kıbrıs ve Etrüsk yazılarını geliştirmişlerdir. Bu yazı türlerinden Finike abecesi, Yunan ve Roma abeceleri de türemiştir.
  Kuzey ve kuzey-batıya göç etmiş olanlarından Viking, Fin, Macar ve Baltık harfleri ortaya çıkmıştır. Anadolu’da ise Likya ve Lidya yazıları Ön-Türk yazı şekline en çok benzeyen türlerdir. Anadolu şehirlerinin pek çoğu Ön-Türkler tarafından kurulmuşlardır. Ön-Türk kültürünün son kalesi batıda Truva şehri ve iç-Anadolu’da Göreme (peri bacaları) bölgesi olmuştur. Bu iki merkez de işgal edilince Anadolu Ön-Türk kültürü büyük çapta yok olmuştur. O dönemden kalma yazılı taşlar ve kaya resimleri halen tam olarak okunabilmiş değildirler.
  Bu bakımdan, halen dilcilere ve kazı bilimcilere, sanat tarihçilerine çok iş düşmektedir. Ancak, belli bir bilinç düzeyi oluşmadığı sürece doğru yorumların yapılması mümkün değildir. Atatürk tarafından geliştirilip üzerinde yıllarca çalışmalar yapılmış olan Güneş Dil Kuramı yeniden ele alınıp, güncel bilgilerle, sağlam bir temele oturtulmalıdır.

  gnesdilteorisinedir3.jpg

  Kadim kültürler sadece Türkologlar tarafından değil, dil, yazı, inanç ve mimari eserlerinin inceleneceği bir uzman gurubu tarafından ele alınmalıdırlar. Ortak olan yönler ortaya çıkarılmalıdır. Bu çalışmaya yabancı uzmanlar da davet edilmelidir. Atatürk, zamanında Macar dil uzmanlarını Ankara’ya davet etmiş, onlar da Türk dilinin kökenlerini araştıran birçok eserler vermişlerdir.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Güneş dil teorisi

  Güneş Dil teorisinin diğer ismi Güneş Dil Nazariyesi dir.Adından da anlaşılacağı üzere bir teori olan bu varsayım Ulu Önder Atatürk tarafından 1930′lu yıllarda Türkçe’nin içine saplandığı derin bataklıktan ve çıkmazdan kurtarmak amacıyla ileri sürülmüştür. 1930 yılından önce dil ile ilgili asıl amaç kökeni itibariyle Türkçe olmayan kelimeleri dilimizden atmak, yerine yeni kelimeler türetmekti.Özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonra devrimlere hız veren Atatürk,dil devrimini de başlatmış ve kurduğu Dil Kurultayı’na (bugünkü TDK) bütün kelimelerin kökenlerinin tespit edilip yabancı kökenlilerin atılmasını, yerine yani kelimeler türetilmesini tavsiye etmiştir

+ Yorum Gönder


güneş dil teorisi nedir,  güneş dil teorisi hakkında bilgi,  türk damgaları,  güneş dil teorisi nedir kısaca