+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Kilit romanında hangi tarihi olay anlatılıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Kilit romanında hangi tarihi olay anlatılıyor
  Kilit romanında hangi zamanın olayını anlatılıyor

  Kilit romanında hangi tarihi olay anlatılıyor1.jpg.

  Osmanoğulları romanında Feridun Fazıl ,
  Tülbentçi 1281–1320 yılları arasındaki za*man dilimini ele alır. Romanda, bu yıllar arasında Kayı aşiretinin yaşayışı, tekfurlarla mücadeleler, savaşlar, aşiretten devlete geçişin bütün safhaları anlatılır. Osman Bey he*nüz yirmi yaşında bile değildir. Öyle olduğu hâlde Ertuğrul Bey aşiretin idaresini ona bırakmıştır. Ertuğrul Beyin kardeşi Dündar ise bu durumu hazmedememiş, aşiretin düşmanlarıyla birlik olmuştur. Şövalye Laskaris, Papas Arkitas, Konyalı Mesut, Korhan onunla beraber hareket etmektedirler. Vaka 1281 yılının Şubat ayında Kartallı Hanında başlar. Korhan ve arkadaşları, Şövalye Laskaris, Osman Bey aleyhine plânlar yapmaktadırlar. Varhisar Tekfuru Nikefor, İnegöl Tekfuru Nikola ve Bilecik Tekfuru ile işbirliği içindedirler. Romanda Osman Gazi ve arkadaşları ön plândadırlar. Orhan Beye faz*la yer verilmemiştir.

  Bu romanda kurgu olmadığı söylenebilir. Hadiseler kopuk,
  kopuktur. Macera roma*nı niteliği ağır basmaktadır. Tarihî vakalar macera kisvesinde sunulmuştur. Romanda karakter tahlilleri bulunmaz. Yazar şahısları işlememiş, onları destan tipleri gibi düz bir şekilde anlatmıştır. Şahıslar, sadece olaylar dolayısıyla görünürler ve mekanik olarak bazı faaliyetleri yaparlar. Bu durum, tabiatıyla biraz da okuyucu kitlesiyle ilgilidir. Fe*ridun Fazıl Tülbentçi'nin romanları, ortaokul ve lise çağlarındaki gençlere hitap etmek, onlara tarih bilgisi, tarih sevgisi ve okuma merakı aşılamak için kaleme alınmıştır. Ta*rihî bilgiler dipnotlarla verilmektedir. Bu durum roman sanatına aykırıdır. Fakat çocuk*luktan henüz çıkmakta olan gençler üzerinde olumlu etkiler uyandırdığı söylenebilir. Yeni yetişme çağlarında olan gençler, pek çok bilgiyi bu şekilde hafızalarına nakşedeceklerdir. Eserde edebî olmamakla beraber doğru ve sağlam bir Türkçe kullanılmıştır. Yazar devrin üslûbunu vermeye, şahıslan o devirde yaşıyormuş gibi konuşturmaya dik*kat etmiştir. Olayları anlatırken dikkatsizlikler ve ihmaller görülmektedir. Tarihî hadi*seler, alelade maceralar gibi yüzeysel bir şekilde ele alınmıştır. Bütün bu kusurlarına rağmen bu hacimli eser, tesir bakımından oldukça önemlidir. Kitabın başında şöyle bir ibare bulunmaktadır:

  "İnkılap Kitabevi, size Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Osmanoğulları ad*lı büyük,
  tarihî romanım takdim eder. Yüzlerce yerli ve yabancı vesika*ya istinat edilerek yazılan bu eserde, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuru*luşunu ve onun muhteşem banisi Osman Gazi'nin hayatını, göğsümü*zü İftiharla kabartan muzaffer savaşlarını, aşkını, ıstırabını merak ve heyecanla okuyacaksınız."

  Yazarın yüzlerce eser karıştırdığı doğrudur. Bu durum, romanına koyduğu dipnotlar*dan da anlaşılmaktadır. Tülbentçi, çeşitli konularda kendi vardığı görüşleri de bu dip*notlarda belirtmiştir. 2. Acil

  Kilit romanında hangi tarihi olay anlatılıyor isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kilit romanı,  kilit romanı hangi tarihte yapılmıştır,  kilit hangi tarihi olayı anlatıyor