+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay
  Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay

  Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay hakkında bilgi

  Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay.jpeg.

  Tarih, diğer bilim dallarında olduğu gibi,
  ancak kendi bilimsel özellik ve yöntemini geliştirmesi sayesinde bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmiştir. İnsanlığın geçmişi hakkında doğru bilgiye ulaşmak tarih biliminin en önemli amacıdır. Bu nedenle tarihten günümüze kalan izlerin, kalıntıların ve belgelerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Geçmişten kalan ve tarihi bir olay hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (belge) denir.

  Bir malzemenin kaynak olarak nitelendirilebilmesi için:

  1. İçinde bulunduğu devirde veya bu devre yakın bir zamanda yazılması,

  2. Devrinin kaynaklarından yararlanarak oluşturulmuş olması gereklidir.

  Kaynaklar iki gurupta incelenir:

  A- Kapsadıkları Bilginin Değerine Göre Kaynaklar

  1. Ana Kaynaklar (Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.

  2. İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.

  B- Bilgi Veren Kaynağın Cinsine Göre Kaynaklar

  1. Sözlü Kaynaklar: Bunlar; tarihsel,
  öyküler, şiirler, söylenceler, destanlar, menkıbeler, fıkra ve atasözleridir.

  2. Yazılı, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Bunlar, korundukları yerlere göre üç gruba ayrılır:

  a) Arşiv Malzemeleri: Fermanlar, beratlar, kanunnameler, ilâmlar gibi resmî mühür ve imza taşıyan yazılı belgelerdir. Ayrıca; resim ve fotoğraflar, filmler, plâklar, video ve teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ile görüntülü ve sesli belgeler de arşivlerde saklanır.

  b) Kütüphane Malzemeleri: Şecereler, takvimler ve yıllıklar, vakayinameler, yaşam öyküleri (biyografi), hatıralar, seyahatnameler, gazete ve dergi gibi süreli yayınlardan oluşan malzemelerdir.

  c) Müzelik Malzemeler: Kitabeler, abideler, heykeller, mezar taşları ve lâhitler, madalyalar, paralar, insan iskeletleri, ev eşyaları, aletler, silâhlar ile arkeolojik ve etnografik malzemelerdir.
  VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME

  a) Tasnif(Sınıflandırma): Tasnif, sınıflandırma demektir. Tarihsel kaynaklardan verilerin elde edilmesinden sonra bunların tasnif edilmesi gerekir. Elde edilen bilgiler zamana, mekâna ve konuya göre tasnif edilir. Verilerin sınıflandırılması ve mantıklı bir düzen içerisinde sıralanmasıyla, eserin bölümleri oluşturulur. Bu bölümlerin de kendine göre alt başlıkları olacaktır. Böylece hazırlanmakta olan yapıtın plânı ortaya çıkar.Sınıflandırma işlemi verilerin önemine, güvenirliliğine veya kronolojik sıraya göre yapılabilir.

  b) Tahlil(Analiz=İnceleme: Çözümleme) : Elde edilen verilerdeki bilgiler değerlendirilir. Bilgilerin inceleme konusu hakkında yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ,
  güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir.

  c) Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.

  Eleştiri, dış eleştiri ve iç eleştiri olmak üzere iki şekilde yapılır.

  Dış Eleştiri: Bir kaynağın adı, türü, sahte veya orijinal olup,
  olmadığı, yazılış tarihi, yazarının belirlenmesi gibi kaynağın dış özelliklerine ilişkin yapılan eleştiridir.

  İç Eleştiri: Kaynakta verilen bilgilerin güvenirliğini ve değerini ortaya koymak için yapılan eleştiridir.
 2. Acil

  Tarih araştırması aşamalarına uygun bir olay isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder