+ Yorum Gönder
Dünya Tarihi ve İnanç ve Kültür Forumunda Irak Türklerin'de Tanılan Oymaklar Boylar Aileler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Irak Türklerin'de Tanılan Oymaklar Boylar Aileler
  Irak Türklerin'de Tanılan Oymaklar Boylar Aileler

  Irak Türklerin'de Tanılan Oymaklar Boylar Aileler Hakkında Bilgi

  Yazan : Sadun KÖPRÜLÜ


  Analiz

  Irak Türklerinin Milli mücadelesi, tarih boyunca başlayarak, Irak devletini hüküm eden tüm diktatörler düşmanlar tarafından, her zaman hakları yenilerek çiğnemiştir.Tarihleri eski çağlara bağlanan Irak Türkleri, Irak’ın kuruluşundan önce bu topraklar kendi ana toprakları olarak buralarda Atabeyler, Devletler, İmparatorlar kurarak bütün milletler tarafından tanınmışlardır.

  Nüfusları dört milyona üstünde olmakla tek mücadeleleri siyasi, ana kültürel, idari başka milletler gibi meşru haklarına kavuşmaktır, önceden, Saddam Rejimi Araplaştırma, bugünde Kürtler tarafından Kürtleşme politikasına karşı durarak yüzlerce aydın, insanlarını liderlerini demokrasiye karşı şehit vermişlerdir.

  Bugünde Türkmen elinde uygulanmakta olan yanlış politikalar, Irak Türklerinin haklarını yok saymaktadır.
  Bu gün önceden olduğu gibi Kerkük, Musul, Diyaya, ve tüm Türkmen bölgelerinde, köylerinde, ilçelerinde milletimize karşı Amerika, İngiliz, İsrail tüm müttefik güçler tarafından asimilasyon yok sayma, yok etme, hiç sayma politika sürmektedir.

  Irak Türkleri Irak’ın kuruluşunda, yapımında var oluşunda çok önemli yerlerde tüm alanlarda binlerce yıllar önce, Irak devletini hüküm ederek, Türk devleti bu topraklarda kurmuşlardır, artık bugün demokrasi geldi, tüm kıyıcı cellat dikta rejimlerden kurtarmalıyız, ve dünyaya ışık tutan Irak Türklerinin ne oldukları bildirmeliyiz..

  Bir göz atmış olursak bir çok Arap, ve Kürt oymakları boyları aileleri aslıda tarih boyunca Irak Türklerinden olmalarına reğman bugün kendilerini unutarak Araplaşarak, Kürtleşerek görünmektedirler.
  Bir bölüm Araplaşan tanılan Türk oymaklarından, aile uyruklarından Bayat, Çadırcı, Deveci, Karakol / Karağol, Defterdar, Paçacı, Haydari Şehli, ve en çok Bağdat’ta yaşayan Asile oymaklar boylar Türk’tür.
  Bunun yanında bugün kendilerini zorla Kürt sayan Bacalan, Davudi, Talabani, Berzanci’nin bir bölümü, Zengene, Caf, Doski, Baranı,Şebek, Pervari, Dizeyi, Herki, Gemgin, Soranı, Kakai ve başkaları eskiden hep Türkmen oymaklarındır.
  Kürt Arapların yanında bugünde Kutsal İslam dinine girmeyin çok sayıda Türkçü Türkmen Kale Gavurları Türkmen Hıristiyanlar dünyanın her yerinde bulunmaktadırlar Şamas, Kelebit, İshak, Hürmüz , Şahbaz, Mikail, Kaymaz.ve başkaları.

  Irak Türkleri Irak, Dünya, İslam, Arap alemine uygarlığına, kültürüne çok hizmetler vererek, sunarak bilgi kültür alanında, çok sayıda tanılan bilginler yetirmişlerdir, bunlardan Farabi, Beyruni, İbin Sina, Tabari, Selahattin Ayubi, Muzaffer gök Börü, Rahisi,Mahmut Zengi ,İbin Kotayba, El Zehabı, El Safidi, Bilgin Taçettin Türkmen’i
  Şeh Mehmet Abda Mısırlı,Sibit Cüzi, Mukaddesi,Fuzuli, Nesimi, Ahmet Şavkı , Hicri Dede, Ömer Ali, Mustafa Cevat, Buharı, ve çok sayıda liderler büyük devlet adamları siyasetçiler, Din adamları, Ses sanatkarı, şiarlar, Edebiyatçılar büyük Türk milleti yetirmiştir .

