+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında bilgi
  Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında bilgi

  Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında genel bilgi

  Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında bilgi1.jpg.

  Tarih Biliminin Özellikleri 1. Geçmişteki,
  olayları inceler.2. İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir.3. Belgelere dayanmalıdır.4. Yer ve zaman belirtilmelidir.5. Sebep-sonuç ilişkisi olmalıdır.6. Objektif (tarafsız) olunmalıdır.7. Tarihî olaylar tekrarlanamaz. 8. Deney ve gözlem yapılamaz.9. Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.10.Araştırma mümkün,
  olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.
  Tarihin Konusu: Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir. Tarihimizi Öğrenmenin Gerekliliği: Türk milleti tarihin en eski ve en köklü milletlerinden biridir. Türkler; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılan devletler kurmuşlardır. Bu bölgelerde Türk dilinin, Türk sanatının, Türk kültürünün izleri bugün bile sürmektedir.MÖ III. yüzyılda Hunlarla başlayan Türk Tarihi günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.Tarihimizi iyi öğrenmekle;Vatan, Millet sevgimiz gelişecektir. Millet olarak geleceğe daha güvenle bakabilecek duruma gelebiliriz. Tarih Biliminde Yer ve Zamanın Önemi: Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın ,
  gerçek olup olmadığını anlarız.Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir.
  Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki,
  nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler. Tarih Biliminde Sebep-Sonuç İlişkisinin Önemi: Tarihte, bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın sonucu, kendisinden sonraki olayın sebebidir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.Tarih Biliminde Olay ve Olgu Kavramları: Olay, insanları ilgilendiren, sosyal, siyasal ve dînî alanlarda meydana gelen, başlangıcı ve bitişi beli olan gelişmedir. Olgu, aynı özellikteki tarihi olayları kapsayan ve belli bir süreci ifade eden genel bir kavramdır. Meselâ: Olay > Anadolu’nun Türkler tarafından fethi Olgu > Anadolu’nun Türkleşmesi Olay > Amerika’nın keşfi Olgu > Sömürgeciliğin başlaması
 2. Acil

  Kültürel özelliklerin bilimsel tarihi olayların hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder