+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Nazarî Ahlâk (Teorik Ahlâk) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Nazarî Ahlâk (Teorik Ahlâk)
  Nazarî Ahlâk (Teorik Ahlâk) hakkında kısa bilgi


  Nazari ahlâkta insan hareketlerinin amacı üzerinde durularak hayır ve şerrin ne olduğu, faziletin keyfiyeti, iyiliğin niçin yapıldığı, mutluluk, görev sorumluluğu, vicdan konuları araştırılır. Böylece insan, iyi ile kötünün, hayır ile şerrin farkını daha iyi kavrayıp, iyiyi nasıl yapıp, kötüden nasıl sakınacağının öğrenmiş olur. Batılılar ahlâkın bu türüne ‘Etik-Ethiq’ dedikleri için buna ‘Ahlâk Felsefesi’ de denilmiştir.  Teorik ahlâk, ahlâki değer hükümlerinin mahiyetini inceler; bunlar üzerinde yorumlar yapar; bu hükümlerin nereden doğduğunu ve ne maksatla yapıldığını araştırır.  Nazarî ahlâka karşı çıkan, bunun anlamsız ve yararsız olduğunu ileri sürenler olmuşsa da, İslâm ahlâkçıları, bu konudaki eserlerin bir bölümünü nazari ahlâk konularına ayırmışlardır. Zira bu konuları incelemek suretiyle insan, bir şeye körü körüne inanmak yerine, onun neden iyi veya kötü olduğunu araştırarak kuşkularını gidermiş ve Allah (c.c.)’ın iyi dediği şeyin gerçekten iyi, kötü dediği şeyin de gerçekten kötü olduğunu aklıyla anlayıp bütün gönlüyle kabul etmiş olur.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Nazari ahlak demek teorik ahlak demektir. yani ahlaki davranışların neler olduğunu ne gibi davranışların yapılması gerekip hangilerinin yapılmaması gerektiğini araştırır.
+ Yorum Gönder