  Irak Türkleri büyük adamları, şahsiyatları, yazar şairleri ile iftihar ederek çok sayıda bilgin şairler dünyaca tanınmıştır bunlarda Fuzuli, Nesimi, Ahdi, Ruhi , Nevres kedim, Garibi , Halız, Safı , Şeyh Rıza, Faiz, Kabil, Haşim Nehit, Ahmet Şavkı, Hicri Dede ve başkaları,

  Irak Türkleri olarak başka milletlerin kültürüne diline hizmet destek vermişlerdir, buda bir büyük iftihardır Türk milleti için.
  Bugün en önemli çözüm Irak’ta doğrudan demokrasi uygulama, birde tüm Irak milletlerinin haklarını eşit olarak tanımalı birlikte idari ve siyasi olarak yönetmeli Irak’ın dengesi olan Irak Türklerine her türlü hakları tanımak, ve onlara Irak’ın yönetmesinde yerler verilmelidir.

  Saddam rejimi Arap olmayan tüm Irak halkını, özelikle Türkleri ezmek yok etmek, onları Irak haritasından silmeye çalışarak başaramadı, çünkü nereye bakarsanız Irak’ın genel olarak oymakları aileleri hep Türk olduğu karşınıza çıkmıştır ,
  Bugünde Kürtlerde Dünya gücüyle, Saddam rejiminin politikası yolunda yürüyerek, Avrupa batı müttefik güçlerden karşılık güç alarak Türk bölgeleri Kerkük, Erbil, Musul, Diyale, Vasit Celavla, ve tüm Türk köylerinin ,Kasaba, yerlerini Kürtleştirmeye kalkarak, yerlerin bölgelerin adlarını Kürtçe’ye çevirmiştir, Saddam rejimi de Arapça etmiştir.

  Milletimize inanarak, tüm parti, kuruluşlarımızla, birlikte siyasi alanına katılarak, milletimizin haklarını elde etmeye çalışarak, genel olarak tüm dünya ve Arap dünyasına, istek milli ana tarihsel haklarımızı bildirerek, tüm gücümüzle varlığımızı kurmalıyız kendimizi tanıtmalıyız.

  Bizim millet hiçbir zaman bölücülük ayrımcılık yapmadı, kendi toprağını, yurdunu, yerini satmadı, Irak Türkleri Sünni, Şii,
  Kale gavuru olarak, birbirine bağlıdırlar.

  Artık Irak’ın yürütmesine el birliği ile bizler tüm Irak Türkleri olarak her alanda Kerkük, Musul, Erbil, Diyala, Telafer, Tazehurmatu, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Mendili, Dakuk, Şehraban, Kızlarbat, Kümbetler, Hanekın, Kazaniya, Ömer manda, Aziziye, ve başkaları ile çalışmalıyız, hakkımızı kanla almalıyız, birlik beraberlikle Irak’ın Türk olan yerlerini toprakların yönetmeye katılmalıyız.

  Irak Türkleri 35 yıldan beri Saddam Bassılar devrinde, Askeri Bakanlık, idari, önemli görevlerde bulunamadı, rejim hep onları yok etmeye çalıştı, dillerini yasakladı okullarını kaldırdı hiçbir milli kültürel haklar tanımadı onlara.

  Saddam rejim binlerce Türkmen lider, kültürlü bilgili insanları, idam ederek hapishaneye attı, Saddam rejimi düştükten sonra yene haklarımız göz erdi edildi, hiçbir haklar tanınmadı, en normal isteklerimiz haklarımız gerçekleşmedi geçici mecliste bize yer verilmedi bakanlık öteki ilgili devlet içinde görevler bizlere verilmedi, bu haksızlığa karşı Irak Türklerinin milli mücadelesi sonsuza dek devam ederek özveriliğe katılmakla tüm istekleri elde edilmeye kanla, canla milli mücadele davamız sürecektir.
  Irak Türkleri 9- Nisan 2003 tarihinden Saddam rejimi düştükten hiçbir yakma yandırma öldürme yok etme tapu nüfus sayım daireleri çalmadılar talan etmediler, buda gösteriyor ki, Türkler her bir bakımdan milletlerine topraklarına yerlerine bağlıdırlar.

  Irak Türkleri her zaman olduğu gibi Irak’ı bölme parçalamaya kalkmadılar, teröre karşı durdular, Irak’ın toprak bütünlüğünü, birliğini düşündüler, Türkler Mezhep, ırk ayrımı yapmadılar,her zaman federasyona karşı olarak, Irak’ı bölme hıyanet saymaktadırlar.

  Irak Türkleri kuzeyde, orta, güneyde bile yaşamaktadırlar, çoğunluk olarak Kerkük, Erbil, Diyala, Vasit, Bağdat, Musul, Hilla, Basra, ve başka yerlerde yaşamaktadırlar.

