+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Azerbaycan giyim kültürü nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Azerbaycan giyim kültürü nasıldır
  azerbaycan giyim kültürü nasıldır kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Azerbaycan giyim kültürü nasıldır

  Azerbaycan halkının tarihi ve milli kültürü ile ilgili temel vasıflarından biri de milli giysilerdir. Bu tür ona göre eşsizdir ki, halk yaratıcılığının sanatsal özellikleri, onların çeşitli halde formalaşmaları, sanat süs desenleri, dokuma giysilerde ifade edildi
  . Azerbaycan XVII yüzyılda yakın Doğu'nun en büyük ipekçilik ülkesi olarak tanınıyordu ve Şirvan eyaleti Azerbaycan'da en büyük ipekçilik bölgesi idi. Ayrıca Azerbaycan'ın Şamahı, Baskal, Gence, Şeki, Şuşa bölgelerinde da ipekçilik üretimi çok gelişmişti. Bu bölgelerde ipekten çok şık, süslü, işlemeli, zarif kadın baş örtüleri üretiliyordu. Giysinin stili onun sahibinin aile durumunu ve yaşını yansıtıyordu. Bekar kızların giysileri evli kadınların giysilerinden farklıydı. Genç kızlar daha parlak ve şık giyinirlerdi.

  Erkek ve kadın giysileri Azerbaycan'ın bütün etnik, tarihi bölgelerinde aynıydı. Bununla birlikte erkek giysileri giysinin sahibinin sınıfını yansıtıyordu. Çocuk giyimi kendi forması ile büyüklerin giyimi ile aynıydı ve onlardan sadece bazı özellikleri ve boyutu ile farklanırdı. Azerbaycan kadın giyimi XIX yüzyılda, XX yüzyılın başlarında alt ve üst giysilerden oluşuyordu. Üst giyimi ise genelde omuzüstü ve bel giysilerinden ibarettir. Kadın omuzüstü giyimi üstgömleği, arkalık (eski Azerbaycan giysisi) ve çepkenden (eski Azerbaycan kadın giysisi) oluşurdu. Üst gömleğinin yüz biçimi, omzu tikişsiz ve rengareng koltuk altından ibaretti. Bu gömlekler ipek kumaşlardan dikilirdi.

  Çepken - omuzüstü, iç kaplaması olan ve yalancı kollara sahip kadın giysisi. Bu giyim yundan, kadife ve birkaç çeşit ipek kumaşlardan dikilirdi.

  azerbaycan giyim.jpg

  Lebbade - omuzüstü üst yeleğidr. Bu giyim sırmalı iç kaplamasında olur, yundan, kadife ve başka parçalardan dikilirdi.

  Güleceyik -kadın omuzüstü giysisi. Bu giyim iç kaplamalı olur ve yundan, kadifeden tikilirdi.

  Baharı - sırmalı iç kaplamalı kadın omuzüstü giysi. Genelde kadifeden dikilirdi.

  Kürdü - kadın giysisi. Bu giyim yundan, kadifeden dikilirdi, kürk deri ve yoğun desenlerle donatılırdı.

  Eşmek - kadın sırmalı giysisi, yundan, kadifeden dikilirdi. Bu giysinin yakası, eteği ve kolları safsar kürk derisi ile, altını ağ torla ve şeritle donatılırdı.
  -
  Kadın üst giysisi
  birkaç etekden, çift kenrdan ve çahçurdan (eski kadin enli pantalonu) ibaretti.

  azerbaycan giyim1.jpg

  Şehirlerde kadınlar evden çıktığında eteğin üstünden çahçur giyerlerdi. Erkek milli kazak - üst giysileri, arkalık, kaba ve çuha (omuzüstü) ibaretti. Bir veya iki taraflı arkalıklar ipek, atlas, kişmir, (nazik yun) mahud, (parça növü) saten ve başka parçalardan dikilirdi. Kaba - erkek omuzüstü üst giysisidir ve genelde yundan dikilirdi.

  Çuha - içi tüylü koyun derisinden yapılmış düğmesiz, desenli palto.

  Milli giyim takımına çeşitli baş giysileri ve ayakkabılar dahil idi. Milli giyim takımlarına yerli kuyumcuların yarattığı kuyumculuk ürünleri aittir. Kadın kuyumculuk ürünleri onların kullanılmasına uygun olarak, baş,boyun, göğüs, bel, bilek parçalarına bölünür. Ornamentin en basit unsurlarına - düz ve kırık çizgiler, zikzaklar,daireler, üçgenler, küçük eşkenar dörtkenler, nokta ornamentine erken bronz (Azerbaycan'da MÖ III bin yıllık) dönemine ait pişmiş kaplar üzerinde rastlanır. Bu, Azerbaycan halkının eski nakış koyma sanatının benzeridir. Azerbaycan'da sanatının gelişimi hakkında burada çeşitli dönemlerde olmuş birçok tüccarlar, seyyahlar ve diplomatlar çok ilginç gerçekleri bildirirler. İtalya seyyahı Marko Polo (XIII yy) Şamahı ve Berdenin ipek

 3. Zarafet
  Üye
  Müslüman dünyasının ilk laik ve demokratik devleti olan Azerbaycan, yedi bağımsız Türk devletinden biridir. Türklerin Azerbaycan'a gelişleri tahminini ve M.Ö. Saka-iskit döneminde başladığı savunulmaktadır. Azeri dili çoğunlukla, Türk, Arapça ve daha çok Farsça kökenli sözcüklerden oluşuyor.
+ Yorum Gönder