+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda islamda ahlakla ilgili sözler ve hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  islamda ahlakla ilgili sözler ve hadisler

  İslam da ahlak ile ilgili sözler ve hadisler kısaca  İslam Dininde ahlakın büyük bir önemi vardır. İslâm'ın gayesi; insanları güzel ahlak sahibi

  yaparak olgunlaştırmaktır.

  İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.) şöyle buyurmuştur.

  "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

  Bir müslümanın değeri, ahlakının güzelliği ile ölçülür. Bu konuda, Hz. Peygamber, kendisine en sevimli olanların, güzel ahlak sahipleri olduğunu bildirmiş. ''Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?'' sorusuna da, ''Ahlakı en güzel olanlardır" cevabını vermiştir


  Sevgi ve Merhamet

  Sevgi ve Merhamet Ahlâkî davranışların temelinde insan sevgisi önemli yer tutar. Bu sebeple olgun müslüman olabilmenin şartlarından biri de bu sevgidir.


  Kalbi sevgi ile dolu olan Hz. Muhammed (S.A.S.).şöyle buyuruyor'

  "Birbirinizi sevmedikçe olgun mü'min olamazsınız."

  Kalblerdeki sevginin göstergesi insanlara iyilik yapmak, şefkat ve merhametle muamele etmektir.

  Hz. Muhammed (S.A.S.) buyuruyor ki:

  "Merhamet edenlere, Allah da merhamet eder."

  İslam'da sevgi ve merhamet sadece insanlığı değil; bütün yaratıkları içine alır. Hz. Muhammed (S.A.S.) "Bir kediyi aç bırakarak ölümüne sebep olan kadının azap göreceğini, susayan bir köpeğe acıyarak su içiren günahkar bir kişinin de bu davranışı ile Allah (c.c.) tarafından bağışlandığını" haber vermiştir.

  Hoşgörü

  Müslüman, hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır Allah (c.c.) gerçek müminleri "Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler" diye övmüştür

  (AI-i İmran Suresi ayet: 134)

  Hoşgörü konusunda Hz. Muhammed (S.A.S.) en güzel örnektir Müslümanlar, sadece kendi din kardeşlerine değil diğer dinlerden olanlara da hoşgörülü davranmak zorundadırlar

  Doğruluk

  Doğruluk önemli bir ahlak kuralıdır. Allah ( c.c.) şöyle buyu ruyor:

  "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hud Suresi, ayet: 112)

  Çalışmak

  Çalışıp kazanmak dinin emridir. Tembellik, müslümana yakışmayan bir davranıştır.

  Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

  "Dünyadaki nasibini de unutma." (Kasas Suresi, ayet:77)

  İyi müslüman, hem dünya hem de ahiret için çalışan kimsedir. Bu konuda Hz. Muhammed (S.A.S.) buyuruyor ki:

  "Sizin hayırlınız; dünyası için ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını terketmeyip her ikisi için çalışan ve başkalarına yük olmayandır "

  Temizlik

  Temizlik müslümanın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu hem maddi, hem de manevi temizliktir.

  Müslüman, kalbini kötü duygu ve düşüncelerden, bedenini ve çevresini de temiz olmayan şeylerden arındıran kişidir.

  Yüce Allah (c.c.) buyuruyor ki:

  "Şüphesiz ki Allah, çokca tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever."

  Hz. Muhammed (S.A.S.) temizliğin önemi hakkında şöyle buyuruyor:

  "Temizlik İmandandır."

  "Temizlik İmanın Yarısıdır."

  "Çevrenizi Temiz Tutunuz."

  Mutluluğun Kaynağı

  İnsanların mutluluğunu amaçlayan İslam prensipleri şu iki cümlede özetlenir:

  1- Allah (c.c.)' ın emirlerine saygı.

  2- Yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet.

  Gerçek müslüman da bunları yerine getiren insandır, dünyada huzurun, ahirette ebedi mutluluğun yolu da budur
 2. ELMAS
  Bayan Üye

  Kaynağı Kur'an ve Sünnet'e dayanan ilim ve uygulamaya İslamda Ahlak denir. Kur'andaki "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin" (Kalem Suresi:4) ayeti buna işarettir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamda ahlaklı olmak ,ahlaklı davranmak kısacası bir ahlaka sahip olmak çok önemlidir. hatta ahlaklı olmanın önemini anlatan pek çok hadisi şerif ve sözler bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder


islamla ilgili hadisler,  islamla ilgili sözler,  islamla ilgili güzel sözler,  islam ile ilgili hadisler,  islam ile ilgili sözler,  dinimizde ahlakla ilgili özlü sözler