  Irak Türkleri, hiçbir Irak halkının hakları isteklerine karşı durmadı, Irak’ta demokrasinin uygulanmasını bir an önce isteyerek, çalışarak Türklerin tüm milli ana haklarını almaya, partiler kuruluşlar kurmaya, tüm düşmanlara, iki gönüllü, yüzlü insanlar karşı vererek her vatandaşın bir an önce demokrasi yolda yasaya bağlı olarak adaletle her insan haklarını almalıdır düşündüler.

  Irak Türkleri vatanları Irak’tan bir parça sayılarak, Türk topluluğundan olarak devlete, hakka, yasaya, saygı göstermektedirler.

  Kendi topraklarında demokrasi altında yaşamayı isteyerek tüm milli kültürel barışçı yollarla hakların onlara tanımaları uğrunda mücadele etmektedirler.

  Irak Türkleri Irak’ın birliğine demokrasi, çoğul parti parlamantor sistemle, insan haklarına saygı göstermekle yasa uygulamasıyla Mezhep, ırk, iklim, bölge ayrımı olmadan, tüm milletlerin yerel özelliklerine önem vermekle, tüm Irak’ın bölgelerinde gelirini, ekonomisini adil bir şekilde paylaşmalı ayrımlılık yapmadan.

  Irak Türklerin tarihi kültürü uygarlığı tüm dünya Türkleri ile birleşerek onlarla Din, millet, ırk , kan, dil uygarlık tarih bağlığı bulunmaktadır. Dünya Türkleri Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan, Batı Trakya, Bosna Hersek, Tataritan, Cenin, Colan, Heleb, Lazikiya, Gagavuz, Kızıl deriler, Kosova, Çaçanistan, Tebriz, Güney, kuzey Azerbaycan, Erdebil, Kara bağ, Kerkük, Erbil, Ankara, İstanbul, İskenderun, Adana köy, Filistin Türkleri, Sibirya, Abaza, Kafkasya, Çin Türkleri, Avrupa Türkleri ile kan, ırk, din, bir kültür uygarlık özel önemli ilişkileri bulunmaktadır, tüm dünya Türkleri arasında bir ayrım bulunmamaktadır .

  Buda Irak milletini ilgilendirmez, Dünya Türkleri tam olarak 300 milyonun üstünde olarak Irak’ın istikrarını toprak, millet birliğine önem vermeleri saygı göstermeleri biricik görevlerindendir,.

  Irak Türkleri tüm Türk dünyasından bir parça olarak, Türkiye’de Irak’ın toprak, millet bütünlüğüne önem vermektedir,
  Dil birliği en önemli unsurdur Türkler arasında hiç mezhep, şehir, köy ayrımı olmayarak Türkler hiçbir zaman ayrımcılık yapmadılar, onları mezhep ayırtmadı, onlar tüm dünya Türklerinin bir parçasıdır, milli davaları için her şeylerini verdiler adadılar.

  Irak Türkleri Ural Altaylara bağlı olmakla tüm Arap devletlerinin, dünyanın her yerinde, köy, şehir ilçelerinde tüm Irak’ın ve dünyanın her yerinde, toprağında bulunmaktadırlar.

  Irak Türkleri arasında boy, oymaklar, aile sistemi sürerek Zaho , Telafer kuzeyi Bedre Cesam Zarbatiye uzanarak, Türkler Zaho, Semil, Musul, Nebi Yunus, Devasa, Bab Top, Sincar ilçesinde de Türkler yaşayarak, Türk Yezidi diye tanınmaktadırlar.

  Türkler Hamdaniya ilçesi, Kara kuş ilçesinde Bayat, Sarılıya, Şebek, Bacalan oymakları yaşamaktadırlar.
  Türkler karakol, Aziziye Vasit orta kesimde Irak’ın güneyi, Ayrıca Musul, Dohuk , Erbil, Kerkük, Diyala, Bağdat, Basra, Nasırıya, Hilla Vasit, Ambar, İmara, Kut, Bedre Cesam, etrafında, Bağdat’ta 900 bin Türk Azami ya, Sefine, Rağbet hatun, Veziriye, İvaziye, Selman bek, Şaib, Baya, Kerede dahil, Kazımıya, Tel Mehmet, Hey Muntasir, Çadiriya ve Bağdat’ın başka yerlerinde yaşamaktadırlar.

  Irak Türkleri önceden Tasloca, Bazyan, Dergizin, Süleyman iyenin üçte biri Türk idi.
  Şimdiye kadar çok sayıda Türkler Köy sancak, Taktak, Ağcalar, Çimen, Şehrezor, Kara İncir, Çamçamal da yaşamaktadır ..

  Irak’ın her bucağın de Tanılan Türkmen oymakları, boyları, aileleri tanınmaktadır.
 2. Ezlem
  Üye

  Irak uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalmış bir devlettir.Orada yaşayan bir çok Türk vardır.Onlara Türkmen adı verilmektedir.
+ Yorum Gönder