+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Genç Forum ve İsimler ve Anlamları Forumunda A'dan Z'ye Öz Türkçe İsimler (Anlamları ile) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: A'dan Z'ye Öz Türkçe İsimler (Anlamları ile)

  OBA:1- Yurt, mekan, mesken,diyar, çadır, mahalle 2- kabile, aşiret
  OBAR: Ev, baraka
  OBEN: 1- Genç aygır 2- Erkek deve yavrusu
  OBULAZ: (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.
  OBUT: Şeref, haysiyet
  OBUZ: Kaynak, menba
  OCAK: (Otak, odak) Ateşlik, ateş olan yer, ateş tüten yer. Mec. Ev, yuva, insan eğitiminin, başladığı, insanın pişmeye ve biçimlenmeye başladığı yer.
  OCAKLI: Ocak sahibi.
  OD: Ot, ateş
  ODAK: Ocak, yanma, yansıma merkezi
  ODAKAN: Hanım ozan
  ODANA: birl. Od/Ana
  Şamanist gelenekte, “Dişi Melek”
  ODATA: birl. Od/Ata
  Şamanist gelenekte “erkek melek”
  ODÇU: Ateşçi
  ODGURMUŞ: 1- Oturmuş, oturaklı, sakin, kendinden emin 2- Yuva kuran, birlik kuran
  ODHAN: birl. Od/Han
  Şamanist gelenekte, “Ateş Tanrısı”
  OG: Ok (Doğma, doğum, yaratılış)
  OGAN: (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka,bilgelik 3- Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk yapan, “Barış Tanrısı” 4- Altay ve Tuna Türklerinde “ Ateş Tanrısı”
  OGLAĞU: Körpe, genç kız
  OGRAK: 1- Azim, kararlılık 2- Niyet
  OGRAŞ: Uğraş, mücadele, meşgale
  OGSAT: Benzer, benzerlik, benzeyiş
  OGTADURMUŞ: birl. Okda/Durmuş ( Bu ad, iki anlamda da yorumlanabilir. Akıllı, zeki Durmuş. Zor durumda kalan, zor koşullarda olan)
  OGUR: 1- Gizlilik, gizem 2- Uğur, baht, talih, mutluluk
  OGURLU: Uğurlu
  OGURMUŞ: Gizemli, ağzı sıkı
  OGUTUR: Gizli, gizemli
  OGÜN: birl. O/Gün (..Eski bir Türk geleneği olan, tarihin önemli ve özel günlerinin anısına verilen, o gün ya da o günlerin yıldönümüne denk düşen günlerde doğanlar için kullanılan bir ad.
  OĞÇU: Okçu, haberci, ulak
  OĞIRCIK: Uğurcuk
  OĞLAGU: Körpe kız
  OĞLAK: Keçi yavrusu
  OĞLAMAN: Bir yaşında doğum yapan, koyun ve keçi
  OĞLAN: Oğul, erkek çocuk, genç erkek
  OĞRAMIŞ: Uğurlu
  OĞRUN: 1- Gizli, gizemli 2- Yavaş, ağır
  OĞUL: 1- Oğlan, erkek çocuğu 2- Evlat, genel olarak, kız yada erkek çocuğu
  OĞULÇA: 1- Oğulcuk, biricik oğul, biricik evlat 2- En küçük oğul
  OĞULGANMIŞ: Oğlu olmayan
  OĞUR: 1- Uğur, talih, bahtiyarlık 2- Vakit, zaman, devir
  OĞUŞ: 1- Bolluk, bereket 2- Hısım, akraba, nesil
  OĞUZ: 1- Ok-Uz 2- Ağuz, ağız 3- Olağanüstülük 4- Çağrı, davet, toparlama
  birleştirme, yaratış
  OK: 1- Doğum, doğuş, yaradılış 2- Akıl, us 3- Dokunma, el sürme 4- Söyleyiş, çağırış, haber verme 5- Silah, yay ile kullanılan ok 6- Örgüt, teşkilat
  OKAN: 1- Ogan 2- Anlayış, fehim
  OKATMIŞ: (Okutmuş) Haberci, ulak
  OKÇI: 1- Okuyucu, haberci 2- Ok atan, okçu 3- Örgütçü
  OKIÇI: Davetçi, davetkar, çağırıcı
  OKİ: Çağrı, davetiye
  OKLAMIŞ: Ok atmış, savaşçı
  OKLU: 1- Akıllı, zeki 2- Örgütlü
  OKŞAK: Benzeyen, andıran, tanıdık, bildik
  OKŞAN: Benzeyen, okşayan
  OKTA: Akıllı, zeki, dahi
  OKTAR: 1- Okçu, iyi ok atan 2- Bilgili, akıllı, yaratıcı 3- Davetçi, davetkar
  OKUKLU: Alim, bilgin
  OKUMAGAN: Arif, eğitimsiz ama kendini yetiştirmiş, olgunlaşmış
  OKUNÇ: Toy ve düğün davetiyesi
  OKUŞ: 1- Bilgi, bilgelik 2- Bereket
  OKUŞLUĞ: 1- Alim, bilgin 2- Bolluk, bereket, bereketli
  OKUTGAN: Okutan, eğitmen
  OKUTAN: Eğitmen, öğretmen
  OKUV: Okuyuş, kıraat, çağırış
  OLAGAN: Olan, doğal, olumlu
  OLAM: Debdebe, gösteriş, tantana
  OLBAK: Oluş, oluşum
  OLCA: Ganimet, bolluk
  OLCAŞ: Tören, seremoni, tazim
  OLCAY: Tanrı sıfatlarından. Baht, talih, açık talih, ululuk
  OLCAYTU: Açık talih, bahtı açık, bereketli
  OLÇA: Ganimet, bereket
  OLÇAM: Ganimet, nimet, bolluk
  OLÇAR: 1- Saldırı komutu, saldırı 2- haber, havadis 3- Uygun, muvafık
  OLÇUM: 1- Olgunluk, olgun, yetişkin 2- Hüner, marifet
  OLGAÇ: Olgun, olmuş
  OLGUN: Yetişkin, olmuş, kamil
  OLUM: Oluş, doğuş, olmaya elverişli.
  OLUN: 1- Oluş, olgunluk, ağırbaşlılık 2- Genç, taze 3- Soyluluk
  OLUŞ: Oluşum, düzen
  OMAÇ: Amaç, gaye
  OMAK: 1- Soy, kan, soyluluk 2- Aile, akraba
  OMAY: (Umay) Seçkin, güzide
  OMRAK: Sevilen, maşuka
  OMUR: (Umur) 1- İlgi, heves 2- Güç, dayanıklılık, dayanıklı
  OMURCA: Sağlam, dayanıklı
  OMURTAG: Kartal yavrusu
  ONAK: 1- Onanmış, kabul görmüş 2- Sevgili, el üstünde tutulan
  ONAL: 1- Doğuş, ortaya çıkış 2- Sağlam, dayanıklı
  ONANLI: Sağlam, meyin, mütehammil
  ONANMIŞ: Sağlam, bayındır, destekli
  ONAT: 1- Sağlam, dayanıklı 2- Yakışıklı 3- Terbiyeli, iyi davranışlı
  ONATÇA: Makbul, hatırşinas
  ONAY: 1- Sağlam, dayanıklı, uygun 2- Makul, kabul,tasdik
  ONG. 1- Sağlamlılık, kalıcılık, dayanıklılık 2- İyilik, rahmet, bereket, bolluk 3- Sevinç, neşe, mutluluk
  ONGAN: 1- Uğurlu, mutlu, bahtiyar 2- Verimli, gelişkin 3- Bayrak, simge, totem
  ONGU: 1- Kar, kazanç 2- Set, sütre
  ONGUÇ: Karlı, kazançlı, verimli, uğurlu
  ONGUDAY: Karlı, kazançlı
  ONGUN: 1-Bolluk ve bereket tanrısı. 2- Uğurluluk, verimlilik, kalıcılık 3- Av totemi, kutsanmış av hayvanı 4- Totem, sembol, bayrak, flama
  ONGUR: Kurtuluş, salah
  ONGUT: Koruyucu, muhafız, kale muhafızı
  ONUK: 1- Sağlıklı, dayanıklı 2- Uğurlu, aziz, saygıdeğer 3- Usul, yol, teamül 4- Yararlı, faydalı
  ONUŞ: 1- Bereket, bolluk, verim 2- Uğur, talih
  OPAK: (Apak) Temiz, bakımlı
  OPAN: Mağara, delhiz
  OPÇIN: (Apçın,afşın) Zırh, demirağ
  OPUR: Obur, iştahlı
  OPUZ: Katı,sert
  OR: 1- Yer, durak, bölge 2- Doğramak, biçmek 3- Mevki, mertebe 4- Düzen, kuruluş
  ORAK: Doğramak, kesmek, doğrayıcı, biçici
  ORAN: 1- Taht, şeref makamı 2- Yüksek mevki, yüksek derece
  ORAY: birl. Or/Ay 1- Aynı, eşit, eş değerde (Kırgızlarda) 2- Fırsat, hamle
  (Kazaklarda)
  ORAZ: (Uraz, uras, ıraz) Şeref, onur, talih
  ORÇUN: 1- Kesici, keskin, doğrayıcı 2- Bölge, vilayet 3- Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
  ORDA: Orta, merkez (Kağan veya Han otağının bulunduğu yer)
  ORDU: (Orda) 1- Orta, çekirdek, merkez 2- Silahlı ve düzenli topluluk
  ORDUCA: 1- Ordu ile ilgilenen 2- Ortaca, ortanca
  ORGA: Bayrak, flama
  ORGARUN: 1- İstihkam 2- Bayraklı, bayrak sahibi
  ORGİR: Kesici, biçici
  ORGUN: Sırdaş, sır saklayan, ketum
  ORHUN: Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
  ORMAG: Doğramak, biçmek
  ORMAN: Ağaçlık, bölge
  ORMUŞ: Doğrayan, biçen
  ORNAK: 1- Taht, tahtırevan 2- yer, yöre
  ORPAG: Menşe, kök, nesep
  ORTAÇ: 1- Ortadaki, ortanca 2- Ilımlı, dengeli
  ORTAÇI: Ilımlı
  ORTAĞ: Ortak, ortalama, ortada buluşma
  ORTUG: Ortak, pay sahibi
  ORUK: 1- Yol, eylem, gidişat 2- Çare, çözüm, imkan, uygunluk
  ORUM: Mera, otlak
  ORUN: 1- Makam, mevki, özel yer, şerefli yer, taht 2- Karargah, görev yeri
  ORUNÇ: Hediye, bahşiş
  ORUNÇAK: 1- Oya, işleme 2- Rehin, emanet
  ORUNDUK: Koltuk, iskemle
  ORUNGULUK: Bayrak, flama
  ORUNLUG: Taht, makam
  ORUNTAG: Yüksek mevki, makam
  ORUS: 1- Talih, uğur, baht, mutluluk 2- Amaç, hedef
  OSKAY: 1- Hamarat, işgüzar 2- Neşeli, şen
  OT: 1- Ateş, ocak, ev 2- Nebat, bitki
  OTACI: (Utacı) 1- Doktor 2- Eczacı, ot ve bitkilerden ilaç yapan kişi 3- kam, baksı
  OTAĞ: 1- Oda, içinde ateş yakılarak oturulabilen büyük ve geniş çadır 2- Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır
  OTAĞA: birl. Ot/Ağa ..evin reisi, aile reisi, evde sözü geçen kişi
  OTAK: Yeni evlenenlere armağan edilen ev, çadır, oda
  OTAMIŞ: Doktor, hekim
  OTANCAK: İlaç, merhem, deva
  OTAR: Geçici, fani
  OTÇİGEN: birl. Ot/Çigen (“Ot/Tigin” adının , Moğol ağzındaki söylenişi.)
  OTGUN: Kabadayı.
  OTKUN: Kabadayı.
  OTLUĞ(K): Ateşli
  OTMAN: Ailenin en küçük oğlu .Ocağın ateşini yakıp ısıtacak ve devamlılığı sağlayacak olan, Çok eskilerden beri süregelen,Türk töresince çocuklar arasındaki paylaşımlarda ev , en küçük çocuğa kalır. Bu yüzden ilerde evin yada mülkün idaresi küçük oğlandadır. Yani, ocak,onunla yanmaya devam edecek,aile oba yada oymağın yaşamı onun sayesinde sürecektir. Bu çocuklara içeren ”Otman,Ot Tigin,Othan” vb. adlar verilir.
  Otmanlı devletinin kurucusu ve ilk hanı. Ertuğrul Beğ’in en küçük oğlu. Daha Ertuğrul Bey
  ölmeden,Töreye göre,birçok mal mülk, büyük çocuklara, beylik, en küçük olan Otman’a geçmişti.
  OTMAR: Ateşli, ateş saçan
  OVAT: Düzgün, muntazam
  OVLAZ: Gözü pek, atılgan
  OVMAÇ: El ile yoğrularak yapılan yiyecek
  OY: 1- Düşünmek, düşünce, fikir 2- Çukur
  OYA: 1- Oyularak yapılan elişi, işleme 2- Emanet, rehin 3- Sempatik, minyon
  OYAN: 1- İman, inanç 2- Düşünce, efkar
  OYAZ: Çukur, kuyu
  OYBAK: Çukurlu vadi
  OYBAT: Oyuk ve çukurlu yer
  OYGAK: 1-Oya, rehin 2- Uyanık, müteyakkız
  OYGUR: Dere yatağı, dere oyuğu
  OYINLI: Düşünceli, efkarlı
  OYLUM: 1- Çukur, kuyu, boşluk 2- Kurucu, kuruntu, yormak
  OYMAK: Yığın, kitle. Türklerin sosyal birimleri içindeki sıralamada, Obadan büyü Boy’dan küçük olan akrabalar topluluğu
  OYMUR: Dere, dere yatağı
  OYNAK: Maral, ceylan, vb. Hayvanların bir arada olup su içtikleri kuyu, su birikintisi
  OYRAM: Girdap, anafor
  OYRAT: Derin, oyuk, derinleşmiş
  OYTUN: Kutsanmış, mübarek
  OYUR: Vücut, endam
  OZ: İleri, ön, önde
  OZA: Kadim, eski, ezeli, hep var olan
  OZAĞI: Tecrübeli, bilgili, uzman
  OZAMIŞ: Uzamış, uzman, usta işinin ehli
  OZAN: (Uzan) Öncü, herkesin önünde olup hitap eden, şiir yazan ve okuyan, kopuz çalarak şiir okuyan ve yazan. Usta, işinin ehli
  OZAR: Uzman, usta, bilir kişi
  OZGAN: Kademeli, dereceli, öncelikli
  OZMAN: Uzman
  OZMUŞ: Uzmanlaşmış, yetik
  OZUL: Esas, kaide
  OZUT: İkamet, ikametgah
  OZUTGAN: İleride, ilerici
  ÖBEK:Küçük grup, tim, takım, parça
  ÖBGE: Ced, Ata, Soy
  ÖCAL: birl. Öc/Al intikamcı
  ÖCEK: 1- Esinti, hafif yel 2- Burç
  ÖCÜT: İntikam, öç
  ÖDEM: 1- Borç, bakiye 2- Ödül, mükafat
  ÖDEMİŞ: 1- Eczacı, doktor 2- Ricacı, yakaran 3- Borçsuz, bakiyesiz 4- Ödül veren
  ÖDEN: 1- Ricacı, duacı 2- Ödül
  ÖDGÜLMÜŞ: 1- Övülmüş, övülen, başarılı, ödül almış 2- Ricacı, duacı
  ÖDGÜR: Uygun, yerinde, vaktinde
  ÖDRÜM: Seçkin, mümtaz
  ÖDÜGET: Ricacı, yakarıcı, duacı
  Yakutlarda, “ Akarsular Tanrısı”
  ÖDÜK: Rica, yakarı, dua, niyaz, arzu
  ÖDÜL: 1- Usluluk, akıllılık 2- Yüceltme, ululama, mükafat
  ÖDÜN: 1- Ödeme, ödeyiş 2- Yakarış, niyaz
  ÖDÜŞ: Vakit, devir
  ÖG: (Ok) Ana, anne, yaratan, doğuran
  ÖDGÜL: Övülme, övünç kaynağı, övülme nedeni
  ÖGE: (Öke) Dahi, çok zeki, çok akıllı
  ÖGEÇ: İki yaşına gelmiş koç
  ÖGEL: 1- Zeki, akıllı, aklı başında 2- Burç
  ÖGET: 1- Akıl, zeka, akıllılık, 2- Sevgi, muhabbet
  ÖGİR: Sevinç, neşe, eğlence
  ÖGLÜ: Dahi, çok akıllı
  ÖGREDİK: 1- Mürebbiye, eğitmen, yetiştirici, öğretmen 2- İdman, talim, antrenman
  ÖGRÜ: 1- Öğrenilecek olan 2- Arkadaş, refik
  ÖGÜŞLÜ: Övülen, methedilen, övülmeye layık
  ÖGDÜ: Övme, methiye
  ÖGDÜM: 1- Övülen, methedilen 2- Önce, öncelikli
  ÖĞER: Övücü, methedici
  ÖĞLEŞ: Akıl birliği, fikir birliği
  ÖĞREK: Toplantı yeri, cemiyet , dernek
  ÖĞREN: Öğrenmekten
  ÖĞRET: Gelenek, terbiye
  ÖĞREYÜK: Gelenek, görenek, terbiye
  ÖĞRÜK: Munis, cana yakın, el üstünde tutulan
  ÖĞRÜNÇ: 1- Deneyimli, bilgili, öğrenmiş, ders almış, yetişmiş 2- Hoşnutluk, memnuniyet
  ÖĞTÜ: Metih, övme, ululama
  ÖĞTÜR: Övme, methedici
  ÖĞÜÇÜ: Övücü, methedici
  ÖĞÜLMÜŞ: Başarılı, destekli, övülmeye layık
  ÖĞÜN: 1- Öğünmek..ten öğün 2- İtina, dikkat 3- Sıra
  ÖĞÜNÇ: Övünç, iftihar, övünme gerekçesi, iftihar vesilesi
  ÖĞÜNÇEK: Öğünmeye değer, öğünme nedeni
  ÖĞÜNMÜŞ: Övünmüş, övünmeyi hak etmiş, gururlu
  ÖĞÜNÜR: Gururlu, mağrur
  ÖĞÜR: Över
  ÖĞÜT: 1- Anlayış, kavrayış 2- Nasihat, tavsiye, deneyim aktarımı
  ÖK: (ög) 1- Öz, doğuş, oluş, gelişme 2- Zeka, bilme, us, yetenek, ana, doğuran
  ÖKÇİ: Okeci, çağırıcı, davet edici, davetiye veren kişi
  ÖKÇÜR: Zeki, anlayışlı
  ÖKE: Dahi, yanılmaz, bilge, çok akıllı
  ÖKER: Dahi, süper zeka
  ÖKERMAN: Dahi, bilge, yanılmaz
  ÖKLÜ: 1- Dahi, akıllı 2- Egemen, denetimci
  ÖKSÜM: Arzu, murat
  ÖKSÜZ: Desteksiz, arkasız, oluşumsuz, gelişmeye engel durumu olan, (Halk arasında, anası
  olmayan, ölen ya da ayrı olan çocuklar için de bu adın kullanılmasındaki neden, ananın, çocuğun yetişme ve gelişimindeki önemine atfendir.)
  ÖKTE: 1- Ökeli, akıllı, dahi, yanılmaz, deneyimli, bilgili 2- Azametli, gösterişli
  ÖKTEM: 1- Akıllı, bilge 2- Asi, başına buyruk, pervasız 3- Meşhur, gösterişli 4- Bahar, ilk yaz
  ÖKTEN: 1- Akıllı, bilinçli 2- Kahraman, cesur, korkusuz, başına buyruk
  ÖKÜÇ: 1- Çok, çokluk, bolluk 2- Akıl, us, bilinç
  ÖKÜN: Kendine dönüş, öze dönüş
  ÖKÜNMÜŞ: Özüne bağlı, özüne dönen
  ÖKÜŞ: 1- Çok, çokluk, bolluk, bereket 2- Akıl, bilinç, bilinçli
  ÖKÜŞ KARA AÇKI: birl. Öküş/Kara/Açkı mec. Keskin zekalı
  ÖKÜZ: 1- Irmak, nehir, büyük akarsu 2- Uzman, bilge, ehil, dahi
  ÖLÇER: 1- Mühendis 2- ağırbaşlı, ölçülü 3- Savaş buyruğu, saldırı buyruğu
  ÖLÇÜM: 1- Adap, usul, erkan, yol 2- Ağırbaşlılık
  ÖLMEZ: 1- Dirayetli, dayanıklı 2- Çok sevilen, unutulmaz, iz bırakmış
  ÖN: 1- Doğu, güneşin doğduğu yön 2- İlk, başlangıç, doğuş, meydana geliş 4- İlke, öncelik, prensip,temel
  ÖNAL: birl. Ön/Al Öncü, lider, önde olan
  ÖNALAN: birl. Ön/Alan, lider, öncü
  ÖNALDI: birl. Ön/Aldı, lider, öncü
  ÖNCEK: Önce, önceki, selef
  ÖNCEL: 1- Selef, daha önceki 2- Önde olan, öncü, rehber 3- Öncelikli, imtiyazlı
  ÖNCELİK: İmtiyaz, torpil
  ÖNCÜ: 1- İlk, orijinal 2- Lider, yol açan, önde olan
  ÖNCÜL: 1- Öncü, önde, rehber 2- Birinci, ilk
  ÖNÇEK: Önceki, önceki, selef
  ÖNDAŞ: Aynı öncelikte, aynı imtiyazı paylaşan
  ÖNDE: Öncü, önceki
  ÖNDEGÜN: birl. Önde/Gün 1- Önemli gün 2- Önceki gün
  ÖNDER: Önde olan öncü, lider
  ÖNDEŞ: Yol açan, rehber, mihmandar
  ÖNDÜÇ: Öncü, mihmandar
  ÖNDÜL: 1- En önde, en öndeki, öncü 2- Öncelik, imtiyaz
  ÖNDÜN: 1- Peşin, peşinat 2- Önde, önde gelen
  ÖNE: İleri, ileride, ötede
  ÖNEK: Dayanak, direk, destek
  ÖNEL: 1- Usta, uzman, pir 2- Vade, mühlet
  ÖNEM: Öncelik, imtiyaz, değer, kıymet, hassasiyet
  ÖNEN: 1- Önde olan, öne geçen 2- Bağlılık, sadakat
  ÖNER: birl. Ön/Er Öncü, rehber, kılavuz
  ÖNEY: 1- Öne geçen, önde gelen 2- Yükseklik
  ÖNG: İlk, birinci, başta gelen
  ÖNGEL: 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Öncü, öncülük eden
  ÖNGEN: 1- Zafer, utku 2- Uzun boylu, levent
  ÖNGER: Hiddetli, asabi
  ÖNGİ: (Öngü) 1- Değişik, farklı, sıra dışı 2- Önce, öncelikli
  ÖNGÜÇ: 1- Öncü, kılavuz 2- Atak, atik, hareketli 3- Delil, kanıt, ispat
  ÖNGÜK: Yastıkların ucuna yapıla işleme
  ÖNGÜL: Yol gösteren, ön ayak olan
  ÖNKUZU: birl. Ön/Kuzu mec. Kurban, kurbanlık
  ÖNÜÇ: Önce, önceki, selef
  ÖNÜM: 1- Birinci, ilk 2- Hasılat, ganimet, kar
  ÖNÜR: Başlangıç, siftah
  ÖNÜRT: Önce, öncelik
  ÖNÜT: Önce, öncelik
  ÖPGİNE: Öpücük, buse
  ÖPKE: İç geçirme, öfke, hırs
  ÖPÖZ: Can, ruh, nefs
  ÖRÇÜM: Üreyiş, gelişim, büyüme
  ÖRÇÜN: İpten örülmüş merdiven
  ÖREN: 1- Örme yapan, örücü 2- Eskiden kalma kalıntı, kalıntı kent ya da mezar
  ÖRGE: 1- Örnek, motif, örgü örneği 2- Şahika, yükseklik
  ÖRGEN: 1- Örülü ip, urgan 2- Keçi kılından yapılan ip
  ÖRGÜÇ: 1- Dokuma aleti, dokuma tezgahı 2- Mevki, mertebe 3- Tümsek, tepe
  ÖRİKLİ: Şeciyeli
  ÖRKEN: 1- Urgan, örülü ip 2- Fidan
  ÖRKİN: 1- Fidan 2- Taht, tahtırevan
  ÖRNEK: Numune, standart, ölçü
  ÖRPEN: 1- Örtülü, kapalı, gizli 2- Alev, alev ışığı
  ÖRS: Üzerinde metal maden dövülen demir kütle mec. Dayanıklılık
  ÖRTE: Örtü, örtülü
  ÖRTGÜN: Samanı ayrılmış, harmanlanmış tahıl
  ÖRTÜN: Omuz üstüne alınan örgülü giyecek, pelerin
  ÖRÜÇ: Örgü malzemesi, dokuma tezgahı
  ÖRÜM: Çit, ağıl
  ÖRÜN: 1- Saç örgüsü, belik 2- Beyazlık, temizlik 3- Gökyüzünün bulutsuz hali 4- Ürün, hasılat
  ÖRÜNDÜ: Arı, temiz, saf, pakize
  ÖRÜNDÜL: 1- Seçkin, güzide 2- Saf, temiz, pak
  ÖS: Gerçek, hakiki
  ÖSRÜK: 1- Mert, özü sözü bir 2- Esrik, kendinden geçmiş
  ÖSTERİŞ: Fantezi, hayal, fantastik
  ÖTER: 1- Ricacı, yakaran 2- İleri, ileri geçmiş 3- Çığırıcı, ötücü, okuyucu
  ÖTGEN: Geçmiş, aşmış, ötede olan
  ÖTGÜR: Delici, delip geçen
  ÖTİLİG: İtibarlı, saygıdeğer, muhterem
  ÖTKER: 1- Ricacı, duacı 2- Geçici, fani
  ÖTNÜ: Rica, yakarı, istirham
  ÖTÜG: (Ötük) Arz, niyaz, rica, dua, dilek
  ÖTÜGEN: (Ötüken)
  ÖTÜKEN: 1- Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 2- Geçmiş, mazi, onurlu ve övünçlü mazi
  ÖTÜN: 1- Ödün, verme, bağış, mağfiret 2- Yakarı, yalvarış, niyaz
  ÖTÜNÇ: 1- Rica, dilek, maruzat, istirham 2- İltimas, tarafgirlik
  ÖVET: Övüş, övgü
  ÖVGÜ: Övme, methetme
  ÖVGÜN: Övülen, övülmeye layık
  ÖVÜÇ: Övünç, iftihar
  ÖVÜL: Övülen, övülmeye layık
  ÖVÜNÇ: Övülmeye yol açan davranış, gurur ve onur kaynağı
  ÖVÜT: Öğüt, nasihat
  ÖYKE: Öfke, hiddet, hınç
  ÖYKÜ: 1- Taklit, benzeme, benzetme, 2- Hikaye
  ÖYKÜNÇ: Eğilim, benzeme, taklit etme eğilimi
  ÖYLEK: Zaman, devir
  ÖYÜK: Coşku, coşkunluk, tezahürat
  ÖZ: Kişinin “ben” derken, anlatmak istediği, tinsel varlık. 1- Ben, tin, can, ruh, gönül 2- Asıl, esas,temel, unsur 3- Şahsi, kişisel, kendi, kendine aitlik 4- Uz, uzluk, ustalık 5- Dere, ırmak
  ÖZAK: birl. Öz/Ak mec. Soylu
  ÖZBEK: birl. Öz/Bek mec. Cesur, kendine güveni tam
  ÖZBİR: birl. Öz/Bir mec. Soylu
  ÖZDEK: 1- Madde, temel, asıl, yapı, kuruluş, oluş, oluşum 2- Beden, vücut 3- Ağacın, köküne yakın olan kısım
  ÖZDEL: 1- Soylu 2- Armağan, hediye
  ÖZDEN: 1- İçten, samimi 2- Ender rastlanan, olağanüstü 3- Akraba, hısım 4- Armağan, hediye
  ÖZEK: 1- Temel, asıl, üs, merkez 2- Can, ruh, gönül
  ÖZEL: 1- Ayırt, fark, farklılık 2- Uzman, usta, kalifiye 3- Kişiye özgü, kişisel
  ÖZEN: 1- İçten, samimi 2- Dikkat, itina, emek, heves 3- Irmak, küçük akarsu
  ÖZENÇ: 1- Gıpta, heves 2- Direnç, gayret, dik başlılık
  ÖZERK: birl. Öz/Erk Kendine egemen, kendine sözü geçen
  ÖZGE: Ben’in karşıtı. Başka, öteki, yabancı, ,gayrı
  ÖZGEL: Öze ait, özden gelen, samimiyet
  ÖZGERİŞ: 1- Hayal, kurgu, fantezi 2- Devrim, başkaldırı
  ÖZGÜ: Öze ait, özle ilgili, ait, has, mahsus
  ÖZGÜN: Öze ait, özüne ait, orijinal, kendine has
  ÖZGÜR: Hür, bağımsız, kendinden başkasını dinlemez
  ÖZGÜVEN: birl. Öz/Güven Cesaret, kendine güvenme, kendinden emin olma, kendinden bilgi, beceri ve konumundan kuşku duymama
  ÖZİ: Fert, Şahıs
  ÖZİÇ: Varlık, şahsiyet
  ÖZİL: birl. Öz/İl mec. Anayurt
  ÖZKER: 1- Ulu ruhlu kişi 2- İyilik sever, hayırsever
  ÖZKONUK: Can, ruh
  ÖZLEK: 1- Üretken, münbit 2- Felek, talih 3- Özel, şahsi, kişisel
  ÖZLEM: 1- Öz’ün ilgisi, ilgi duyarak yönelişi, hasret 2- Özel, hususi, kişisel
  ÖZLEN: 1- Özlenen, aranan 2- Dürüst, özü sözü bir 3- özel, hususi, kişisel
  ÖZLEŞ: Kendine dönüş, kendinden veriş
  ÖZLÜ: Orijinal, sağlam
  ÖZLÜK: Şahsi, özel, kişisel
  ÖZMEN: Dürüst, özü sözü bir
  ÖZRÜM: Seçkin, seçilmiş
  ÖZÜÇ: Vücut, gövde, endam
  ÖZÜM: Kendine katma, kendine çekme, kendinden yapma
  ÖZVEREN: birl. Öz/Veren mec.Fedakar, fedai
  ÖZVERİ: birl. Öz/Veri Fedakarlık

  --->: A'dan Z'ye Öz Türkçe İsimler (Anlamları ile) frmacil sayfa 2iki --->: A'dan Z'ye Öz Türkçe İsimler (Anlamları ile)

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  PARS:Leopar
  PARSAK: 1- Acıma duygusu, merhamet 2- Porsuk
  PAŞA: Baş komutan, general. ( Bu sözcük, bazı dilbilimcilerimize göre, Baş-Şad, bazılarına göre de Baş- Ağa birleşimi ve zamanla ağız değişimiyle bu biçime gelmiştir.
  PEÇEN: Çayır, çimen, çayırlık, otlak
  PEÇENEK: 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak
  PEK: 1- Berk, katı, sıkı, sert, kuvvetli, dayanıklı 2- Bey sözcüğünün, değişik ağız ayrılığı Bek, beg,beğ, bey vb.
  PEKİŞ: Sıklık, sertlik, pekişmişlik
  PELEN: İyi, ehven
  PELİN: Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
  PELİT: Meşe ağacının çiçeği
  PERİNÇEK: (Berincek) 1- Sadık, içten bağlı 2- Fedakar
  PINAR: Kaynak, kaynarca, göze
  PIŞGAN: Olgun, pişkin
  PİŞKİN: Olgun, pişmiş
  PUSAT: (Busat, basat) 1- Silah 2- Zırh, koruyucu
  PUSUG: Pusu
  PUSUN: Pusu, pusma, sinme
  PUSUNÇ: İltica, sığınma, sinme, pusma, sığınmış, mülteci
  PÜSKÜL: Sarkık, asılı duran süs, aksesuar

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SABA:(Sava) 1- (Sapa, sopa) Sopa, değnek, savma aleti, savaş aleti 2- Söz, iddia, hitap
  SABACI: 1- Sopacı, sopayla dövüşen 2- Konuşmacı, hatip
  SABAK: (Savak) 1- Sopa, cop sopa kullanan, dövüşçü, sopa ile dövüşen 2- Kımız saklamak için beygir derisinden yapılan tulum
  SABAR: 1- Sapar, savar, döver, sopayla döven 2- Savar, savaşır, savaşçı 3- Hatip, konuşmacı
  SABI: 1- Sopa, cop 2- Savaş, dövüş 3- Söz, sohbet
  SABU: 1- Sopa, cop, değnek 2- Savaş, dövüşçü, dövüş ustası, savaşçı
  SAÇA: Saçı, bahşiş, armağan
  SAÇAN: 1- Cömert, dağıtan, harcayan 2- Yayıncı, yayın yapan
  SAÇI: 1- Armağan, bahşiş 2- Adak, inanç gereği dağıtılan nesne
  SAÇILIK: Armağan, hediye, bahşiş
  SAÇUK: 1- Eli açık, cömert 2- Armağan, bahşiş 3- Aleni, saklısız, gizlisiz
  SADAK: Okların, içinde muhafaza edildiği torba ok torbası
  SADU: İyi, çok iyi, ala
  SAGAY: 1- Düşünceli, Düşünen, sakınan 2- Özleyen, özlemiş, özlem oymaklarından
  SAGIM: 1- Emel, arzu, Murat 2- Düşünce, fikir, düşünceli, fikir sahibi 3- Sağlamlık,dayanıklılık
  SAGIN: 1- Özlem, hasret 2- Düşünce, plan, tasarım 3- Davet 4- Kıvılcım
  SAGINÇI: Sagınan, düşünen, özleyen, sakınca duyan
  SAGU: Ağıt, mersiye
  SAGUNDU: Özlenen, düşünülen, kollanan
  SAGUNDUK: Özlenen, düşünülen, özlemeye değer
  SAGUNUR: Düşünce, tasarım
  SAĞ: 1- Sağlık, dirilik, canlılık, yeterlilik 2- Akıl, fetanet 3- Doğruluk, inanırlık 4- Halis, saf, net
  SAĞ BİLGE: birl. Sağ/Bilge Doktor, sağlık uzmanı
  SAĞAN: Doğan türü, yırtıcı avcı bir kuş
  SAĞANAK: Sağanak, sert ve hızlı yağan yağmur
  SAĞANÇIĞ: Nefs, can, ruh
  SAĞBİLİ: birl. Sağ/Bili (Bilig) Sağduyu, hikmet
  SAĞDAÇ: Sağlıklı günlerin arkadaşı, can yoldaşı
  SAĞDIÇ: Sağdaç “ Damadın en yakın, en güvenilir arkadaşı”
  SAĞIK: 1- Düşünceli, planlı 2- Sağ, diri, uyanık 3- Ateş, kıvılcım, ateşli
  SAĞIM: 1- Yaşam, sağlık 2- Serap, algın
  SAĞIN: 1- Düşünce, tasarım 2- Özlem 3- Ateş, kıvılcım
  SAĞINÇ: 1- Kurgu, hayal 2- Sakınca, mahsur, endişe 3- Özlem
  SAĞIŞ: Hesap, matematik, sayış
  SAĞLAM: Sağlıklı, güçlü, dayanıklı, dirençli
  SAĞLI: (Sağlık) Diri, canlı, sağlıklı
  SAĞLICA(K): Sağlıklı, diri, esenlikli
  SAĞMAN: Sağlıklı, güçlü
  SAĞNAK: (Sağanak)
  SAĞRAK: İçki içilen kap, kupa, kadeh
  SAĞRI: 1- Sağrak 2- Sarı
  SAĞUNÇAK: Ağıt, mersiye
  SAĞUNMUŞ: 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar
  SAKA: 1- Akıllı, arif 2- Düşünceli, kaygılı 3- Sakal 4- Saklı, saklayan, koruyan
  SAKAR: 1- Alnında beyaz lekesi bulunan at 2- Uğursuz, sakıncalı
  SAKÇI: Koruyucu, muhafız
  SAKIK: Çoban yıldızı
  SAKIN: 1- Düşünme, tasarım, kaygılanma, kaygıyı ortadan kaldırma eylemi 2- Saklama, koruma,esirgeme 3- Uzaklaşma, ayrılma
  SAKINÇ: Düşünce, kaygı
  SAKIŞ: Kaygı, endişe
  SAKLI: 1- Korunmuş, mahfuz, esirgenen 2- Zinde, dinç, sağlıklı
  SAKLICA: 1- Gizli, örtülü, korunan 2- Hazine, mücevher
  SAKLIÇAK: 1- Gizli, gizlenmiş, örtülü 2- Yaşam, sağlık, esenlik
  SAKMAN: 1- Uyanık, diri, sağlam 2- Sokman, dize kadar çıkan çizme
  SAL: 1- Saldırı, saldırmak 2- Salmak, bırakmak, azat etmek, serbestlik 3- göndermek, yaymak,ulaştırmak, uzatmak
  SALAÇAK: Salınan, bırakılan, salınmış
  SALACUK: Saldıran, saldırıcı, gönderici
  SALAMAN: Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade
  SALAMIŞ: 1- Saldıran, düşmana karşı hamle ve manevra yapan 2- İyi kılıç sallayan, silahşor
  3- Salmış, köle azat etmiş
  SALANÇU: Saldırgan, iyi kılıç kullanan
  SALAR: 1- Ordu sevk eden 2- İyi kılıç kullanan, silahşor
  SALÇI: 1- Salıcı, sevk edici 2- Salan, serbest bırakan 3- Karahanlılar döneminde, saray aşçılarının unvanlarından
  SALÇUK: 1- Salınmış, azat edilmiş, saltuk, eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız, otoriteye karşı çıkan 3- Saldıran 4- Silahşor, iyi silah kullanan 5- Küçük yel, esinti 6- Haber salan, mesaj yollayan
  SALDIRAN: Hücum eden, asker sevk eden
  SALDIRGAN: Saldırıcı, hücumcu
  SALDIRI: Hücum, taarruz
  SALDIRMIŞ: Hücum etmiş, taarruz etmiş
  SALDUR: Saldırı
  SALGARA: Salınmış, azade, başına buyruk, otorite tanımaz
  SALGIN: 1- Serbest, bağımsız 2- Serap, hayal
  SALGUR: Atak, tetik, saldırmaya hazır
  SALGUT: Mebus, vekil. Eskiden bir bölgeyi temsilen, Kağan’a (Başkente) gönderilen kişilere verilen unvan
  SALIK: 1- Vergi, vergi borcu, haraç 2- Haber, öğüt, tavsiye
  SALIKÇU: Haberci, öğütçü
  SALIM: 1- Serin esen yel, serinlik 2- Ferman, emirname 3- Üzüm demedi, salkım
  SALIN: 1- Serbest, serbestlik, salınma, boy gösterme 2- Jest, eda 3- salıncak
  SALINMIŞ: Serbest, azade, salaman
  SALKIM: Salınmış, sarkık
  SALTUK: 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız
  SALTIN: Yalnız, yalnızlık içinde, tek kalmış
  SALUK: (Salık) Serbest, azade, hürriyetine kavuşmuş
  SALUM: 1- Özgürlük, azat 2- Kılış, silah
  SALUN: 1- Jest, mimik, eda, cilve 2- Boy gösterme, ortaya çıkma
  SALUNDU: 1- Özgür, hür 2- Edalı, boy gösteren
  SALUR: 1- Saldıran, saldırgan, asker salan 2- Silahşor, iyi silah kullanan 3- Saldırma, kılıç,
  silah 4- Serbest, azade
  SAMSA: Baklava türü bir hamur tatlısı
  SAMUKA: İnatçı, dirençli
  SAN: Sanmak, saymak, var kabul etmek
  SANAGA: 1- Serap, hayal 2- Niyet, maksat
  SANAĞ: Hesap, matematik
  SANAK: Matematik
  SANÇAK: Ucu sivri mızrak
  SANÇAR: Saplayan, batıran, dürten, mızrak kullanarak sançan, sançıcı, iyi silah kullanan
  SANÇI: 1- Ucu sivri demir, silah 2- Sivri bir aletin, vücuda değince verdiği acı 3- Acı duymak
  4- Hayalet
  SANÇIĞ: Ucu sivri demir, kargı
  SANÇIŞ: Hamle, kılıç veya kargıyla yapılan dürtüş
  SANDUGAÇ: Bülbül
  SANEK: Hayran, meftun
  SANG: San, düşünce var sayma
  SANGI: Hayal, serap
  SANIR: 1- Hayal 2- Burç
  SANKUR: Hayret, şaşkınlık
  SANLAV: Hürmet, saygı
  SANLI: 1- Sanıcı, düşünücü 2- Şüpheci
  SANSAK: Anlayış, intiba
  SAPA: 1- Sopa, değnek 2- Kılıç sapı, kabza 3- Aykırı, farklı, başka
  SAPAK: 1- Sopa 2-Aykırı, aykırılık
  SAPAR: 1- Sabar, döver, dövücü 2- Aykırı, farklı 3- Kabza
  SAPURLUŞ: Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma
  SARAR: Saran, sarıcı, sarma eyleminde olan, ören, örücü
  SARGIN: 1- Sevimli, sempatik, çekici 2- Sargı, sarılı, örülü
  SARGUT: 1- Güneş ışığı 2- Bağış, ihsan
  SARI: 1- Sarı renk, sarışın 2- Sarılı, sarılmış, saran, sarılma
  SARICA: Sarılı, sarı gibi, sarıya çalan
  SARIG: Sarılı, sarılmış, örgülü
  SARIL: Sarılmaktansarıl, mec. Sevgili, saygılı, cana yakın
  SARIM: 1- Suyu süzmeye yarayan, ince dokuma 2- Sarma, sarılma
  SARIP: Sarp, dik, sarılı, çıkılması güç, yalçın
  SARMAN: (Sarıman) 1- Sarışın, sarıya çalan 2- Sıcak kanlı, cana yakın
  SARMAŞIK: Sarılı, sarpa sarmış, sarılan
  SARTIK: 1- Sarılı, örgülü, örülmüş 2- Farklı, dikkat çekici
  SARU: 1- Sarı 2- Sıra dışı, farklı, dikkat çekici 3- Batı, batı yönü
  SARUCA: 1- Bir sungur türü avcı kuş 2- Sarıya çalan, sarışın
  SARUL: Sarılı, sarılmış
  SATI: 1- Satık, satuk, satılmışın dişisi 2- Pazar yeri
  (Eski Türk geleneklerine göre, çocukları sık ölen ya da olmayan ailelerin, çocuğu olduğunda,
  yaşaması ve uzun ömürlü olması için, onu Tanrı’nın sevdiği, toplumun sevip saydığı, bir ulu kişiye ya da onun ruhuna, çocuğu koruması, manevi bir destek vermesi bakımından emanet edilmesi eylemine satma-satılma adı verilir. Çocuk erkekse, “Satılmış”, kız ise “Satı” adı verilir. )
  SATIÇ: 1- Satıcı, tüccar 2- Mertebe, rütbe
  SATIM: 1- Satıcığım 2- Ticaret
  SATIŞGAN: Satıcı, tüccar
  SATUK: Satı, satık, satılmış
  SATUN: Satın alma, satın alma gücü, paha
  SAV: (Sava) 1- Mesaj, haber, yeni haber 2- İddia- isnat 3- Ün, san 4- Savaş, vuruşma, dövüş 5-Öykü, atasözü, darbı mesel
  SAVA: (Sav)
  SAVACI: (Savcı)
  SAVAN: 1- Savıcı, savaşçı, def edici 2- Elçi, arabulucu
  SAVAR: Savaşçı, savıcı, defedici
  SAVARU: 1- Bahşiş, armağan 2- Geçici, muvakkat
  SAVAŞ: Harp, döğüş, vuruşma, savma, defetme
  SAVAŞGAN: Savaşçı, cengaver
  SAVÇI:(Savcı, savacı)1- Elçi, haberci, resul, sözcü 2- Savaşçı, cengaver 3- Ünlü, meşhur, ün salmış
  SAVDUK: Uğurlama, veda
  SAVGAT: Armağan, bahşiş
  SAVGU: 1- Haraç, vergi 2- Şifa, derman
  SAVRIN: 1- Armağan, bahşiş 2- Ahd, azim
  SAVRUK: Savrulmuş, derbeder
  SAVTUR: Veda, uğurlama
  SAVUN: 1- Davet, çağrı 2- Savunma, savaş 3- Ağıt, mersiye, ölenlerin yiğitlik ya da hayırlı işlerini anlatmak için verilen yemek
  SAVUNDUK: Davetiye
  SAVUNGAN: Savunucu, savaşan, direnen, müdafi
  SAVUR: Eli açık, cömert, hovarda
  SAVURKAÇ: 1- Savurgan, hovarda, eli açık 2- Fırtına, katı yel
  SAVUT: 1- Koruyucu, koruyan, müdafi 2- Zırh, çelik yelek, demirağ
  SAY: (sag, sağ, sak, sayı) 1- Saygı, sayma, geçerli kılma 2- Düşünme, ölçme, seçme, tasarım, hesap, ödeşme 3- Taşlık yer 4- Zırh, göğüslük
  SAYAK: Saygılı, hürmetli
  SAYAN: 1- Saygılı, saygıdeğer, saygıya layık 2- saygı gösteren, efendi, ağırbaşlı
  SAYDAM: Saf, net, berrak, sayılabilen, açık, temiz, bilinen
  SAYDUR: Saygı duruşu, ihtiram duruşu
  SAYGI: 1- Hürmet, önem, değer, edep 2- Sayı, sayım, matematik
  SAYGIN: İtibarlı, hürmet gören, saygı gören, hatırı sayılır
  SAYIL: Seçilmiş, seçkin, sayılan
  SAYILGAN: Sayılan, saygı gösterilen,muteber
  SAYIM: Saygı, saygı gösteriş
  SAYIN: 1- Seçkin, değerli, muteber, güzide, muhterem 2- Saf, halis, arı 3- Güzel, ender rastlanan
  SAYINDI: Saygı duyulan, itibar gören, muhterem, saygın
  SAYIR: İçinden su çıkan mağara
  SAYIŞ: Ödenek
  SAYIT: Saygın, muteber
  SAYLAK: Sayılan, takdir gören, usta, uzman
  SAYLIK: Şeref, haysiyet, onur
  SAYMAN: Sayıcı, hesapçı, hesap ve sayı uzmanı
  SAYRI: Üzgün, mahzun, yorgun ilgisiz
  SAYVAN: Gölgelik, kamelya
  SAZAĞAN: (Sazan) Soğuk yel
  SAZAK: 1- Sazlık, bataklık 2- İnce yağan kar 3- Ak bulut 4- Çok konuşan, geveze 5-Poyraz, soğuk esen yel 6-Sezgin, sezici, uyanık
  SAZAN: 1- Soğuk esen yel 2- Sazlık, bataklık 3- Sezen, sezici
  SEBE: Sevgi, sevi
  SEBÜK: Sevik, sevilen, sevgi gören
  SEÇEN: 1- Titiz, seçici, ayırıcı 2- Konuşkan, hoş sözlü
  SEÇİL: 1- Seçkin, güzide, seçilmiş 2- Farklı, olağanüstü
  SEÇİLİR: Seçkin, güzide
  SEÇİLMİŞ: Seçkin, güzide
  SEÇKİN: 1- Farklı, göze batan, olağanüstü 2- İtibar gören, muhterem
  SEGREK: Seyrek, ender rastlanan
  SEĞİRTGEN: 1-Koşucu, atlet 2- Afacan, ele avuca sığmaz, tez canlı
  SEĞREK: Seyrek, nadir, az rastlanır
  SEKMEN: Seviye, mertebe
  SELÇİK: (Seligcik) 1- Temiz, pakize, namuslu, bakire 2- Küçük kılıç, bıçak 3- Açık,beliğ, fesahatli
  SELEK: Eli açık, cömert
  SELEN: 1- Salınan, sallanan, kıvrılan 2- Temiz, pak, namuslu, zarif, bakire 3- Fısıltı, hafif ses 4-Haber, havadis 5- Yılan (Tuva ve Çuvaşlarda)
  SELENGE: Kıvrılan, kıvrık
  SELİG(Silig): 1- Namuslu, temiz, dürüst, pakize 2- Kibar, narin, zarif
  SELİGÇİK: (Selçik) Temiz, namuslu, bakire
  SELİN: 1- Selen, salınan, haber, fısıltı 2- Sülün kuşu
  SEMİZ: 1- İri yarı, şişman 2- Besili, bakımlı
  SENGER: 1- Canavar, ejderha 2- Kale, burç
  SENGİ: Sevgi, sevi
  SENGÜN: Ordu komutanı, general
  SEPİL: 1- Yaygın, yayılmış, bulaşmış 2- Kale, hisar
  SEPİN: 1- Çeyiz, kalın 2- Yaygın, yayık
  SEREDAY: Yüzük, takı, aksesuar
  SERİM: 1- Gösteriş, teşhir 2- Sabır, metanet
  SERİN: 1- Gölge, gölgelik 2- Genişlik, gerilmişlik 3- Soğuğa yakın, hafif soğuk 4- Sabırlı, dayanıklı
  SERİNGEN: 1- Serince, serinleşmiş 2- Sabırlı, dayanıklı
  SEVEN: Sevmekden sevgi sahibi, şefkatli, tutkulu
  SEVERGE: 1- Dost, yakın, yaren 2- Aşk, sevgi, tutku
  SEVGİ: Sevme eyleminin nüvesi
  SEVİ: Sevgi, sevgi eğilimi, sevgi yakınlığı
  SEVİGEN: Seven, sevgisini veren
  SEVİK: 1- Sevilen, sevgi gösterilen, sevgiye layık, sevgili 2- Dost, gönüldaş
  SEVİL: Sevilen, el üstünde tutulan
  SEVİLGEN: Sevilen, aşırı ilgi gören
  SEVİM: Sempati, alım, çekicilik- sevgiye yol açan
  SEVİMLİ: Çekici, sempatik
  SEVİN: Sevinç, mutluluk
  SEVİNÇ: Neşe, coşku, sevinme duygusu, mutluluk
  SEVİNÇEK: Sevinilecek şey, sevinç kaynağı
  SEVİNDÜK: Mutluluk, bahtiyarlık (Uzun süren bir çocuksuzluk döneminden sonra, çocukları olan ailelerin sık kullandığı, geleneksel adlardan)
  SEVİNMİŞ: Sevinçli, mutlu, mutlu olmuş
  SEVİNTİ: 1- Mutluluk, mutlu olmaya değen 2- Ferahlık, gevşeme, rahatlık, huzur
  SEVÜK: Sevilen, sevgili, canan
  SEYİRTGEN: Afacan, çalışkan, ele avuca sığmaz
  SEYREK: Az rastlanır, sıra dışı
  SEZEK: 1- Hassas, duygulu, ferasetli 2- Sezgi, anlayış, kavrayış, his
  SEZEN: Anlayan, kavrayan, hisseden
  SEZER: Hassas, duygulu, fark edici
  SEZGİ: İdrak, seziş, hissediş, ilham
  SEZGİN: Hassas, sezici
  SEZGİR: Hassas, narin, alıngan
  SEZİGEN: Sezen, sezgin
  SEZİK: Sezgin, içli
  SEZİKLÜ: Tedbirli, sezici
  SEZİM: Hissediş, anlayış
  SEZİMTAL: Hassas, duygulu
  SEZMİŞ: İdrak eden, anlayan
  SIBAK: Sopa, değnek
  SIDAL: Muktedir, güçlü, egemen
  SIGUN: 1- Yabani geyik 2- Emek, zahmet, sıkıntı
  SIĞIN: Erkek geyik, Ala geyik
  SIĞINAK: Sıkı korunan, sığınılacak yer, yoğun ve katı olan yer
  SIĞINDIK: Bağlılık, sadakat
  SIĞLAM: 1- Sağlam, sıkı, yoğun 2- Sine, bağır
  SIK: Katı, yoğun
  SIKI: Katı, sıkılmış, yoğun
  SIKILGAN: Daralmış, daralan, sıkılaşan, utangaç
  SIKIN: 1- Keder, yas, üzüntü, sıkıntı 2- Ala geyik
  SILIV: Temiz, pakize, bakire
  SILKIM: Cesur, gözükara
  SIN: 1- Deney, deneme 2- Endam, gösteriş
  SINAÇI: Hakem, sınayıcı
  SINAĞ: Sınav, imtihan, deneme
  SINAK: Deney, sınav, imtihan
  SINAUVU: Sınav, deney
  SINAYÇI: Hakem, sınayan
  SINÇI: Hakem, sınaçı
  SINDIRAÇ: Bülbül
  SIRAY: Çehre, yüz, beniz
  SIRGA: 1- Küpe, takı, aksesuar 2- Armağan, bahşiş 3- Halka, halkalı
  SIRGALU: Küpeli
  SIRMA: Sırlı, boyalı, gümüş tel
  SIYKIM: Sevgili, canan
  SIYLI: 1- Sevimli, sempatik, muteber 2- Armağan
  SIYLIK: Armağan, bahşiş
  SIYURGAL: Armağan
  SIZGIÇ: Kalem, yazgaç
  SIZIM: Sızı, yakınma, hüzün
  SİBEL: 1- Buluttan ayrılıp henüz yere düşmemiş yağmur tanesi 2- Buğday, buğday tanesi
  SİLGİ: Arınma, temizlik, parlaklık
  SİLİG: 1- Temiz, namuslu, dürüst 2- El değmemiş, bakir, bakire 3- Tatlı dilli
  SİNÇE: Çehre, beniz
  SİNGİL: Küçük kız kardeş
  SİNGİN: Mahçup, sıkılgan
  SİNKEL: İmtiyazlı, ayrıcalıklı
  SİNKİL: İmtiyazlı
  SİR: 1- Şeciye, soy, kök 2- Birleşik, birleşmiş
  SİREK: Zeki, akıllı
  SİTACU: Nazlı, narin, alıngan, hassas
  SİYAVUŞ: Sevimli, sempatik, sevgiye layık
  SİYENDİ: Sevilen, sevilmiş, sevgiye layık
  SİYREK: Az rastlanır, seyrek bulunur
  SİYUN: Sevim, sevimlilik, sempati, beğeni
  SİYURAN: Utkan, muzaffer
  SİYURGAL: 1- Ödül, armağan, ödül alma 2- Madalya, askeri nişan
  SİYURGATMIŞ: 1- Düşmanı bozguna uğratmış 2- Başarılı, ödül ve övgü almış
  SİYÜNÇ: Sevinç, mutluluk
  SİZGEK: Zeki, sezgin, müdrik
  SİZÜÇEN: Hassas, zeki, uyanık, akıllı
  SOBAY: 1- Bekar, yalnız, münferit 2- Silahını iyi kullanan, deneyimli asker, savaşçı
  SOĞAY: Sağlıklı, zinde, dinç
  SOKMAN: 1- Mert, dürüst 2- Diz kapağına kadar gelen uzun bir tür çizme (Türkmen çizmesi)
  SOKULAG: 1- Adak, kurban 2- Sokulgan, munis, cana yakın
  SOKULGAN: Cana yakın, munis
  SOKUM: Kurban, adak
  SOLAGAY: 1- Solak 2- Ters, hiddetli, öfkeli
  SOLAK: 1- Asker yöneten, asker sevk eden (Sulag) 2- Sol el ve ayağını kullanan
  SOLAŞIGLI: Yararlı, çok yararlı, iş bitirici
  SOLGUN: Rengi kaçmış, yıpranmış, hüzünlü
  SOLGUR: (Salgur) Atak, saldırı
  SOLIN: Araştırmacı, meraklı
  SOLMAGAN: Canlı, ölümsüz, solmaz
  SOLMAZ: Canlı, diri, çekici
  SOLTU: Soludu, soluklu
  SOLUK: Nefes, can
  SONGAR: Sungur, şahin
  SONUÇ: 1- Son, bitim, kıyı 2- Uç, sınır, limit
  Otmanlı ve Salçuklular döneminde, sınır karakollarında görev yapan kişiler verilen bir ad
  SORGUÇ: Başa takılan çelenk
  SORGUN: Söğüt türü bir ağaç
  SOYÇA: Soylu, soyluca
  SOYDAM: 1- Soylu, soyunu düşünen 2- Ailesine bağlı, yuvasına bağlı
  SOYDAN: 1- Soylu, soylu bir aileden gelen 2- Hanedan, hanedanlık
  SOYDAŞ: Aynı soydan gelen, aynı soyun kişileri
  SOYLAMIŞ: 1- Soyunu çoğaltıp, kutsayan, örgütleyen 2-söz, söyleyen, konuşmacı, hatip
  SOYLU: Asil, asalet sahibi
  SOYLUHAN: birl. Soylu/Han
  SOYON: (Sayın)
  SOYSAL: birl. Soy/Sal 1- Ünlü, meşhur 2- Soylu, asil 3- Medeni, uygar
  SOYURGAL: 1- Ödül, askeri ödül,madalya, nişan 2- Armağan, bağış, ihsan
  SOYURGAT: İhsan, bahşiş
  SÖKE: Diz üstü çöküş, çökme
  SÖKMEN: 1- Yiğit, gözü kara, düşmana diz çöktüren, dize getiren, buyruğunu
  dinleten 2- Sokman, uzun çizme
  SÖKÜR: 1- Kızgın, hiddetli, kabarmış 2- Dize getiren, diz çöktüren,buyruğunu dinleten
  SÖKÜRMÜŞ: Dize getirmiş, baş eğdirmiş
  SÖN: Güçten kesilme, azalma
  SÖNMEZ: 1- Canlı, enerjik, ateşli, iddialı 2- Parlak, göz alıcı
  SÖNÜ-k- : Sönük, pasif, cansız, heyecansız
  SÖYKEM: Sempati, sevim, sevimlilik
  SÖYLEM: Anlatım, hitap, hitabet, demeç, izah
  SÖYLENCE: Efsane, mit, destan, lejant
  SÖYÜ: 1- Aşk, sevda 2- Sevinç
  SÖYÜÇEN: 1- Aşık, sevdalı 2- Sevinçli, mutlu
  SÖYÜNDÜK: Sevindik
  SÖZBAY: birl. Söz/Bay Söz zengini, hatip, söz cambazı
  SÖZBİR: birl. Söz/Bir mec. Doğruluk, dürüstlük, söz birliği, sadakat
  SÖZEÇEN: (Sözen)
  SÖZEN: Hatip, konuşmacı
  SÖZER: birl. Söz/Er, mert, sözünün eri
  SÖZERİ: birl. Söz/Eri, mert, sözünün eri
  SU: 1- Sıvı 2- Asker, er, erat
  SUBAK: Sopa, değnek, cop
  SUBAY: birl. Su/Bay 1- Bilgili ve deneyimli asker 2- Hafif süvari, atlı asker 3- Bekar evlenmemiş (Anadolu ve Azerbaycan’da) 4- Çocuksuz, çocuğu olmayan ( Kazak ve Kırgızlarda)
  SUGAY: Aya benzer, ay parçası
  SUĞUNÇAK: Sığınak, sığınılacak yer, sine, bağır
  SUKTA: Sıkıcı, ezici, acı kuvvete sahip
  SULAK: 1- Asker sevk eden, sefere çıkan 2- Sulu, verimli
  SUN: 1- Çağrı, davet 2- İncelik, nezaket 3- Vermek, ihsanda bulunmak
  SUNA: 1- Emsalsiz güzellik 2- Yeşilbaş ördeği
  SUNAK: Adak, kurban
  SUNAR: 1- Davetkar 2- Cömert, abadan
  SUNAYAN: Çığırıcı, davetkar
  SUNÇA: Sunak, adak
  SUNÇAK: Adak, kurban
  SUNGU: Bağış, ihsan, ikram
  SUNGUN: 1- Yetenek, yetenekli 2- Sunulan, adak, hibe
  SUNGUR: 1- Kartal 2- Şahin
  SUNGURCA: Sungur yavrusu, küçük sungur
  SUNKA: Sunak
  SUNKAK: Sunak
  SUNKAR: Sungur
  SUNKUR: Sungur
  SUNTAY: birl. Sun/Tay
  SUNU: İkram, davet, bağış, armağan
  SUSKUÇAK: Küçük, körpe
  SUSÜ: Sağlık, şifa
  SUTU BOĞDA: Mübarek, Tanrısal, Tanrıdan gelen (Eski dönem Tanrı sıfatlarından)
  SUVAN: Savaşçı, cengaver
  SUVAR: Bolluk, bereket
  SUVAT: 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer
  SUYUN: (siyun, sevim) Sevimlilik, sempati, niyet
  SUYUNÇUK: 1- Sevinç, sevimlilik 2- Müjde
  SÜÇÜG: (Süçig) Tatlı, lezzetli, hoşa giden
  SÜDÜN: birl. Süt/Ün, Soylu, temiz
  SÜLEDİ: Saldırgan, akın yapan, akıncı
  SÜLEK: Saldırgan, akıncı
  SÜLEMİŞ: 1- Akıncı, saldırgan, düşman üzerine asker yollayan 2- İyi silah kullanan, silahşor
  SÜLÜN: Uzun kuyruklu, renkli bir kuş
  SÜNE: Ruh, can
  SÜNGÜ: (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık
  SÜNGÜK: Süngü
  SÜNGÜŞ: Süngü darbesi, süngü hamlesi, süngüleme, savaş
  SÜRÇEK: Yemek, oyun ve eğlence için yapılan, gece toplantısı
  SÜREN: 1- Asker sevk eden, savaşa asker yollayan 2- Haykırış, nara, savaş narası
  SÜRER:Asker sevk eden
  SÜRGİT: 1- Payidar, kalıcı 2- Ulak, postacı
  SÜRÜN: Süs, makyaj, makyaj malzemesi
  SÜSÇEN: Kargı ve kılıç saplamada usta olan kişi
  SÜSMEN: 1- Süslü, süsü ve süslenmeyi seven 2- Tos atan, toslayan
  SÜSÜN: Süslü, işveli, sempatik, çekici
  SÜVERCE: Canan, aşık olunan, maşuka
  SÜYEK: Kemik, soy, sop
  SÜYGEN: Sevgili, canan
  SÜYÜK: Kemik, soy, oymak
  SÜYÜM: 1- Sevim, sempatik 2- Görüş, kanaat
  SÜYÜN: Sevim, sempati
  SÜYÜNÇ: 1- Sevinç,mutluluk 2- Müjde
  SÜYÜNÇÜ: (Süyünç) müjde
  SÜYÜRGE: Toy, şölen, ziyafet
  SÜYÜŞ: Buse, öpücük
  SÜZEM: Diksiyon, söz söyleme ve konuşma ahengi
  SÜZGE: Tarak, çok ince dişli saç tarağı
  SÜZGÜ: 1- Tarak 2- Süzgeç
  SÜZGÜN: 1- Arınmış, süzülmüş 2- Mest, mahmur, kendinden geçmiş 3- Göz alıcı, alımlı
  ŞAD:(Şat) 1- Ordu komutanı, general 2- Tigin, prens 3- Cesur
  ŞADAPIT: Şad’a bağlı birlik ve beyliklerin genel adı
  ŞAKAR: 1- Şakır, bülbül gibi öter 2- Çakar, cesur
  ŞAKIR: 1- Öter 2- Çakır
  ŞAKRU: Çağrı, mesaj, davet
  ŞAMAN: Kam, baksı
  ŞANÇI: Saplayıcı, iyi ok ve kargı kullanan, silahşor
  ŞANDA: Alçak ve rutubetli yer
  ŞANYU: (Tanyu) Sonsuzluk, genişlik
  ŞARA: (Çara) Ufuk, ufuk çizgisi
  ŞAŞ: 1- Şiş, sivri uçlu, et pişirme aracı 2- Taş 3- Dış kısım, dışarı dışarıda kalan, taşra
  ŞAŞLIK: Şiş, şiş kebabı
  ŞAYBAL: Şımarık, nazlı
  ŞAYLAN (çaylan): Nazik, kibar, neşeli, güler yüzlü
  ŞAYLIĞ: Şeref, onur
  ŞEYBAN: (Şeban, şıban, çıbın, zıbın) Sinek, haşarat
  ŞIMGA: Acele, aceleci
  ŞORAMUN: (Çoramun, çuramun) Ruhlarla ilgilenen, kötü ruhları kovan
  ŞORLAK: Şorul, şorul akan su, çağlayan
  ŞÖLEN: Yalnızca fakir ve kimsesizlere verilen toy, yemek ziyafeti, Bey yemeği
  ŞUMGA: Aceleci, tez kanlı
  ŞURLAK: Çağlayan
  ŞURLAYU: Çağlayan
  ŞÜYÜN: Müjde

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TABAN:1- Tapan, tapınan 2- Temas, dokunma, vurma 3- Dizi, sıra, kafile
  TABAR: 1- Tapan, tapınan 2- Vuran, döven, dövüşçü
  TABGAÇ: 1, Dövüşçü, kavgacı 2- Ulu, saygıdeğer, muhterem 3- Tapıcı,tapınıcı
  TABIN: (Tapın) İbadet
  TABKI: Vicdan
  TABU: (Tapı, tapu) Kutsanmış, kutlu yapılmış, tapılacak duruma getirilmiş
  TABUK: 1- Tabu 2- İnayet, yardım, hizmet
  TABUN: Tapın, ibadet
  TAÇA: Tasarı, kurgu, plan
  TAÇAM: Tasarı, plan, kurgu, senaryo
  TADIK: Tat, lezzet, damak
  TAG: (Tak, tağ, dağ)
  TAGA: 1- Silah 2- Kural, kaide 3- Saygıdeğer, hürmet edilen
  TAGAY: 1- Saygı duyulan kişi 2- Dayı, ana tarafından gelen akraba
  TAGI: 1- Dindar, inançlı 2- Takı, aksesuar
  TAGUK: Tavuk
  TAĞ: Dağ
  TAĞAN: Üç ayak, saç ayağı
  TAĞAŞAR: birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı
  TAĞLUK: Dağlık, dağlık bölge
  TAĞMA: 1- Dağ eteği 2- Elçi, devlet temsilcisi, devlet görevlisi
  TAĞUDAR: 1- Heybetli, dağ gibi 2- Dağıtıcı, yok edici, yıkıcı, şiddetli 3- Kısmet, nasip
  TAKAK: Ucu, ateşli ok
  TAKAY: 1- Dayı, ana tarafından akraba 2- Dolunay
  TAKIĞ: Takı, ziynet, aksesuar, mücevher
  TAKIR: Takı, ziynet
  TAKIŞ: Takı, süs, aksesuar
  TAKİ: Dindar
  TAKSUK: Harika, olağanüstü, anormal
  TALA: 1- İri cüsseli, heybetli 2- Seçkin, güzide
  TALAKAN: Yağmacı, yağmalayan
  TALAN: Yağma, yağmalama, üşüşme, saldırı
  TALAS: 1- At yarışlarındaki, başlangıç ve bitiş çizgisi 2- Fırtına, kum fırtınası 3- Dalga
  4- Tartışma, münakaşa
  TALAY: (Taluy, Tulay, Toluy,Tolu) 1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl
  mec. Ululuk, büyüklük, sonsuzluk 2- Gelecek, ikbal 3- Seçkin,güzide
  Şamanist gelenekte Deniz ve göllere bakan Tanrı
  TALAZ: Dalga
  TALI: Güzide, seçkin
  TALIKU: Seçkin, güzide, beğenilen
  TALIMAN: Seçkin, güzide
  TALKILIÇ: (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız
  TALKAN: Kızartılmış tahıl
  TALPIN: Faal, aktif, çalışkan, himmetli
  TALŞIK: İtimat, teminat, güvence
  TAMAN: Duman, sis
  TAMAR: 1- Damla, damlayan 2- Demir, demir cevheri
  TAMGAÇ: Memur, devlet memuru, damgacı, devlet görevlisi
  TAMIŞ: 1- Demiş, söylemiş, bilgili, deneyimli, sözüne değer verilen, sözüne güvenilen 2-Damla
  TAMİR: Temir, demir
  TAMİZ: Damla
  TAMTUK: Büyük ve kuvvetli ateş
  TAMU: (Tamuğ) Yerin dibi, yer altı, cehennem
  Şamanist gelenekte, kötü kişi ve ruhların, öldükten sonra gittikleri yer
  TAN: (Tang) 1- Gün açımı, gün doğumu, şafak 2- İlginç, acayip, şaşkınlık yaratan 3- Tatlı, tat veren,huzur veren
  TANA: (Dana) dana, iki yaşındaki inek yavrusu
  TANDU: 1- Tan vakti, tan vaktinde doğmuş 2- Alev, alevli büyük ateş
  TANG: 1- Mucize, olağanüstülük 2- Tan vakti 3- Giriş, antre
  TANGAK: Kaygı, endişe
  TANGSUK: Mucize, şaşırtıcı olay, olağanüstülük
  TANGUT: (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama
  TANIK: 1- Tanuk, şahit, gözlemci 2- Tanıdık, dost, yaren
  TANIL: Ünlü, meşhur, tanınan
  TANIP: Tanınmış, ünlü
  TANIR: Ünlü, tanınmış
  TANIŞ: 1- Tanınan, bilinen, aşina, tanıdık 2- Danışılan, bilgi ve deneyimine başvurulan, danışman
  TANIŞIK: Yakından tanınan, tanıdık, bildik, dost, yaren
  TANIŞMAN: (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi
  TANIT: Tanınacak nitelikte, belirgin, tanınabilen
  TANJU: (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi
  Hun imparatorlarının unvanlarından
  TANLA: 1- Şaşılası, ürkütücü, olağanüstü, mucize 2- Suçlayan, yargılayıcı 3- Doğuş, tan vakti
  TANLAĞI: Mucize
  TANMAN: Tan vakti doğan
  TANRIDAĞ: birl. Tanrı/Dağ “ Tanrı Dağı”
  Çok eski dönemlerden beri, kutsanarak, Tanrı tarafından yalnızca Türklere tahsis edildiğine
  inanılan ve halen kutlu kabul edilen sıradağların genel adı
  TANRIKUT: birl. Tanrı/Kut
  Tanrısal, Tanrıdan gelen, Tanrının Kutunu üzerinde bulunduran, haşmetli, Hun
  imparatoru Mete Han’ın unvanı
  TANSIĞ: (Tansık,Tansu) hayret verici, şaşırtıcı, olağanüstü
  TANSU: 1- Tansık, mucize 2- Yadigar, armağan 3- Birleşik
  TANTIK: 1- Çok konuşan, konuşkan 2- Tanıdık, hısım, ahbap
  TANUĞ: Tanı, teşhis, kanıt, tanınan, tanınmaya yol açan
  TANYU: (Tanju) Ulu, ulaşılmaz, hükümran
  TAP: Dilek, istek, umut, yardım ve bunları içine alan beklentilerle dolu inanç
  TAPAĞ: 1- Tapma, tapınma, saygı 2- Görev, iş
  TAPAR: Tapan, seven, uman
  TAPARLU: 1- Mutlu, umutlu 2- Sofu, dindar
  TAPDUK: 1- Çocuğu uzun süre olmayanların, çocuğu olduğunda verdiği adlardan 2- Saygı ve sevgiye layık, saygıdeğer 3- İbadet, tapınma
  TAPI: Tapınma, ibadet
  TAPIK: Önde, önde olan, önde gelen
  TAPIN: Tapınma, umma, beklenti
  TAPINGU: Tapınılacak nitelikte sevilen
  TAPIR: Buluş, yenilik, icat
  TAPKI: Vicdan
  TAPKIR: Ayak altında kalıp, katılaşan toprak
  TAPKUR: Tabur, dizi, topluluk, kafile
  TAPLAK: Rıza, kabul, teyit
  TAPUK: Tapu, Tabu 1- Tapınma, dilek, istek 2- Tabu, kör inanç 3- Hizmet, hizmetli
  TAPUKÇI: (Tapıcı) Saray muhafızı, muhafız askeri
  TAPUKSAK: Saygılı, hürmetli
  TAPUN: Kutsama, kutsal bir varlığa yönelme, beklenti, ibadet
  TAPUNMUŞ: Sofu
  TAR: Dar, darlık, zahmet, sıkıntı
  TARA: Ağaç dallarını budamak için kullanılan bıçak
  TARAGAY: Turgay, tarla kuşu, çayır kuşu
  TARAKA: 1- Tarak, eşme, ayırma aleti 2- Saygı gösteren
  TARAMAN: Tarayıcı,rençber, çiftçi
  TARAN: 1- Geniş arazi, ekinlik, ekin yeri 2- Sınır, hudut
  TARANÇI: 1- Sınır muhafızı 2- Ekinci, rençber
  TARANG: Mevki sahibi, imtiyazlı, saygıdeğer
  TARBAN: Gururlu, mağrur
  TARDU: 1- Öncelikli, imtiyazlı 2- Durdu, duran yaşam
  Göktürkler dönemi, üst düzey yöneticilere verilen bir unvan
  TARDUŞ: İmtiyazlı
  TARGAN: Savaşlarda, düşmanın geçeceği yollara, onların gidişini ağırlaştırmak ve güçleştirmek için bırakılan, kaya ve kütük parçaları
  TARGUN: Mahçup, sıkılgan
  TARHAN: (Tarkan) İmtiyaz sahibi soylu kişi. Bu kişiler, vergi vermez, suçları dokuz kereye kadar bağışlanır, kağan ve hanların huzuruna izinsiz girebilirlerdi.
  TARHUN: Güzel kokulu bir yayla çiçeği
  TARIK: Darı, tahıl, ekin
  TARIM: 1- Emek, enerji, zahmet, sıkıntı 2- Ziraat, rençberlik 3- Irmakların küçük kolları
  TARINÇ: Sınır, hudut, uç
  TARING: 1- Derin, derinlik 2- Ziraat
  TARKAN: İmtiyazlı ve soylu kişi (Tarhan)
  TARKANÇ: 1- Öfke, gücenme, rahatsızlık, kızgınlık 2- Darılma, sıkılma
  TARKAT: Bakan, nazır, yönetici, bürokrat
  TARKINÇ: 1- Darılma, darlanma, küsme, küskünlük 2- İsyan, başkaldırma
  TARLIG: 1- Güçlük, darlanma, sıkılma 2- Bahşiş, hediye
  TARTA: Terazi
  TARTAGAN: 1- Tartan, terazi 2- Dağınık, derbeder
  TARTIŞ: Armağan, bağış
  TARUG: 1- Darı, ekin 2- Hediye, bağış
  TASAR: Plan, tasarı, tasarım
  TASIM: Gösteriş, afi
  TAŞ: 1- Dış, dışta olan, görünürde olan 2- Kaya parçası mec. Sertlik, dayanıklılık
  TAŞAN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkun
  TAŞAR: Taşmış, coşkun, ateşli
  TAŞGAN: Taşan, coşan, ateşli
  TAŞGARU: Dışarı, dışarıdan, taşra
  TAŞGIN: Taşmış, dışa vurmuş, coşkulu, ateşli, asabi
  TAŞKI: Dışarıdan, taşralı
  TAŞKIN: Coşkun, ateşli
  TAŞRALU: Dışarıdan, yabancı
  TAŞRIK: Dışarıda, gurbet, gurbetçi, sefere giden.
  TAŞUG: Taşınabilir mal, menkul değer
  TAŞÜREK: birl. Taş/Yürek ( Cesur, gözü kara)
  TAT: 1- Yemek, damak 2- Uzak, uzakta, uzaktan, yabancılaşmış 3- Kılıç pası, paslı kılıç
  TATAR: 1- Uzakta kalmış, yabancılaşmış 2- Çayırlık, mera 3- Kent dışında yaşayan
  TATAŞ: (Dadaş) 1- Yakın dost, yaren, arkadaş 2- Uzakta kalmış, aynı uzaklığı paylaşan
  TATIG: Tatlı, hoş
  TATIR: Çayırlık, otlak, mera
  TATLI: Tatlı veren, hoşa giden mec. Güler yüzlü, sevimli, cana yakın
  TATU: 1- Barış, sulh 2-Uzağı gören, uzak görüşlü 3- Bakıcı, eğitici 4- Tatlı, tat veren
  5- Yaratılış, fıtrat
  TAV: 1- Hız, devinim, çeviklik, koşu, davranmak, harekete geçmek. 2- Dağ
  TAVAR: Hızlı hareket eden, hızlı davranan.
  TAVGAÇ: 1- Hızlı koşan, hızlı davranan, atik 2- Çekici, cezbedici
  TAVIŞGAN: Tavşan
  TAVLI: 1- Hızlı, atik 2- Dağlı
  TAY: 1- Dayak, dayanak, dayanılacak nesne 2- Soy, asalet, soyluluk unvanı 3- Ululuk, büyüklük,çokluk 4- Mevki, yer, bölge 5- Ananın erkek kardeşi, dayı 6- Süt emen at yavrusu
  TAYAK: Baston, değnek, dayanılacak nesne.
  TAYANÇ: 1- Dayanç, dayanak 2- Hami, koruyucu, sırdaş, güvenilen kişi
  TAYANÇI: Danışman, memur.
  Uygurlar döneminde, küçük dereceli memur unvanlarından
  TAYANG: Dayak, dayanak, destek, dayanak
  TAYANGU: Danışman, aracı, sıra dışı. Han ve kağanların danışmanlarına verilen bir unvan
  TAYCU: 1- Hami, destekçi, koruyucu 2- Soylu, seçkin 3- Tay sahibi,tay eğiticisi
  TAYEÇE: birl. Tay/Eçe..Soylu, saygıdeğer hanım. (Teyze, sözcüğünün buradan
  geldiğini söyleyen dilciler var.)
  TAYGA: 1- Kavak, çam, söğüt karışımı ormanlık bölge 2- yoğurtlu sebze çorbası
  TAYGAN: 1- Karışık ağaçlı orman 2- Dayanak, destek
  TAYGANA: Kaygan, kayıcı
  TAYGUN: Yavru, çocuk, torun
  TAYGUR: Kayan, kızakla kayan
  TAYIK: Kibar ve nazik genç
  TAYLAN: 1- Beyefendi, centilmen 2- Yakışıklı, heybetli 3- Düzgün ve etkileyici konuşan
  TAYŞI: 1- Mürşit, yol gösteren 2- Hami, koruyucu
  TEBER: Balta, baltalı mızrak
  TECİMEN: İdareli, ekonomist
  TECİMER: Ekonomist, hesaplı
  TEDAN: Tutan, zapt eden, zabit
  TEDİK: (Tetik) 1- Usta, becerikli, bilgili 2- Öğüt, nasihat
  TEGEN: (Değen) Değerli, karşılığı olan
  TEGİN: Tigin, prens, şehzade, bey oğlu. Göktürkler döneminde, vali unvanı olarak da kullanılmıştır.
  TEGİNEK: Değnek, baston
  TEGİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- Hücum, taarruz 3- Ulaşım, ulaşma
  TEGİŞ: 1- Değişim, değişme 2- Dövüş, temas, çarpışma, hücum
  TEGRE: Daire, çevre, civar, etraf
  TEGREK: 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak
  TEĞME: Değme, seçkin, farklı
  TEKER: 1- Değer, kıymet 2- Çevre, yöre, daire 3- Saldırgan, mütecaviz
  TEKEŞ: Döğüş, değiş, temas, savaş, savaşçı
  TEKİN: 1- İyi, güzel, biricik, emsalsiz, uğurlu, uygun 2- Rahat, güvenli,güvenilir,
  3- Tigin, prens, bey oğlu 4- Tabi, bağlı, kul, köle 5- Boş, ıssız, toplumdan uzak kişi 6- Saldırgan
  TEKİNİK: Güvenilir, iyi, münasip, uygun
  TEKİR: 1- Değer, kıymet, paha 2- kara benli, kara çizgili 3- Hücum, saldırı, saldırganlık
  TELA: 1- Delici, delen 2- Tolu, olgun, bilge 3- Armağan, adak, sungu
  TELEK: Armağan, sungu
  TEMİR: Demir
  TEMİR YALUP: birl. Demir/Yalup demirci ustası, silah yapımcısı
  TEMİRÇAL: birl. Temir/Çal ( kılıç darbesi, kılıç vuruşu)
  TEMİREN: Ok başlığı, okun ucundaki sivri ve delici demir parçası
  TEMİRHAN: birl. Temir/Han
  Eski dönem, “ Maden Tanrısı”
  TEMİRKIRAN: birl. Temir/Kıran mec. Acı kuvvet, acı kuvvete sahip kişi
  TEMİŞ: Demiş, söylemiş, bilgin, deneyimli
  TEMÜGE: (Temürge) demir, nüvesi
  TEMÜRKAZUK: birl. Temir/Kazık Kutup yıldızı
  TENBE: At koşumu, koşum takımı
  TENEKUR: Boraks madeni
  TENGİZ: Deniz
  TENİK: Azim, kararlılık
  TENŞİ: Eşit, adil, adaletli
  TEOMAN: Sis, duman, tuman
  TEPE: 1- Uç, sınır, doruk, yükseklik, yüksek yer 2- Yığın, kütle 3- Bir nesnenin sivri ucu
  TEREÇE: İnce, narin, zarif
  TEREK: Siper, koruyucu
  TEREKEME: Siper, siperlik, sütre
  TERİLGEN: Diri, canlı, hazır, tetik, tetikte
  TERİLGENBUDUN: birl. Terilgen/Budun
  Devletin çekirdeğini oluşturan boy merkez halk Devletin, temel, ulusal askeri gücü
  TERİM: 1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur,nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk unvanı
  TERİŞ: Derleme, toparlama, birleştirme, birleştirici, derleyip toparlayıcı
  TERKEN: 1- Süs oku, süslü ok 2- Savaş arabası 3- Soylu, soyluluk unvanı
  TERNEK: Dernek, toplantı
  TESİYEMİ TANYU: (Ululuğun sınırı olmayan, en ulu )
  TETİK: 1- Uyanık, hazır 2- Becerikli, mahir
  TEYENG: Sincap
  TEYMUR: Demir
  TEZ: 1- Hızlı, ivedi, hızlılık 2- Kaçma, ürkme, ürküntü 3- Şiddet, şiddetli
  TEZME. Çabuk kızan, canı ağzında, kızıp çekip giden
  TEZÜREK: birl. Tez/Yürek Heyecanlı, ateşli
  TIBIK: Sakin, asude
  TILSIM: Büyü, efsun, sihir
  TIN: (Tin) Ruh, can, nefes
  TINGI: 1- Tin, can, yaşam 2- Kulağa gelen ses, ses dinleme (Tınlama)
  TINGLAK: Efendi, söz dinleyen
  TINGLAR: Dinler, hürmetkar
  TINGLATUR: Sözü dinlenen, sözü geçer
  TINGLAYU: Munis, söz dinleyen
  TINGLIĞ: Canlı, diri
  TINI: 1- Ruhsal, ruhla ilgili 2- İnanç, iman 3- Tıngırtı, kulağa gelen ses
  TİGİN: Prens, şehzade, han oğlu, bey oğlu
  TİGREK: Çevre, daire
  TİKE: Parça, bölüm, lokma, tıkım
  TİKEN: Dikili, dik, dikmiş
  TİKİM: Parça, lokma
  TİLBE: Dilek, dilenen şey, murat
  TİLBİ: Dilek
  TİLEK: Murat, istek, dilek
  TİLKİ: Tilki, kürkü için avlanan hayvan
  TİLMAÇ: Çevirmen, tercüman
  TİLMEN: (Dilmen) Konuşkan, hatip, çenebaz
  TİLTAY: Etken, amil, neden
  TİLUN: Dolun, tolun, dolu, tam, eksiksiz, kusursuz
  TİMAGUR: Merhametli, vicdanlı
  TİMUÇİN: (Temuçin, temurçin, timurçine)
  Çengiz Kaan’ın ilk adı. Ancak doğrusu, Timurçin’dir. Demir ucu, sivri demir anlamındadır.
  TİMUR: Demir
  TİMUR KÜRKAN: birl. Timur/Kürkan
  Türk dünyasının en ünlü simalarından. Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihinin de başta gelen liderlerinden. Çengiz Kaan’dan sonra, dünyanın ikinci büyük fatihi. Yaşamı hep çetin mücadelelerle geçmiş, koca bir imparatorluğu adeta yoktan var etmiştir. Kürkan (Damat) lakabını, evliliğinin ilk yıllarında, kayın eçesi olan Buhara Emir’ in himayesinde oluşu nedeniyle almış, daha sonraları,İranlılar ona “ Timurleng”, Otmanlılar “ Aksak Timur” lakabını takmışlardır. Bu ulu kişi zamanında,Türk dünyası üçüncü ve son kez olarak, tek devlet çatısı altında toplanmış, “ Birleşik Türk devletleri” ideali, bu ulu kişinin döneminde son kez gerçek olmuştur.
  TİN: 1- Can, ruh, öz 2- Soluk, nefes, yel 3- Dinmiş, dingin, sakin, bitik 4- Gök, göksel, Tanrısal
  TİRGEÇ: Diri, canlı, dirilik veren
  TİRİG: Diri, canlı, güçlü
  TİRİGLİĞ: Dirlik, yaşam, geçim
  TİRİL: 1- Can, ruh, yaşam 2- Dirilik, canlılık, derlenip toparlanma 3- Derlenme, derleniş
  TİRİM: Yaşam, geçim, hayat yolu
  TİRKİŞ: Kervan, kafile
  TOGA: 1- Doğa, tabiat, hilkat, yaratılış, huy 2- Kalın, katı, yoğun, doymuş 3- Usul, yordam, teamül
  TOGAY: 1- Toga 2- Dolunay 3- Koruluk, küçük orman
  TOGU: 1- Doğu, doğuş 2- Vuruş, darbe
  TOĞAÇ: (tokaç) Topuz, çamaşır yıkarken kullanılan tahta topuz
  TOĞAN: 1- Doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan
  TOĞMA: 1- Dokuma, dokumadan yapılan giysi 2- Yerli, yerli halktan olan kişi
  TOĞMAK: (Tokmak)
  TOĞMUŞ: Doğmuş, ortaya çıkmış, canlı, yaşayan
  TOĞRUL: 1- Tuğrul 2- Doğrulmak, ayağa kalkmak
  TOĞRULÇA: Doğan kuşu, doğan yavrusu
  TOĞSIK: Doğuş, doğum, ortaya çıkış
  TOĞUL: 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış
  TOĞULGA: Tolga, tulga, savaş başlığı, miğfer
  TOK: 1- İrilik, katılık, dayanıklılık, yoğunluk 2- Vuruş, darbe, dövüş, savaş 3- Yol, yöntem, yordam
  TOKA: 1- Tok, sert, katı 2- Usul, yol, yordam, teamül 3- Dövüş, vuruş, vuruşma, 4- Huy, hilkat,yaratılış
  TOKAÇ: (Togaç) Topuz, çamaşır topuzu
  TOKALIG: Tokluk, katılık, sertlik
  TOKAY: 1- dolunay 2- Dere kenarlarında yetişen bir çiçek, çalı
  TOKLU: 1- Yol, yordam, bilen, bilge 2- Bir yaşını geçmiş kuzu 3- İri, dolgun, besili
  TOKMAK: Vurma, ezme, dövme aracı
  Kalın, geniş, ağaçtan yapılmış çekiç
  TOKOL: Kuma, ikinci hanım
  TOKTA: 1- Durma, yaşama, direnç, dayanıklılık 2- Tedbir, tedbirlilik
  TOKTAK: Tedbir, tedbirli, temkinli
  TOKTAMIŞ: Durucu, kalıcı, dirençli, dayanıklı, uzun ömürlü, dirayetli
  TOKTAR: Dayanıklı, dirayetli, uzun ömürlü
  TOKU: 1- Doğu 2- Dövüş, temas, savaş
  TOKUM: 1- Doğum, doğuş 2- Yaşam, direnç, dayanıklılık
  TOKUMAK: Tokmak
  TOKUR: 1- Gözü pek, cesur 2- Dokur, dokumacı
  TOKURGAK: Dokuma aleti, dokuma tezgahı
  TOKUŞ: 1- Dövüş, savaş, vuruşma 2- Doğuş, direnç, yaşam, dirayet
  TOKUZ: 1- Dokuz sayısı (..Türklerin uğurlu ve kutlu saydıkları sayılardan) 2- sıkça ve kalınca
  dokunmuş bir kumaş
  TOLAN: Eşsiz, emsalsiz
  TOLAY: Bir tavşan türü
  TOLDI: Doldu, dolu, doluluk, bütünlük, olgunluk, irilik, bilgelik, erginlik
  TOLDIKORGAN: Anıt, lahit, abide
  TOLGA: Miğfer, çelik başlık
  TOLGAN: 1- Dolgun, iri, dolu 2- Acı, üzüntü, inleme
  TOLKAN: Dolgun
  TOLMIŞ: Dolmuş, dolu, olgun, bilge
  TOLU: 1- Dolu, olgun, kamil, yetkin, usta 2- İçki, içki kadehi, içki ile dolu kadeh 3- Seçkin, güzide
  TOLUHAN: birl. Tolu/Han
  Arap işgalleri sırasında, onlara karşı direniş örgütleyen ve çeşitli savaşlara giren bir bey
  TOLUK: 1- Dolu, olgun, yetkin, bilge 2- Tuluk, tulum
  TOLUM: 1- Silah, savaş aleti 2- Olgun, dolgun
  TOLUN: Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış
  TOMAN: Duman,sis
  TOMBAY: Manda, camış
  TOMRİS: (Tomris Hatun) 1-Demir ucu 2- Demir sesi. 3- Demirin özü, nüvesi.4- Bereket, bolluk,uğur.
  T Türk tarihinin ünlü simalarından. Sakalar devletinin katun’u (kraliçesi) (İran – Turan savaşları sırasında, zalimliğiyle ünlü, Pers kralı Hüsrev’in, Türk topraklarını işgal etmesine karşın yapılan savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, onu yenmiş, başını kesip kan dolu bir fıçıya atarak, “Hayatın boyunca kana doymadın, kan döküp kan içtin. Ben de sana yakışanı yapıp, seni bundan mahrum etmeyeceğim.” diyen ulu kişi.)
  TON: Don, giyim, giysi, elbise
  TONA: Giyimli, varlıklı, yakışıklı
  TONAT: Donat, cömert, eli açık, aç doyuran – çıplak giydiren.
  TONATMIŞ: Giydirmiş, hayır hasenatta bulunmuş, cömert ve eli açık.
  TONGA: Kaplan, Asya kaplanı.
  TONGUZ: Domuz
  TONKA: 1- Tunga , kaplan 2- iri,büyük,gösterişli
  TONLU: Giyimli,şık,zengin,varlıklı
  TONSUZ: Yoksul
  TONYUKUK: (Tanyu/Kök,gök) Sonsuzluk ve genişlik,bilgelik ve deneyimlilik.
  TOP: Yığın, topluluk, bütünlük, erk
  TOPAÇ: 1- Top gibi, toparlak, dolgun 2-İbrik 3- Sepet, sele
  TOPAK: Topluca, toplanmış, yığın
  TOPRAK:.. Yer, yurt, arazi
  TOPURGAN: Ayak basıldığında toz çıkaran, yumuşak toprak
  TOPUZ: Toplanıp, kurutulmuş, katılaşmış, topluca ve katıca. Silah, dövme ve ezme aracı
  TOR: 1- Mevki, mertebe, şeref, şereflilik 2- Türeme, doğma, soy, gelişme, yayılma 3- Ağ, tuzak 4-Giysi 5- Evlat, çocuk, nesil 6- Zayıflık, incelik, hamlık
  TORAMAN: 1- Fahri, onursal, şerefli 2- Kaba, yetişmemiş, acemi 3- İri, dolgun, heybetli
  Toran: Turan, duran, yaşayan, dirençli
  TORÇUK: Kozalak
  TORKU: İpekli kumaş
  TORLAK: 1- Eğitilmemiş at 2- Çırak, acemi, ham
  TORMIŞ: Durmuş, yaşayan, yaşar, yaşam
  TORMU: Yaşam süresi, yaşam
  TORU: 1- Duruş, yaşam 2- Bolluk, bereket, fazlalık 3- Doru, doru renk
  TORUG: Doruk, Doru renk
  TORUK: 1- Doruk, zirve 2-İnce, zayıf, ham, olmamış
  TORUM: 1- Aygır, aygır yavrusu 2- Kul, köle, muti, bağlı 3- Deve yavrusu
  TORUN: 1- Evladın, evladı 2- Sevgili, biricik, çok sevilen 3- Acemi, ham, yetişmek üzere olan 4-Genç boğa
  TOSUN: 1- Genç boğa, 2- Tos atan, tos vuran, azgın, azmış, saldırgan
  TOY: 1- Şölen, yemekli eğlence, düğün dernek 2- Em, ilaç, doyum, doyumluluk 3- Ordu, ordu birliği 4- Çamur bataklık 5- Doğan türü bir avcı kuş 6- Genç, gençlik, acemilik, çıraklık
  TOYAK: 1- Atlara giydirilen savaş zırhı 2- Tırnak, at tırnağı
  TOYAN: Toy sahibi, toy veren kişi
  TOYGA: 1- Toy sahibi, toy veren kişi, 2- Toylarda yapılan çorba, ayranlı çorba
  TOYGAN: 1- Kurultay üyesi 2- Bir kuş türü 3- Genç, taze
  TOYGAR: Tarla kuşu, çayır kuşu
  TOYGUN: 1- Genç, taze, deneyimsiz 2- Doymuş
  TOYGUR: Doymuş, gözü tok, olmuş, olgun
  TOYLAK: 1- Toy yeri, toy yapılan yer 2- Karargah, ordunun toplandığı yer.
  TOYLUK: Toy yeri, Toy yapılan yer
  TOYMADUK: 1- Özlenen, özlemi duyulan 2- Hırslı, doyumsuz
  TOYMAGUR: İştahlı, obur
  TOYTİMUR: Ermiş, keramet sahibi, Şaman büyüğü, kam, rahip
  TOZUN: 1- Tosun 2- Düzen, uyumluluk
  TÖGİ: Cömert , eli açık
  TÖGÜN: Çekici, yakışıklı
  TÖKMEN: Çekici, yakışıklı
  TÖKÜ: Eli açık, cömert, müsrif
  TÖKÜŞ: Düğüş, savaş, vuruşma
  TÖLEÇ: Ücret, yevmiye
  TÖLEGEN: Olgun, kamil, yetişkin
  TÖLEK: 1-Ücret, yevmiye 2- Sükunet, sakinlik
  TÖLİS: Bölük, bölünmüş
  TÖLÜK: Tuluk, tulum
  TÖR: 1- Türemek, çoğalmak, yaratılış 2- Makam, mevki, onur yeri, şerefli yer 3- Usul, kural, teamül
  TÖRE: 1- Düzen, gelenek, usul, teamül, geleneksel hukuk 2- Türeyiş,yaşayış, çoğalma, yaratılış
  TÖRELİ: Töresi olan, töreye bağlı, geleneklerine bağlı
  TÖREMEN: Görgülü, töreye bağlı
  TÖREN: 1- Töreye uygun yapılan, töre gereği yapılan, merasim 2- Soylu, necip, seçkin
  TÖRKİN: Kök, menşe, dip, soy
  TÖRÜ: 1- Yasa, devlet düzeni 2- Türeyiş, yaratılış
  TÖRÜCE: Töreye ve yasaya uygun
  TÖRÜİÇİ: Töreye uygun
  TÖRÜLÜG: Töreye bağlılık, Töre bilgisi, Töre uygulaması
  TÖRÜM: 1- Türeyiş, yaratılış 2- Töreye bağlılık
  TÖRÜMÇÜ: Töreye bağlı, soyuna bağlı
  TÖRÜN: 1- Soylu, soyluluk 2- Tören, merasim, ihtiram
  TÖRÜTGEN: Yaratıcı, yaratan, halik
  TÖŞTÜK: Düş, rüya
  TÖZ: Kök, dip, temel, cevher, öz
  TÖZLÜK: Öz, esas, asıl, kök, köklü, özlü
  TÖZÜN: Soylu, temeli sağlam, köklü
  TUNAY: Evlatlık kız çocuğu
  TUDUN: (Tutun) 1- Tutunma, bağlılık, sadakat 2- Destek, güvence, tutunulacak nesne
  Hazar kağanlığı döneminde kullanılan “ vali “ unvanlarından
  TUGAN: Doğan
  TUGANA: Özel ok (İçi oyulmuş, içinde evrak gizlenen ok)
  TUGAN: 1- Küçük ırmak, çay, akarsu 2- Togay
  TUĞ: Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama, Uğur ve Kut işareti olarak kullanılır olmasına karşın, bundan daha çok savaş isteği, başkaldırı ve isyan sembolü olarak kullanılmıştır. 2- Tıkaç,kapak, bent, set
  TUĞANÇI: Doğancı, doğan terbiyecisi, doğan eğitmeni, doğan yetiştiricisi
  TUĞCU: 1- Tuğ taşıyan kişi, alemdar 2- İsyancı, isyankar
  TUĞÇE: Küçük tuğ, tuğcuk
  TUĞLU: Tuğ sahibi, kutlu, uğurlu
  TUĞLUK: Tuğlu, tuğu olan, tuğ taşıyan
  TUĞMA: 1- Doğmuş, ortaya çıkan, boy gösteren 2- Tuğ kaldıran, isyankar
  TUĞRUL: 1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta 3- Türk mitolojisinde, adı geçen, yarı insan, yarı kuş.
  TUĞSAVUL: birl. Tu/Savul
  Eski dönemlerde, ordu içinde tuğ taşıyan ve onu koruyup, önde tutmakla görevi olan kişilere
  verilen ad.
  TULA: 1- Tolu, dolu, olgun 2- Ayna
  TULAN: Dolu, olgun, kamil
  TULAY: 1- Talay, taluy, okyanus, deniz 2- Ayna 3- Dolu, dolgun, olgun
  TULGA: Tolga, miğfer
  TULGAR: 1- Azim, kararlılık, inanç, güvenç 2- Gösteriş, heybet, heybetlilik
  TULGAY: Tuga, Tolga, miğfer
  TULİ: 1- Dolu, olgun, kamil 2- Ayna
  TULKİ: Tilki
  TULTAG: Sakin, kendinden emin
  TULU: 1- Dolu, ergin, olgun 2- Ayna
  TULUK: 1- Dolu, olgun, bilge 2- yayık, çömlek
  TULUN: 1- Tolun, dolu 2- Çene kemiği
  TUMA: Yeğen, kuzen
  TUMAÇI: Erkek kuzen, (Amca, hala, dayı, teyze çocuğu)
  TUMAÇIM: Kız kuzen
  TUMAĞAN: 1- Nilüfer çiçeği 2- Duman, sis
  TUMAN: Duman, sis
  TUMAY: Sessiz, sakin, kendi halinde
  TUMGAN: Tuman, sis
  TUMRUL: Dumrul, Demir ucu
  TUNA: (Tona) Varlıklı, zengin, gösterişli, ihtişamlı
  TUNÇ: Bronz, Bakır, kalay karışımı
  TUNG: Nüfus sahibi, kudretli, muktedir
  TUNGA: 1- Kaplan, Asya kaplanı 2- Kudret, ihtişam, fevkaladelik
  TUNGUÇ: Çocuk, evlat, evlatlık
  TUNGUT: Evlatlık
  TUNUÇ: Tunç
  TUR: 1- Durmak, yaşam, canlılık 2- İrade, istek, yargı
  TURA: 1- Dura, durak, ev, mekan 2- Deriden örülen kamçı 3- Sibirya bölgesinin eski adı
  TURAK: 1- Durulan yer, yaşanılan yer, mekan 2- Yaşam, ömür
  TURAL: Durma, yaşama, ömür
  TURAM: Olgunluk, kemal
  TURAMUN: 1- Evcil, evcimen 2- Onurlu, onuruna düşkün
  TURAN: Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci (Çocukları sık ölen ailelerin, uzun ömür ve kalıcılık dileklerini içeren adlardan.
  TURÇAK: Filiz, fidan
  TURÇİK: 1- Durucu, kalıcı, uzun ömürlü 2- Fidan
  TURDU: Durdu, sağ, salim, yaşar, yaşayan, kalıcı, ömürlü
  TURGAK: Bekçi, muhafız, koruyucu
  TURGAN: Duran, ömürlü
  TURGAY: 1- Tarla kuşu, serçe 2- Türk/Ay
  TURGUT: (Turagut) 1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer
  TURKAK: Nöbetçi, bekçi
  TURKU: Ateşli, heyecanlı
  TURKUAZ:Rengi mavi ile (Türk mavisi) özdeş olmuş bir süs taşı
  TURMUŞ: Ömür, yaşam, uzun ömürlülük (çocukları sık ölen ailelerin kullandıkları adlardan)
  TURNA: Leylek türü, iri ve geniş kanatlı bir kuş
  TURSUN: Dursun, Durdu, duran, durmuş vb. yaşam, ömür, uzun ömür
  TURŞAK : Filiz, sürgün
  TURU: 1- Duru, saf, arık 2- Duran, yaşayan, ömürlü 3- Durgun,sakin
  TURUM: 1- Yaşam, ömür 2- Sükunet, durgunluk
  TURUMTAY: 1- Turum/Tay 2- Doğan türü, avcı bir kuş
  TURUŞKAN: Dayanıklı, metanetli, dirençli, uzun ömürlü
  TURUT: 1- Yer, yurt, durulan, yaşanılan yer 2- Ömür, yaşam
  TUSİT: Göğün ötesi
  Şamanist gelenekte, ulu ruhların gittiği yer. Göğün katlarından
  TUSKAN: Akraba, yakın, hısım
  TUŞGÜL: İşaret, iz, nişan
  TUT: 1- Yakalayış, kavrayış, saklayış 2- Vuruşma, vuruş, yenme, ezme, koparma 3- Ordu, ordugah 4- Kılıç ve benzeri silahların üzerindeki kir, pas
  TUTA: Bahşiş, armağan
  TUTAÇ: Komşu, yakın, dost
  TUTAÇI: Komşu, yakın
  TUTAK: 1- Silah kabzası 2- Saldırı, hücum, taarruz 3- Evlatlık
  TUTAM: Demet, buket, deste
  TUTAN: Elinde bulunduran, yönetimi altında bulunduran
  TUTAR: Tutucu, hükmedici
  TUTAŞ: 1- Küçük hanım, evin en küçük kızı 2- Bekar, bakire kız 3- Komşu
  TUTGAK: 1- İnilti, inleyiş, hüzün 2- Geceleri keşfe çıkan savaş birliği
  TUTGAN: Tutucu, fanatik
  TUTGUÇ: kahvaltı, kuşluk vakti yenen yemek
  TUTGUN: Tutsak, esir, hapis,tutulu, tutulmuş, bağlanmış
  TUTKU: Kapama, ele geçirme, bağlama, bağlanma
  TUTGUK: Esir, hapis, tutsak
  TUTNAK: Destek, arka
  TUTNUK: Tutunulacak nesne, dayak, arka,destek
  TUTSU: 1- Vasiyet, öğüt, nasihat 2- Bağımlılık
  TUTSUK: Öğüt, nasihat, vasiyet
  TUTU: Esir, tutsak, rehine 2- Çekici, cazip, güzel 3- Tutuş, savaş, dövüş
  4- Ağırbaşlı,utangaç 5- Yiğit, batur, dövüşçü 6- Bakan, nazır, vali
  TUTUG: Vali, askeri vali
  Göktürkler döneminde kullanılan askeri unvanlardan
  TUTUK: 1- Dövüş, savaş, savaşçı 2- Devlet görevlisi, devlete bağlı 3- Evlatlık 4- Büyü, sihir
  5-Tutsak, esir, tutulmuş, rehin
  TUTUN: Tutunulacak nesne, destek, arka, güvence
  TUTUNÇ: 1- Evlat, oğul, uşak 2- Tutunulacak nesne, güvence
  TUTUNGU: Öğüt, nasihat, vasiyet
  TUTURGAN: Öğüt, nasihat, vasiyet
  TUTURGU: Öğüt, nasihat, akılda tutulan
  TUTUŞ: 1- Dövüş, savaş 2- Zapt etmek, egemenlik kurmak 3- bağlılık, sadakat 4- Orduyu ve devleti düzene sokmak
  TUTUŞUK: Demet, çiçek demeti,buket
  Çengiz Kaan’ın Uygur kökenli danışmanı, oğullarının eğitmen ve atabeyi bu ulu kişi,
  imparatorluğun resmi dilinin “Türkçe” oluşunda ve Türk kültürünün egemen kılınmasında, önemli etken olmuştur.
  TUYAK: 1- Dayak, destek, değnek 2- Duyan, işiten, işitici, dikkatli, uyanık
  TUYAN: Duyan, işiten
  TUYGU: Duygu, his duyumu
  TUYGUN: Doğan türü bir avcı kuş
  TUYUK: Dayak, destek, arka
  TUYUN: Saygın, muteber
  TUZGU: Yemek, yoldan geçenlere verilen yemek
  TUZAK: Sevgili,sevgili için söylenen söz
  TUZAĞI: Sevgili, aşık, maşuka
  TUZGUN: Armağan, sunu, bahşiş
  TÜBE: 1- Tepe, yüksek yer 2- Siper, sütre
  TÜBEK: Tübe, tepe
  TÜGÜN: 1- Düğün, bağlılık 2- bahşiş, hediye
  TÜGÜZ: Düz, tam, eksiksiz, mükemmel
  TÜKEL: 1- Tüy, saç, kıl 2- Dik, dikili
  Türk mitolojisinde, ağaçtan doğduğuna inanılan kişi
  TÜKÜN: 1- Düğün, dernek, toplantı 2- Bahşiş, armağan
  TÜLEK: 1- Zeki, kurnaz, fettan 2- Tüylü, kıllı
  TÜLGÜ: Alaca, renkli bir karga türü
  TÜLİN: 1- Ayna 2- Ayın çevresindeki ışık halesi
  TÜLÜ: 1- Rica, yakarış 2- Düş, rüya
  TÜLÜŞ: Ücret, değer, emeğin karşılığı alınan karşılık
  TÜMEN: 1- Duman, duman, sis 2- On bin sayısının askeri terminolojideki kullanılışı
  TÜN: Gece
  TÜNBAY: birl. Tün/Bay ( Kazak ve Kırgızlarda, yatak, şilte)
  TÜNEK: Gece kalınan yer
  TÜNG: 1- Gece, gece karanlığı 2- Olağanüstülük, fevkaladelik
  TÜNKÜR: Peri, melek
  TÜR: Soy, kök, orjin, çeşit, kan, damar, doğuş, yaratılış, oluş
  TÜRE: 1- Töre 2- Tigin, prens, şehzade
  TÜREL: Türeli, töreye bağlı, töresel, hukuk, hukuki, hukuka uygun
  TÜRELİ: Türe sahibi, töreye bağlı, hukuka bağlı
  TÜREMEN: Töreye bağlı, töreye göre yaşayan
  TÜRENER: Töreye bağlı, töre sahibi
  TÜRETGEN: Yaratıcı, mucit, üretken
  TÜRK: Bu kutlu ad, birçok anlamları içinde barındırır. Türeyiş, doğuş, güç, erk, soy, döl, çoğalma, düzen vb. ( Birçok dilbilimci, değişik anlatımlar yapıyormuş gibi görünseler de aslında tek bir şey vardır ortada. O da Töreli, Töreye bağlı, Töreye göre olmuş, Töre ile özdeş, iyilik, güzellik, doğruluk ve düzenlilik içinde yaşayan, bunun için gerektiğinde, mayasından gelen güç ve erkini kullanan kişi ya da kişiler topluluğu, anlamlarını net bir biçimde içinde barındırıyor olması.)
  TÜRK BİLGE KAĞAN: (Orhun anıtlarında, Bilge kağan kendini böyle tanıtır.)
  TÜRKÜ: Türk dilinde söylenen, melodi
  TÜRÜ: Dürülmüş, derli, toplu, düzenli
  TÜRÜNG: Aktif, faal, çalışkan
  TÜŞ: Düş, rüya
  TÜŞTEMİZ: birl. Tüş/Temiz
  TÜTSÜ: Güzel kokulu ot yakarak ortaya çıkarılan koku
  TÜTSÜK: 1- Tütsü, tüten koku 2- Öfkeli, kinci, öç alıcı
  TÜTÜK: 1- Güzel ve etkileyici koku, duman, tütme kokusu 2- Düdük, savaşlarda ve savaş talimlerinde komut vermek için kullanılan düdük
  TÜZ: Düz, düzen, kök, esas, kural, bütünlük, doğruluk, uyum, uyumluluk
  TÜZE: 1- Düz, doğru, düzen, kural, uyum, ahenk 2- İdare, yönetim 3- Ulus, topluluk, halk 4- Uyum, uyumluluk, barış, uzlaşı 5- Kusursuzluk
  TÜZBAYKÜÇ: birl. Tüz/Bay/Güç Bütün, hepsi, hepsini içine alan
  TÜZEN: Düzen, uyum, kurallar bütünü
  TÜZLİ: Uyumlu, uygun, düzenli, idareci
  TÜZLÜG: uyum, ahenk, geçim
  TÜZÜK: (Düzük) 1- Düzen, düzülü, sıralı, düzenleme, düzenlenmiş, düzenli, 2- Özel durumlara göre biçimlenmiş kurallar bütünü
  TÜZÜL: 1- Düzülü, sıralı, muntazam, disiplinli, hiyerarşik 2- Anlaşmış,anlaşmalı
  TÜZÜM: Düzgünlük, sıra, dizgi
  TÜZÜN: 1- Düzen, kural, teamül, gidişat 2- Öz, kök, soy, soylu, seçkin, egemen 3- Uysal, yumuşak huylu ve davranışlı


 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  UBUT:Ar, edep, tevazu, alçak gönüllülük
  UC: Uç, sınır
  UCAS: İddia, bahis
  UCUD: Yeryüzü, dünya
  UCUN: Uçta, sınırda, kenarda, uçbeyi
  UÇ: 1- Son, bitim, sınır, kıyı 2- Aşırılık, ekstrem 3- Herhangi bir nesnenin sivri kısmı
  4- Ordu kanadı, kol, cenah
  UÇA: 1- Koruma, himaye, arka 2- Uç, sınır, limit 3- Kendini aşmış, yüksek, ulu
  UÇAR: 1- Haber, havadis 2- Kanıt, delil 3- Göğe yakın, Tanrıya yakın, dindar 4- Uçarı,
  vurdumduymaz
  UÇBEY: birl. Uç/Bey
  Sınır karakollarında görev yapan askeri birlik komutanı
  UÇGUN: 1- Kam, baksı, kendinden geçmiş, transa girmiş 2- Kıvılcım
  UÇKAN: Uçan, uçucu
  UÇKARA: birl. Uç/Kara ..Sırtı renkli, kanatları kara bir kuş türü
  UÇKUN: Uçuk, kendinden geçmiş, ateşli, heyecanlı
  UÇMAĞ: (Uçmak) Cennet
  UÇSIZ: Sınırsız, geniş, büyük, alabildiğine..
  UÇUK: Uçmuş, kendinden geçen, mest olan kam, baksı
  UÇUMAK: Uçmak, cennet
  UÇUR: Devir, dönem
  UÇURAN: Kam
  UÇURUM: Son, uzak, uzak nokta, uçulan, uzaklaşılan, yüksek ve derin dağ yamacı, yar
  UÇUZ: birl. Uç/Uz 1- Alçak gönüllü 2- Basit, kolay
  UD: (Ut) 1- Arka, geri, ardından gitme, takip 2- karşılaşma, çatışma, yenme, utku 3- Uyuma, uyku
  UDAR: 1- Takipçi, peşini bırakmayan, kovalayan 2- Yener, galip gelir
  UDU: Uyku
  UDUK: Uyanık, diri
  UDUM: Art arka, arkası sıra
  UDUN: 1- Hüner, beceri 2- Sönmüş, sönük
  UDUZ: 1- Mürşit, yol gösteren, ardından gidilen 2- Yollayan, sevk eden
  UGAN: Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli
  Çok eski dönemlerden beri, Tanrı ve Tanrı sıfatı olarak kullanılan bu sözcük, Türklerin ilk
  Müslüman oldukları dönemlerde de, bir süre Tanrı adı olarak kullanılmıştır.
  UGIN: Fikir, düşünce
  UGIŞ: Zeka, üretkenlik
  UGUZ: Kutlu, mübarek
  UĞRAK: 1- başvurulan kişi, bilge ve deneyimli kişi 2- Savaşa giderken, Askerlerin, aile ya da
  eşyalarını topluca bıraktıkları yer 3- Uğranılan yer
  UĞRAŞ: 1- Düşünce, tasarı, iş, çaba, meslek 2- Mücadele, savaşım, savaş, Karşılaşma, karşı karşıya gelme
  UĞRAŞI: Meslek, iş, çaba, savaşım, geçim
  UĞRUK: Savaşa giderken, askerlerin eşyalarını bıraktıkları yer
  UĞRUN: Yan bakış, gizlice bakış
  UĞUR: 1- Baht, talih, iyilik, güzellik, kut, bolluk, bereket 2- Süre, zaman
  UĞURAL: Uğurlu, kutlu, bahtı açık
  UĞURÇAL: birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)
  UĞUŞ: Akraba, hısım, kan bağıyla birbirine bağlı kişilerden her biri
  UKUŞ: Zeka, akıl, yetenek
  UL: 1- Temel, esas, kök, oluş, oluşum, doğuş 2- İşaret, nişan, iz
  ULA: Temel, esas, esaslı
  ULAÇ: 1- Ulaştıran, bağlayan, bağlayıcı 2- İsabet 3- Tim, takım, müfreze
  ULAÇLI: Ulaştıran, ulak
  ULAĞ: 1- Soy, nesil 2- Maiyet, bütünlük 3- ulak, haberci 4- Bağ, zincir
  ULAK: 1- Ulaştırıcı, ulaştıran, haberci, bağlantı sahibi
  ULAKÇI: Haberci, ulaştırıcı, bağlayıcı, bağlantı
  ULAM: 1- Eklenmiş, katılmış, tim, müfreze 2- Dizi, dizili, bağlı, dizgi 3- yetenek, yetenekli
  4- Ululama, selamlama, temenna
  ULAN: 1- Bağlayan, bağlayıcı, birleştirici, etkileyici 2- Ulu, ululanmış, saygıdeğer, söz dinleten 3- Taze, tazelik, gençlik, genç, cıvan
  ULANBATUR: birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman
  ULANDI: Ululandı, kutsandı, kutlu
  ULANMIŞ: Ulu, kutsal, mübarek, saygıdeğer
  ULAR: 1- Bağlayan, birleştiren, birleştirici 2- Erkek keklik
  ULAŞ: 1- Ululuk, ululaşma, yücelik 2- Oluş, temel, kök, soy, soyluluk 3- yetişme, kavuşma
  Ulaşılacak olan, bağlanılacak olan, ülkü, ideal 4- uluyuş, kurt gibi uluma 5- Savaş uranı,
  savaş narası 6- Kent, kent arazisi 7- İsabet
  ULAŞLU: 1- Amaçlı, idealist, ne istediğini bilen 2- Ulaşıcı, bağlayıcı, birleştirici
  3- Kentli, zengin, varlıklı
  ULAT: Bağlayıcı, birleştirici
  ULCA: 1- Ezeli, eskiden beri var olan 2- Pay, ganimet, savaş ganimeti
  ULCAŞ: 1- Tazim, ululama, büyükleme 2- Bölüşüm, paylaşım, ganimet
  ULDIZ: Yıldız
  ULIÇ: Yavru, yaren, sevilen ve korunan
  ULIÇIM: Yavru, yavrucak
  ULIG: Uluma, yakınma, sızlanma
  ULIŞ: Uluyuş, kurt gibi ulayış
  ULU: (Ulug, Uluğ) Yüce, yüksek, mübarek
  ULUCA: 1- Ululuğa yakın, saygıdeğer, hürmetli 2- Üst düzey yönetici, erk sahibi
  ULUÇ: 1- Temel, esas, oluş, ulaş 2- Bağ, bağlantı, ilişki 3- Uluyuş, uluma
  ULUĞAYGUÇİ: birl. Ulu/Ayguçi
  Göktürkler ve özellikle Uygurlar döneminde başbakan ( sadrazam, baş vezir) unvanı olarak
  kullanılmıştır.
  ULUĞNOYAN: birl. Ulu/Noyan
  Çengiz Kagan döneminde “Başkomutanlık” sıfatı olarak kullanılan bir unvan
  ULUKOYUN: birl. Ulu/Koyun
  Yakut destanlarında adı geçen “Ateş Tanrısı”
  ULULA: Yücelt, yükselt, mübarek kıl
  ULUM: Debdebe, şaşa, gösteriş
  ULUN: (Ulan, İlun) Ulu, ululanmış
  ULUNYEGE: birl. Ulun/Yeke Sözü dinlenen, saygı duyulan, bilgi ve deneyimine başvurulan hanım
  ULURAK: Ulu, kebir, en büyük
  ULUS: 1- Ul (Temel, kök, esas) danUl/Uz 2- Ülüş, bölüm, kesim, toplulukdan boy, halk, millet,budun (Uygurlarda)
  ULUŞ: Pay, bölüm
  ULUTOYUN: birl. Ulu/Toyun
  Yakut destanlarında, kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen Tanrı
  UMAK: Irk, soy, kemik
  UMAN: Umutlu, bekleyen
  UMANÇ: 1- Umutluluk 2- İntizar
  UMAR: Umutlu
  UMAY: Koruyucu, şefkatli, iyiliksever
  Eski dönem, Tanrıçalarından ( Halen, Altay ve tüm Kuzey Türkleri arasında çocukları sevip,
  koruduğuna inanılır)
  UMDI: Arzu, beklenti
  UMDU: Ümit, ümitli
  UMUCA: Umutlu bekleyiş
  UMUÇ: Rica, yakarış, beklenti
  UMUG: 1- Ümit, destek, dayanak 2- Sığınma, iltica
  UMUNÇ: Rica, beklenti
  UMUR: Umar, ümitli
  UMUŞ: Beklenti
  UMUT: Umuş, ümit, beklenti
  UNAT: Doğru, yerinde, uygun, olgun, yeterli
  UNGAN: (Ungan) 1- Bağlı, bağımlı 2- Bahtiyar, doğru yolda olan
  UR: 1- Uğur, baht, mutluluk 2- Vur, vurmak, darbe
  URAGUT: Dişi, üretken, tohum, tohumluk
  URAK: Orak, doğrayıcı, biçici
  URAN: 1- Savaş narası, nara 2- Vuran, vurma eyleminde bulunan, döven 3- parola
  URAS: 1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
  URAZ: Uras, kut, baht
  URAZLI: Mutlu, bahtiyar
  URKU: Uğur, baht, talih
  URPAK: (Urpağ) 1- Evlat, uşak 2- Kibar, nazik
  URUK: 1- Boy, ok, ulus 2- Vuruk, vurgun
  URUL: 1- Tür, cins 2- Örs
  URULU: Cins, soylu
  URUM: 1- Şeref, onur, haysiyet 2- Meleke, beceri, yatkınlık
  URUMDAY: Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş
  URUN: 1- Orun, şeref, itibar 2- Miktar, adet
  URUNÇA: 1- Şerefli, onurlu 2- Emanet, rehin
  URUNGU: 1- Şeref, onur, haysiyet, onurlu davranış 2- Eğitim ve talim kılıcı
  URUS: 1- Orus, uras, uraz) 2- Uruş, kırış, savaş
  URUŞ: Vuruş, döğüş, kırış, savaş
  URUŞKAN: Savaşçı, cengaver
  URUT: 1- Aşama, merhale 2- Amaç, maksat, hedef
  URUZ: 1- Uraz, uras 2-Vuruş, dövüş
  US: Öz, töz, yeti, anlayış gücü, akıl, zeka, uzluk
  USAN: Uslu, akıllı, usta, uzman
  USBOL: birl. Us/Bol ..Dahi, üstün zekalı
  USLU: Akıllı, uzman, üstad
  USLUM: Becerikli, mahir
  USLUY: Deneyimli, tecrübeli
  USUK: Uslu, akıllı, zeki
  USUN: 1- Uzun, uzman, derin, engin, deneyimli 2- Gerçek, sahih
  UŞAK: Çocuk, genç, taze, ufaklık
  UTA: 1- Tedavi, onarım, tamir, iyileştirme 2- Zafer, galibiyet
  UTACI: Doktor, eczacı, iyileştirici
  UTAMAN: 1- Utkan, galip, muzaffer 2- Eczacı, doktor 3- Edepli, mahçup, sıkılgan
  UTAN: 1- Galip, muzaffer 2- Utanma, ar, mahçubiyet
  UTANGAN: Utangaç, mahçup, kendi kendini sıkan
  UTAR: 1- Yener, utkan, galip 2- İyileştirici 3- Kovalayan, takip eden
  UTAŞ. 1- Yardım, imdat 2- Galibiyet, zafer, utku 3- Takip, kovalamaca
  UTGUÇU: Galip, muzaffer
  UTKU: Zafer, galibiyet, yenme, üstün gelme, güçlüklerden sonra ulaşılan mutlu son
  UTLU: 1- Galip, muzaffer 2- Sıkılgan, mahçup
  UTUGLU: Galip, muzaffer
  UTUŞ: Yenme, galibiyet, zafer
  UVUT: Utanma duygusu, edep, ar
  UYAN: 1- Dikkat, itina, dikkatlilik, tedbir 2- İman, inanç
  UYANIK: Dikkatli, tedbirli
  UYAR: Uyumlu, uygun
  UYAV: Uyanık, fatin, ferasetli
  UYDAÇI: Mürşid, yol gösteren, öğretmen
  UYGAN: 1- Uyumlu, geçimli, uysal 2- Bağlı, tabi, muti
  UYGAR: (Uygur) çağdaş, uyumlu, uygun, uyarlı, medeni
  UYGU: Ahenk, uyum
  UYGUL: Uyumlu
  UYGUN: 1- Yakışıklı, güzel, elverişli 2- Geçimli, dirlikçi, imtizaçlı
  UYGUR: (uygar)
  Türk boyları içinde, bu günkü anlamda bir kentleşmeye ilk başlayan Türk boyu. Kağıdı,
  akapunkturu, matbaayı, tekstil sanayiini ve daha birçok buluşu gerçekleştiren Türk boyu
  UYGUT: Uyumlu, ahenkli, uygar
  UYGUTALP: birl. Uygut/Alp
  UYLAŞ: 1- Uyum, geçim, dirlik, düzen 2- Fikir, düşünce, tefekkür
  UYLAŞI: Uyum, geçim, barış
  UYSAL: uyumlu, efendi,yumuşak başlı, halim, selim
  UYTUN: Kutlu, mübarek
  UYUM: Uygunluk, denklik, ahenk, armoni
  UZ: Us, öz, erk, yetme, beceri, başarı, açılma, uzama, genişleme, açılım, yayılım
  UZA: 1- uzay, genişlik, uzunluk, yaygınlık 2- Eski, eskiye dayalı, kadim, mazi 3- Geçiş, geçit
  UZAK. 1- Uzman, usta, sanatkar 2- Güçlü, egemen, başarılı
  UZAM: Uzmanlaşmış, ustalaşmış, usta
  UZAN: Uzman, usta, akıllı, bilgili, sanatçı, pir
  UZAY: Feza, gök boşluğu, uzamış, genişlemiş, geniş
  UZDU: Ezeli, çok eski, kadim
  UZEL: birl. Uz/El Usta, maharetli, becerikli, sanat erbabı
  UZELLİ: Usta, maharetli, elinden iş gelen
  UZLUK: İhtisas, uzmanlık
  UZMA: Kalifiye, uzman, pir
  UZMAN: Usta, pir, otorite
  UZUG: Uyanık, dikkatli, müteyakkız
  UZUN: (Usun) 1- Uzman, pir, becerikli, iş bitirici 2- yaygın, geniş 3- kalıcı, daimi
  ÜÇ:Üç sayısı. (Türklerin, dokuz, kırk gibi, uğurlu saydığı sayılardan)
  ÜGE: (Üyge) Ünlü, meşhur
  ÜGİT: Öğüt, nasihat, propaganda, ajitasyon
  ÜĞDÜL: Bahşiş, ihsan
  ÜKELGE: Armağan, bahşiş
  ÜLEGÜ: Bölüm, kısım, pay
  ÜLEŞÜR: Bölüşüm, paylaşım, paylaşımcı
  ÜLGEN: 1- Ulu, kebir 2- İri, büyük, heybetli, geniş
  Eski dönem Tanrılarından ( Türk mitolojisinde İyilik Tanrısı)
  ÜLGİ: Örnek, numune
  ÜLGÜDÜR: Örnek, numune
  ÜLGÜT: Örnek, numune
  ÜLKE: Bölüm, parça, toprak, diyar, memleket, vatan, yurt
  ÜLKEM: Ülke, memleket sevgisi
  ÜLKEN: (Ülgen)
  ÜLKER: 1- yıldızlar topluluğu, yıldız kümesi 2- Yedi kardeşler de denen bir yıldız grubu 3- Kadife,peşkir,gibi dokumaların üzerindeki, ince tüy, hav
  ÜLKER ÇERİĞ: Savaş hilesi, savaş taktiği
  ÜLKÜ: 1- İdeal, hedef, olacağına inanılan..”Olan, değil, olması gereken..” 2- Prensip, adet, düstur 10- Üleşme, bölüşme, pay, pay ortaklığı
  ÜLKÜCÜ: Ülkü sahibi, olması gerekeni düşünen
  ÜLKÜDAŞ: Aynı ülküyü benimseyen ve aynı ülküyü paylaşan kimse
  ÜLKÜM: Ülkü sevgisi
  ÜLÜGLÜ: Talihli, kısmetli,bahtı açık
  ÜLÜK: (ülüg) Kısmet, nasip, pay
  ÜLÜKBULMUŞ: birl. Ülük/Bulmuş
  Uygur kağanlarının unvanlarından
  ÜLÜŞ: 1- Bölüş, bölüm, bölünen, pay 2- Konuk payı, komşu payı, ailenin ihtiyaçları dışında, konu-komşu için ayrılan ve saklanan pay
  ÜMİT: Umut ÜN: 1- Ses, seda 2- Şöhret, nam
  ÜNAL: 1- Ün/Al 2- İnal (Han soyundan gelen, soylu ve imtiyazlı bey)
  ÜNALDI: birl. Ün/Aldı Ünlü, meşhur
  ÜNDEV: Namlı, meşhur
  ÜNLÜ: 1- Meşhur, namlı, tanınmış 2- Gür sesli, sesini duyuran
  ÜREGEN: Bereketli, münbit
  ÜREGİR: Bolluk, bereket, üretkenlik
  ÜREK: Yürek, kalp
  ÜREKLÜ: Cesur, yiğit
  ÜRENTUYUN: birl. Üren/Tuyun
  Eski dönem, Yakut Tanrı adlarından
  ÜRGAN: Kıvılcım, şerare
  ÜRGÜÇ: Körük, demirci körüğü
  ÜRK: Dehşet, korku, çekince
  ÜRKMEZ: Cesur, korkusuz
  ÜRKÜT: Ürkütücü, dehşet verici
  ÜRÜK: Süregen, daimi
  ÜRÜN: Döl, verim, ekin, üremiş, üretilmiş olan
  ÜRÜNDÜK: Verimli, seçkin, güzide
  ÜRÜNDÜL: Seçkin, güzide
  ÜRÜNG: 1- Maneviyat, manevi güç, 2- Temiz, pak
  ÜSTE: Galip, faik
  ÜSTEK: Üstün, galip, faik
  ÜSTÜN: Üstte olan, galip, faik, muzaffer
  ÜSTÜNGÜ: Üstün gelme, üste çıkma, mertebe atlama, derece
  ÜTGÜR: Hızlı, seri, çabuk
  ÜYEN: 1- İlkeli, özüne bağlı 2- İyilik sever, temiz yürekli
  ÜYGE: İyi, yararlı, zararsız
  ÜYGEN: İyilik dolu, temiz kalpli
  ÜYGENARIK: birl. Üygen/Arık
  Altay, Tuva, Sogay destanlarında adı geçen bir Tanrıça
  ÜZBE: Üzgün, kızgın, dargın, darlanmış, mahzun, sıkıntılı
  ÜZLÜNÇÜĞ: Olağanüstü, fevkalade
  ÜZÜT: Can, ruh, öz, tin


 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  VAR:(Bar) Oluş, ortaya çıkış, doğuş
  VARAK: Menzil, varılacak yer
  VARAN: 1- Varlıklı, zengin 2- Sonuca ulaşan, eren
  VARGI: 1- Varılan yer, sonuç 2- mal, mülk
  VARIM: 1- Servet, mal, mülk 2- Evlilik çağına gelmiş kız
  VARIMLU: Evlilik çağına girmiş kız
  VARIŞ: Menzil, varılacak yer
  VARIŞLI: Menzil
  VARLIG: (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat
  VAROL: birl. Var/Ol Uzun ömür dileği
  VERDİ: Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan
  VERGİ: (Bergi, birgü) 1- Huy, tabiat, yaratılış, aitlik, özellik 2- Haraç, nüsum, verilen, ödenen nesne
  VERİM: Veriş, verme, bolluk, bereket
  VURGUN: 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama
  VURUŞ: Savaş, döğüş, kırış


 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YABA:(Yapa, yapu) 1- Yapı, oluşum 2- Alet, edevat
  YABAGU: Yabgu, genel vali
  YABALAK: (Yablak) Dayanıklı, metin, mütehammil
  YABAN: 1- Yabancı, yabani, vahşi 2- Yapan, yapıcı
  YABAY: Yapay, yapan, yapıcı, yapılmış
  YABGU: 1- Üst düzey yönetici, genel vali 2- Merkeze bağlı, özerk, bölge yöneticisi, Göktürkler döneminde kullanılan unvanlardan
  YABIR: 1- Yapıcı, pozitif kişilikli, aktif, çalışkan 2- Güreşçi, dövüşçü
  YABIT: Yapı, yapıt, eser, mamulat
  YAD: Yabancı, el, değişik, farklı
  YADA: 1- Yabancı, yabancılık 2- Büyü, sihir, büyü yapmada kullanılan bir taş
  YADAÇI: 1-Yaya, piyade 2-yada taşını kullanan
  YADEL: birl. Yad/Er Gurbet, yabancı memleket
  YADU: Yadçı, yad edici
  YAGLA: Talan, yağma
  YAĞADUR: Yağış, yağmur, bolluk, bereket
  YAĞAN: (Yagan, yakan) 1- Ucu ateşli ok 2- Yağmur 3- Gökten inen nur 4- Yakın, yar, canan
  YAĞDIKAR: birl. Yağdı/Kar (kar yağarken doğan)
  YAĞDIBASAN: birl. Yağdı/Basan Düşmana baskın yapan, düşmanı yok eden
  YAĞISAVAN: birl. Yağı/Savan Düşmanı püskürten, düşmanı kovan, kovalayan
  YAĞISIYAN: birl. Yağı/Sıyan (defeden,kovan)
  YAĞIŞ: (Yakız- Yavuz) Kara, yanarak kararmış, karaya çalan mec. Cesur, gözü pek, şiddetli, yaman,yiğit
  YAĞMA: Ganimet, ganimet paylaşımı, bolluk
  YAĞMUR: Yağmur yağışı
  YAĞMURCA: 1- Sessiz ve kısa süren yağmur 2- Bir geyik türü
  YAĞRIK: Yakarış, dilek, niyaz
  YAĞRIKÇI: 1- Yakarıcı, duacı 2- Faydalı, yararlı, işe yarayan
  YAĞUK: (Yavuk) Sevilen, yakınlık duyulan, gönül yakınlığı
  YAKA: 1- Sınır, sınır bölgesi 2- Kıyı, sahil
  YAKACIK: Dağ eteği
  YAKAK: Ucu ateşli ok
  YAKAN: 1- Yakıcı, yok edici 2- yağan
  YAKARCA: Yakan, sıcaklığı artıran
  YAKARI: Dua, temenni, yakarış, dilek
  YAKI: 1- İlaç, em 2- Yakıcı, yakan
  YAKIT: Yakılan, enerji, ısı kaynağı
  YAKŞI: Yakışıklı, güzel, çekici, yakıcı, uygun, yakışan, doğru, iyi
  YAKŞILIK: İyilik, güzellik, uygunluk
  YAKTU: Işık, meşale, aydınlık
  YAKURA: Yakın, yakınlık duygusu
  YAKUŞUK: Yakışıklı, güzel, uygun, uyumlu
  YAKUT: Yakıt, enerji, yakılan
  YAKUZ: (Yağız)
  YALABIR: Parlak, parıldayan
  YALABUK: Parlak, parlayan, ışık saçan
  YALAP: Parlak, ışıltı, ışık saçan
  Eski dönem, Tanrı ad ve sıfatlarından
  YALAV: Alev, yalaz
  YALAVAÇ: (Yalvaç)
  YALAZ: 1- Yalın, çıplak, aleni 2- Yalın, parlak, ışıklı, alev
  YALÇIN: Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
  YALDIR: 1- Parlak, parlayan 2- Yıldır, yıldıran,caydırıcı, ürkütücü
  YALDIRAN: 1- Yıldırıcı, caydırıcı, ürkütücü 2- Parlak, parlaklık veren
  YALDIRIM: Yıldırım
  YALDIZ: Yıldız, ışık saçan parlaklık, parlayan, ışıyan
  YALDRUK: (Yaldırık) Parlak, parlatılmış
  YALGIN: Serap, yanıltıcı, görüntü
  YALIM: 1- Ateş, kıvılcım 2- Kılıcın keskin tarafı, ince ağzı 3- Yüksek kayalık
  YALIN: 1- Alev, parlaklık 2- Çıplak, net, açıkta olan, açık 3- Kınsız, kılıfsız kılıç 4- Tek başına, yalnız, korumasız
  YALINCA: Yalnız, tek başına
  YALINÇAK: Fakir, çıplak, garip, korumasız, sahipsiz
  YALMA: Yağmurluk, pelerin
  YALMAN: 1- Kılıcın keskin ağzı, kılıcın uç kısmı 2- Eğimli, dik tepe
  YALTUK: Yalınlık, yalın olma hali
  YALUNMUŞ: Yalın, çıplak, saf, arınmış
  YALUY: Büyü, tılsım, sihir
  YALVAÇ: Elçi, resul, nebi, peygamber
  YAM: 1- Ulak atı 2- At gibi, ata benzeyen 3- Çöl, kıymık
  YAMAÇ: 1- Bayır, dik yokuş, dağ ya da tepenin herhangi bir yanı 2- karşı, karşısı, öteki taraf
  YAMAN: 1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından olağanüstü 2- kötü, fena, üzücü
  YAMÇI: 1- Ulak, postacı 2- Ulak atı, postacı atı 3- Yağmurluk 4- Kalın, kolsuz yelek, kuzu derisiyle kaplı giysi
  YAMI: 1- Ulak atı 2- Çöp, kıymık 3- İtibar, nüfuz
  YAMTAR: 1- Yaman, güçlü, kuvvetli 2- Yağmurluk 3- Obur, iştahlı
  YAMUN: Denetleyici, murakıp, müfettiş
  YANAÇI: (Yanaç) Canip, candan
  YANAĞ: (Yanak) Yanak, kısım, yan
  YANAR: 1- Işıltı, ışık 2- Ateşli, sıcak kanlı, heyecanlı
  YANAŞIK: 1- Ev kızı 2- Evlatlık alınmış, kız çocuğu
  YANBAŞ: Sadık, bağlı, yakın, yanında,yanı başında, vefakar
  YANÇ: (Yanıç) Hilal, yarım ay biçiminde
  YANÇI: At zırhı
  YANÇUK: (Yancık) At zırhı, at örtüsü
  YANDAŞ: Yanında duran, destekleyen, taraftar
  YANDIK: Heybetli, gösterişli, azametli
  YANDU: İnançlı, inanmış, imanlı
  YANGAK: 1- Yanak 2- yanık, sevdalı
  YANGAL: Isı, hararet, ateş, ateşlilik
  YANGIR: Hazin söz, dokunaklı söz, hazin konuşma
  YANI: Cilve, işve, can yakıcılık
  YANIK: Sevdalı, aşık, istekli
  YANIT: 1- Ödül, mükafat 2- Karışık
  YANK: (Yang) Metod, tarz, usul
  YANKU: (Yankı) Aksi seda, eko
  YANKUÇİ: Mübaşir, mahkeme memuru
  YANTIR: Şehla, şehla gözlü
  YANTUK: Gösterişli, azametli
  YANTUT: Bedel, tazminat
  YANUÇ: İnce, zayıf, narin
  YANUK: 1- Esmer tenli, kara 2- Tutkun, aşık, sevdalı
  YANULMAS: Yanılmaz, deneyimli ve bilgili otorite
  YANUT: 1- Yanıt, karşılık 2- Ödül, mükafat
  YAPA: 1- Yaba, yapma, çaba, enerji 2- Bütün, hep, bütünlük 3- Vefa
  YAPAGI: Yapağı
  YAPAN: 1- Yapıcı 2- Yaban, vahşi
  YAPAR: Yapıcı, üretken, olumlu
  YAPARLI: Olumlu, yapıcı
  YAPI: Mamul, yapılmış
  YAPINÇ: (Yapınçak) Yapılmış, mamul, üretilmiş
  YAPRAK: (Yapurgak) Ağaç ve çiçek yaprağı
  YAPSIK: Memnuniyet, neşe, meftunluk
  YAPŞIN: Yapıcı, olumlu, becerikli
  YAPURGAK: (Yaprak)
  YAR: (Yarı) 1- Uçurum, dik bayır 2- Tanzim, tertip, organizasyon
  YARAGU: Yarar, fayda, faydalı, yararlı
  YARAĞ: (Yara, yarag) 1- yarar, fayda, faydalı, yararlı 2- Silah, zırh, kalkan
  YARAŞUK: Uyumlu, ahenkli, barışsever
  YARAŞUR: Uygun, münasip, layık
  YARATGAN: Yaratan, yaratıcı
  YARATU: Yaratma, tertipleme, düzenleme
  YARATUN: Yaratıcı, tertipli, düzenli, örgütlü
  YARATUR: Yaptırır, yaptırımcı, buyurucu, örgütleyici
  YARAY: Usta, ehil, beceri sahibi
  YARAYLI: uygun, münasip, yararlı
  YARÇI: Ortak, şerik, hissedar
  YARDAK: Yardımcı, asistan, muavin, refik
  YARGAN: 1- yararlı, faydalı, güvenilir, yakın 2- Koruyucu, muhafazakar 3- Mahkeme,
  yüksek mahkeme
  YARGI: Hukuk, hüküm, mahkeme, adalet
  YARGICI: (yarguçu, yagıçı, yargıç) Yargıç hakim, yargı mercii
  YARGIÇ: Yargıcı, hakim
  YARGIÇU: Yargıç
  YARGIN: (yarkın) 1- Gün ışığı 2- Şimşek, çakın 3- Canan, arkadaş, dost 4- Güler yüzlü
  YARGUÇİ: yargıcı, yargıç, hakim
  YARIM: 1- Yapıcı, yaparlı 2- yarış, müsabaka 3- Bölüm, bölünmüş
  YARIP: Yarı, yarım, bölük, bölünmüş
  YARIŞ: 1- Bölüş, bölüm 2- Müsabaka, karşılıklı, ileriye atılma
  YARIZ: Yarıcı, seri, çabuk, hızlı
  YARLIG: 1- Bağışlama, acıma 2- Ferman, buyruk
  YARLIGAÇ: İnayet, yardım, bağış, merhamet
  YARLIGAMAS: Acımasız, acımaz, bağışlamaz
  YARLIGAMIŞ: Bağışlayıcı, merhametli, rahman
  YARLIGAN: Rahman, bağışlayıcı
  YARLIGAR: Bağışlayıcı
  YARLIGASUN: Bağışlayıcı, rahman
  YARLIK: 1- Esirgeme, bağışlama 2- Buyruk, ferman
  YARLUĞ: İrade, istem, buyruk
  YARLUK: Muhtaç, yoksul
  YARLUKA: Bağış, lütuf, koruma
  YARMAKAN: (Yarmayan) Armağan, hediye
  YARP: (yarıp) Durgun, sabit
  YARPAN: (Yarban, yarıban) Sabit, sakin, kendi halinde
  YARŞI: Hissedar, ortak
  YARTIM: 1- Kısım, bölük, fırka 2- yardım, inayet, destek
  YARUK: 1- Işık, ziya, nur 2- Zırh, koruyucu
  YASA: (Yasağ, yasak) Yasa, kanun, nizam, kural, kaide, yasak
  YASAÇU: (Yasacı) 1- Parlamenter, Yasa yapan, yasa koyucu 2- Yasaya bağlı, yasal
  YASAĞ: yasak, yasa
  YASAL: 1- Disiplin, sıra, saf, ordunun yürüyüş düzeni 2- Yasalara uygun, nizami
  YASAN: 1- Tertip, düzen, tasarı, plan 2- İşaret, alamet, karar
  YASAR: (Yasur) yasaya uyan, yasayı uygulayan
  YASATAN: Yasalara saygılı
  YASATUR: birl. Yasa/Tur Yasaya bağlı, yasayı uygulayan
  YASAVUL: Yasayı korumak ve uygulamakla görevli memur. Zabıta, polis
  YASGUÇ: Nikap, gizlilik
  YASUN: (Yisun, İsun) Doğa, tabiat
  YASUT: (yasıt) Onur, şeref, haysiyet
  YASVUL: (Yasavul) 1- Polis, bekçi 2- Mübaşir
  YAŞ: Yaşam, ömür, dirilik, aydınlık, tazelik, ışımak, gelişim, yeşil, yeşillik, gençlik
  YAŞAGU: Ömür, yaşam, canlılık
  YAŞAM: Hayat, ömür, dirlik
  YAŞAR: Ömür, yaşam, hayatta kalış.
  YAŞIL: 1- Yeşil renk mec.Tazelik, gençlik, zindelik 2- Yeşillik, çimenlik
  YAŞIN: 1- Gizlilik, gizem 2- Şimşek, çakın
  YAŞIT: 1- Genç, körpe, taze 2- Eş, denk, eşit
  YAŞLAK: Giz, sır, esrar, gizli kalması gereken
  YAŞRU: Giz, gizlilik, gizem
  YAŞUK: 1- Işık, ışın, şua 2- Aşkın, aşık, aşmış
  YAŞURGAN: Ketum, sıkı ağızlı, sır vermez
  YATAĞAN: (yatağan, yatakan) 1- Kama türünde, iki tarafı da kesen bir bıçak 2- Tembel, miskin 3-Borcunu ödemeyen, üstüne yatan (Uygurlarda)
  YATI: Yatık, meleke, beceri, el yatkınlığı
  YATKIN: Yatık, yatan, uygun, uygunluk
  YATMAN: Muti, efendi, uyumlu, itaatkar
  YATUK: 1- Yatkın, becerili, meleke sahibi 2- Tembel, ağır kanlı
  YAVÇIN: (Yatçın) Konuk, yatıya gelen konuk
  YAVGA: Soy, sop, nesil
  YAVNIK: Sevinç, neşe
  YAVRİ: Zayıf, güçten düşmüş
  YAVRU: Zayıf, bakıma muhtaç, ilgi ve bakım bekleyen
  YAVUK: Yakın, yakında duran, yakınlık duyulan, sevgili
  YAVUZ: (Yağız) Kara. Mec. Sert, şiddetli, dehşetli, gözü kara, yaman
  YAY: 1- Yaz mevsimi 2- Silah, ok atmaya yarayan, gergin ip, gerginlik
  YAYAK: yaya, piyade
  YAYGARU: Bahar, ilkbahar, yaza doğru giden zaman
  YAYGIN: Yayık, yayılmış
  YAYGIR: (Yaykır) Uzay, sema, yıldızlar alemi
  YAYIK: 1- Yaygın, geniş, genişlemiş 2- Tufan, deprem 3- Altay destanlarında adı geçen, Tanrı Bayülken’in oğullarından
  YAYIN: Serap, feyezan
  YAYKIRU: Sema, feza, uzay
  YAYLA: Yaz yeri, yazlık. Bahar, yaz aylarını geçirmek için çıkılan, yüksek dağlık bölge
  YAYLAERİ: birl. Yayla/Eri Yaylada yada yaylaya çıkarken doğan çocuklar için kullanılan adlardan
  YAYLAK: Yayla, yazlık, sayfiye
  YAYLIM: Yayılım, yayılma yeri, otlak, mera
  YAYMUT: birl. Yay/Mut Yaz sevinci
  YAYUÇI: Yayıcı, dağıtıcı, haber yollayan
  YAYUK: 1- Yayvan, yayık, uçsuz bucaksız, geniş 2- Deprem, yer sarsıntısı
  YAZAL: Takı, süs, ziynet, mücevher
  YAZDIÇ: Anıt, kitabe
  YAZGAN: Yazan, yazıcı, yazgıyı tayin eden Eski dönem Tanrı ad ve sıfatlarından
  YAZGI: 1- Yazı, kader, mukadderat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi
  YAZGULU: Talihli, bahtı açık
  YAZIÇU: Yazıcı, katip
  YAZIM: Yazgı, mukadderat
  YAZIN: 1- Yaz vakti, bahar vakti 2- Kader, alın yazısı
  YAZINÇ: Kader, alın yazısı, yazgı
  YAZIR: 1- Çok ülkeler gezmiş, görmüş 2- Çok ülke fethetmiş, fatih 3- yazar, yazıcı, katip
  YALIKSUZ: Günahsız
  YEDEN: 1- Yedeği olan, yedeğine alan, tedbirli 2- Yetkin, yeterli, usta
  YEĞ: (Yek, yeke) 1- Yüksek, ala, eftal, iyi, daha iyi 2- Soylu, asil, seçkin, güzide, mümtaz
  YEĞEN: 1- Yeğ, üstün tutulan, yeğin, yeğlenmiş 2- Kardeş çocuğu (Babası ya da anası ölmüş, ya da uzakta olup da yakın akrabaları tarafından yetiştirilen çocuklar için kullanılan adlardan) 3- Güveyi, damat
  YEĞİN: 1- Üstün, faik 2- Bereketli 3- Çok güçlü, hızlı, şiddetli
  YEĞİNEK: 1- Yığınak, küme 2- Üstün, faik, daha iyice
  YEĞNİ: 1- hafif 2- Alçak gönüllü, mütevazı
  YEĞREK: (Yekrek) Etfal, evla, iyi, üstün
  YEKREK: Evla, iyi, üstün, daha iyi
  YEKSEK: Tedbirli, ihtiyatkar
  YEKÜL: (Yeğül) Yeğni, faik, üstün, muzaffer
  YEL: Rüzgar, esi
  YELÇİ: Yel gibi, hızlı
  YELEÇ: Havadar, yel alan
  YELEGEN: Hızlı, süratli, yel gibi
  YELEĞİN: Yel alan yer, rüzgarlı yer
  YELEK: 1- yel gibi, hızlı 2- Okun arkasına takılan tüy, denge tüyü 3- Kolsuz ve yakasız üst giyeceği
  YELEKİN: (Yeleğin) Rüzgarlı, yel esen yer, yel alan yer
  YELEN: 1- Arzu, istek, dilek 2- Fırtına
  YELES: Yel esintisi, havadar, rüzgarlı
  YELESER: birl. Yel/Eser Esintili, havadar, yel esen..
  YELESEY: birl. Yel/Esey Yel esintisi
  YELİM: Hareket, eylem, devinim
  YELİN: 1- Yel uğrağı, yel alan yer 2- Yel değişi, yel teması
  YELİS: Havalı, havadar, rüzgarlı
  YELİZ: birl. Yel/İz Havadar, rüzgarlı, havalı
  YELKİM: Havadar, havası güzel yer
  YELKİN: 1- Konuk 2- Hızlı, yol gibi
  YELME: Öncü, yol gösteren, mihmandar
  YEN: 1- Yenmek, alt etmek 2- Deri 3- Yeni, yenilik, orijinal
  YENCİLEK: Hafif, yeğin, narin, ince
  YENDÜN: Tercih, seçim, referans
  YENGİ: 1- Yeni, orijinal 2- Zafer, utku
  YENİN: Galip, muzaffer, utkan
  YENİŞ: Galebe, galibiyet, utku
  YENTÜR: Kalender
  YENÜL: Mütevazı, alçak gönüllü
  YEPREM: Aktif, faal, becerikli, çalışkan
  YERÇİ: Başkan, yol gösteren, mürşit.
  YERÇİLİG: İzci, takipçi
  YERGİN: Mahzun, hüzünlü, bitkin, yere bakan, boynu bükük
  YERİNÜR: Durağan, üşengeç, müşkülpesent
  YERÜNMES: Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz
  YESUGA: (Yesuge, yasagay) Yasa, yasak, yasaya bağlı, yasadan yana
  YESUKEN: (Yasuga, yasag, yasa) Yasa, yasak, yasalı, yasaya bağlı
  YEŞİL: (Yaşil) 1- Tazelik, taze, körpe 2- Çimen, çimenlik
  YEŞİM: Eski dönemlerde, Türklerce kutsanmış, değerli taş
  YET: (yeti, yete) Kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
  YETEK: Gaye, emel
  YETEN: Yeterli, yetkin, usta
  YETER: Yeterli, yetkin, uzman, usta
  YETGİN: (Yetkin) Çok çocuklu ailelerin, doğan çocuklarının sonuncu olması dileği ile verilen adlardan
  YETİ: 1- yetenek, kabiliyet 2- Yetkin, kamil, olgun, becerikli, mükemmel 2- Etki, etkileyici 3- Yitik, kayıp, harcanmış, zayi olmuş
  YETİŞGİN: (yetişkin) Yetişmiş, olgun, kamil, mükemmel, yetenekli
  YETİZ: Hazır, amade, yeterli, olgunluğa ermiş
  YETKİ: Sorumluluk, maharet, iş bitirme gücü
  YETKİN: 1- yetişkin, ehil, uzman, yeterli 2- Etkileyici, çekici, mükemmel
  YETMEN: Olgun, gelişkin, uzman, yeterli, yetenekli
  YEYGÜ: Armağan, bahşiş, ihsan
  YEYİN: Galip, kavi, üstte olan
  YEYNİ: Ehven, iyi
  YEYREK: Makbul, kabul gören, beğeni toplayan
  YEYTEM: Eski, kadim
  YIBAR: 1- Koku, parfüm 2- Kokulu mum
  YIĞ: Yığılı, toplu, birikim
  YIĞAÇ: 1- Ağaç 2- Erkeklik organı 3-Yığıcı, toplayıcı
  YIĞAN: (Yıkan) 1- Yığıcı 2- Yıkıcı
  YIĞIN: Birikim, kitle, yığılı olma hali, yığılmış, istifli
  YIĞINAK: Toplum, kitle
  YIĞINCA: Genel, teamül, sosyal kural, toplumun benimseyip uyguladığı kurallar
  YIĞLINÇ: (Yığlınçı) İffetli, edepli, namuslu
  YIĞNAK: Yığın, yığınak, toplum, cemaat
  YIĞRIK: Mahçup, utangaç
  YIKIN: (yığın) Afet, yıkım , zarar
  YIKINÇ: Yıkmış, yıkıcı
  YIKMIŞ: Yıkıcı, devirici, güçlü
  YILDIKU: Yıldız, yıldız kümesi
  YILDIR: Yıldırıcı, ürkütücü, heybetli, dehşetli, şiddetli, gözü kara, korkusuz
  YILDIRAN: Ürkütücü, korkutucu, heybetli, gösterişli
  YILDIRGAN: Yıldıran, ürküten, korkutan, şaşalı, gösterişli
  YILDIRIM: (Yaldırım) 1- Berk, yüksek voltajlı elektrik 2- Göz kamaştırıcı, ışık, aşırı parlaklık
  YILDIZ: Yaldız, parlak ışık, parlayan, ışıyan
  YILDURU: Berrak, net, temiz, billur
  YILGI: Yılma, dehşet, ürküntü
  YILGIN: Yılmış, ürkek, bezgin
  YILIĞ: Yılgın, yılmış, yılık
  YILKI: 1- At, at yavrusu 2- At sürüsü
  YILMA: 1- Yılmaz, azimli, dayanıklı, cesur, korkusuz 2- Dik yokuş, dağ yamacı
  YILMASIN: Yılmaz, korkusuz
  YILMAZ: Gözü pek, korkusuz, batur, dayanıklı, azimli
  YIRAGU: Yırcı, çalgıcı, enstrüman çalan, müzisyen
  YIRAK: Irak, uzak, mesafeli
  YIRI: Sol, sol taraf, tek taraf, tek taraflı
  YIRIM: 1- Solak 2- Yarım 3- yurt, toprak
  YIŞ: (Yaş, yaşıl) Orman, yeşillik içindeki bölge
  YIŞIK: 1- Tulga, demir örgülü tulga 2- ışık
  YİBEK: Ateşli, hararetli, heyecanlı
  YİGE: Dayanıklı, kavi, metin
  YİĞENEK: 1- Toplum, kitle, cemaat 2- Yeğen, yeğencik
  YİĞİN: Daha iyi, sıkı, dayanıklı, üstün, tercih edilir
  YİĞİT: 1- Yeğ, yiğ, iyi, daha iyi, sıkı, sağlam, güçlü, batur, cesur 2- Delikanlı, cıvan, genç 3- Koca, eş
  YİLUN: (Yulun) İri, heybetli, gösterişli, cesim
  YİNÇKE: İnce, zarif, narin
  YİNÇKELÜ: Nazik, anlayışlı, kibar
  YİNÇÜ: 1- İnce, zarif 2- İnci
  YİNDEK: Daimi, ebedi, sürekli, kalıcı
  YİR: Yer, toprak, arazi, arz, yeryüzü, dünya
  YİRÇİ: Kılavuz, izci, rehber, yer bilen, yer bildiren
  YİRDEŞ: Yurttaş, hemşehri, aynı toprağı paylaşan
  YİRDİNÇÜ: (Yirtinçü) Evren, kainat
  YİRGA: Mesut, mutlu, mutluluk dolu
  YİRTİNÇÜ: Evren, kainat
  YİSUN: (yasun, yosun) Doğa, tabiat, yeşillik
  YİTER: Varis, mirasyedi
  YİTİK: 1- Yetik, olgun 2- Keskin 3- Kayıp
  YİTİRMİŞ: Yitik, kayıp, kaybetmiş, yoksul
  YİTÜT: Meziyet, maharet, beceri
  YİZEK: Askeri kılavuz, öncü
  YOĞANAK: Yığınak, kütle
  YOĞÇI: Yuğcu, yuğ yapan, yokluk çeken, yas tutan, yasçı
  YOĞUN: Kalın, gür, iri, sık, sıkı, cüsseli, fazla, fazlalaşmış, katılaşmış
  YOKUŞ: Yukarı, yukarı doğru çıkan, dik yol, bayır
  YOL: Üzerinden gidilenmec. 1- Kut, mut, baht, yazgı, kader 2- Örf, adet, töre, gelenek
  teamül, ilke, tarz, gidişat
  YOLA: 1- Örf, adet, usul, erkan 2- Meşale, kandil
  YOLAÇ: Yol gösterici, mihmandar, rehber, önder, öncü
  YOLAÇAN: birl. Yol/Açan Önder, öncü
  YOLAK: birl. Yol/ak 1- Dürüst, namuslu, temiz 2- Çığır, yenilik, gidişat 3-Kısa yol, kestirme yol
  YOLALDI: birl. Yol/Aldı 1- İlerleme kaydeden, gelişen, uzman, profesyonel 2- Terbiyeli, yola gelmiş, geleneklerine bağlı
  YOLBAK: (Yolbaka, yolbakan) Konuksever, misafirperver
  YOLBİLİR: birl. Yol/Bilir Görgülü, bilgili, usul erkan sahibi
  YOLÇU: 1- Önder, başkan, şef, lider 2- Peygamber, nebi 3- Gelenekçi, muhafazakar 4- Yolcu, yola çıkmış, yolunda giden
  YOLDAM: 1- Uysal, yola gelen, yolunda giden 2- Usul, metot, tarz
  YOLDAŞ: Aynı yolun yolcusu, aynı yolu paylaşan, aynı yola gönül vermiş, aynı yola baş koymuş,aynı, töre ya da prensipler üzerinde, fikir ve gönül birliği eden, çok yakınlaşmış dost, dava arkadaşı
  YOLERİ: birl. Yol/Eri 1- Töreye bağlı, edep erkan sahibi, bilgili, deneyimli
  YOLKULU: birl. Yol/Kulu mec. Töreye ve kurallara bağlı
  YOLLUK: (Yolluğ) 1- Kutlu, mübarek 2- Olgun, ergin 3- Halas bulmuş, huzura kavuşmuş, mesut,bahtiyar
  YOLOĞLU: birl. Yol/Oğlu 1- Fedai, serdengeçti 2- Adak, adanmış, kurban 3- Bağlı, kendini töreye bağlamış
  YOLUM: Usul, kaide, prensip
  YONAT: Tam, eksiksiz, kusursuz
  YONCA: Sulu yerlerde yetişen bir bitki türü
  YORÇU: 1- Askeri kılavuz, öncü, yol gösteren 2- Yorumcu, yorumlayan, eleştirmen
  YORDAM: 1- Alışkanlık, eğilim, usul, meleke, beceri 2- Jest, eda, işve, naz
  YORGA: (Yurga) Rahvan giden at
  YORNUK: İstirahat, istirahatgah, dinlenme yeri
  YOVAŞ: (Yavaş) Çelebi, efendi, ağırbaşlı, halim
  YÖNDEM: (Yöntem) Usul, tarz, teamül, töreye uygun biçimde olan
  YÖNET: 1- Biçim, tarz, yöntem 2- uygun, uyumlu, uysal, geçimli
  YÖNTEM: (Yöndem)
  YÖNTEN: Uslup, tarz, biçim
  YÖRGENÇ: Dağ dönemeci, dağ yolu
  YÖRTEM: Usul, biçim, tarz
  YÖYEN: Mevsim, sezon
  YUĞAK: Bir su kuşu
  YUĞKA: İnce
  YUĞRUŞ: (Yukruş, Yukruç) Eskiden, halktan biri olmasına rağmen, gösterdiği performans ve
  yararlılıklardan sonra, bey mertebesinde değerlendirilerek, devletin üst düzey kademelerinde görev alan kişi.
  YULA: 1- Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze 2- Işıldak, ışık veren, meşale, kandil
  YULU: Adalet
  YULYU: (Yulu, yuluk, Yulug) 1- Yardımcı, yardımsever, fedakar, adil 2- haraç, cizye, vergi 3- traş,traşlı, bakımlı 4- Yağma, yağmacı
  YULUĞBİRİM: birl. Yuluğ/Birim
  Uygurlar döneminde alınan mahsul vergisi
  YULUK: 1- Traşlı, matruş, bakımlı 2- Yağmacı
  YULUM: 1- Fedakar, yardımsever 2- Yolcu, yoluna bağlı, töresine bağlı
  YULUN: Yolcu, yola giden
  YUM: Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
  YUMLU: Mutlu, kutlu, mübarek, huzurlu
  YUMRU: 1- Yumulu, yumuk, yumruk 2- İri, heybetli, gösterişli
  YUMUK: Gül, goncagül
  YUMUŞ: (Yumuç) 1- Söz, öğüt, nasihat 2- Emir, ferman, buyruk 3- Müjde, müjdeli haber 4- Yumuk,yumulmuş, yumruk
  YUMUTGAN: Yapıcı, birleştirici, pozitif kişilik
  YUNAK: Üzerinde çamaşır dövülen ve yıkanan, büyük taş parçası
  YUNMUŞ: Yıkanmış, temiz, titiz, arık
  YUNT: 1- Çadır, oba, ev, yurt, vatan 2- Terbiyesi tamamlanmamış, yarı yabani at 3- Uygarlık,medeniyet
  YURÇI: 1- Becerikli, mahir 2- Yirçi, yer gösteren, rehber
  YURGA: Rahvan giden at.
  YURT: 1- Vatan, kutsanmış toprak 2- Kaynak, asıl, kök 3- Uygarlık, medeniyet 4- Çadır, oba, ev
  YURTLAK: Yurt, vatan, sonradan yurt edinilmiş yer, yurtlaştırılmış yer.
  YUTLUK: Kayıp, zarar
  YUTUM: Yudum, damla, tike, parça
  YUVANÇ: Teselli
  YÜCE: Yüksek, ulu, alicenap, haşmetli
  YÜCEL: Yücelik, ululuk, haşmet.
  YÜĞNEK: Alçak gönüllü, mütevazı.
  YÜĞNÜK: Salih, temiz
  YÜĞRÜK: Yürük.
  YÜĞÜNT: Selam
  YÜKNÜ: Secde, secdede olan
  YÜKSEL: Yükseklik, ululuk, büyüklük
  YÜKSELEN: Ulu, kişi.
  YÜKSELİŞ: Büyüklük, ululuk, ikbal
  YÜKÜN: Baş eğme, saygı duruşu, tazim.
  YÜKÜNÇ: Eğilme, reverans
  YÜKÜNGEN: Eğilen, reverans yapan, saygılı
  YÜKÜNTÜR: Baş eğdirir, diz çöktürür.
  YÜKÜNÜK: Eğilme, reverans
  YÜKÜNÜR: İbadet eden
  YÜLEK: Okun arkasındaki, denge tüyü.
  YÜNKÜL: Hafif, narin
  YÜRE: Daire, helezon, çember
  YÜREĞİR: Yürekli, cesur
  YÜREKLİ: Cesur, korkusuz.
  YÜRİK: Yaşam, hayat,, ömür, geçim.
  YÜRÜM: Yaşam, hayat, ömür
  YÜZAK: birl. Yüz/Ak Masum, günahsız.
  YÜZAKI: birl. Yüz/Akı Masumiyet, temizlik, namus, namusluluk, başarı, beceri
  YÜZLÜG: (Yüzlüg, yüzlük) Soylu, dürüst, namuslu.


 8. kemalist1923
  Yeni Üye
  Oldukça yararlı bilgiler bunlar. Türk oğlunun ve kızının adı da Türkçe olmalıdır.

 9. muzo_baba
  Devamlı Üye
  Ewt haklısınız şimdi konulan isimlere bakıyorumda garip garip hiç bir anlamı olmayan isimler oluyo çok iyi etmişsin abi bunları yazmakla

 10. msnadam
  Devamlı Üye
  iğrenç ya benim ismim nerde mete

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu


eski türk isimleri,  türk isimleri,  eski türk isimleri ve anlamları,  türkçe isimler,  türkçe isimler ve anlamları,  eski türkçe isimler