+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Ingiliz faydacılığının ve liberalizminin getirdiği dünya görüşü özet olarak nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Ingiliz faydacılığının ve liberalizminin getirdiği dünya görüşü özet olarak nedir
  Ingiliz faydacılığının ve liberalizminin getirdiği dünya görüĢü özet olarak nedir?

  Ingiliz faydacılığının ve liberalizminin getirdiği dünya görüĢü hakkında bilgi


  Ingiliz liberalizmi tutarlı bir öğretidir; faydacılık felsefesinin bir ürünüdür. Faydacılığın baĢlıca temsilcisi Bentham’a (1748-1832) göre, bütün sosyal olayları bir tek ilkede toplamak mümkündür: «Mümkün olduğu kadar fazla mutlu olmanın çarelerini aramak ve bulmak.» Bentham, Adam Smith’in tarifine uygun olarak, iktisat siyasetini, «En fazla zenginlik yaratarak mümkün olduğu kadar fazla mutlu olmayı sağlama yollarının bilinmesi» olarak tarif eder.
  39887.jpg

  Devletin ise zenginliği artırmak ya da sermaye yaratmak gibi bir görevi yoktur. Devletin görevi bir kere ele geçirilmiĢ olan servetin güvenliğini sağlamaktır. Yani görevi hukukidir; iktisadî görevi mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Bentham’a göre devletin temeli sözleĢmeye değil, ihtiyaçların karĢılanmasına dayanır; vatandaĢlar, ihtiyaçları karĢılandığı sürece monarka itaat etmelidirler, önceleri aydın despotizmine taraftar olan Bentham, daha sonra Ingiliz düĢünürlerinden James Mill’in (1773-1836) de etkisiyle merkezci, temsile dayanan, burjuva demokrasisini savunmuĢtur.
 2. Acil

  Ingiliz faydacılığının ve liberalizminin getirdiği dünya görüşü özet olarak nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder