+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Zina ve gözlerin bakışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Zina ve gözlerin bakışı
  Zina ve gözlerin bakışı hakkında soru

  SORU: Zinanın hükmü nedir? Toplum üzerindeki olumsuzlukları nelerdir? (Murat Altın/Ankara)

  Zina, büyük günahlardan birisidir. Zina, aralarında meşru bir evlilik olmayan, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
  “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır. Kötü bir yoldur.”
  Peygamberimiz (sav) de “Müminleri, Allah’tan daha çok fenalıklardan koruyan kimse yoktur. Bunun için Allah Teala açık kapalı fuhşiyatı (zinayı) haram kılmıştır.” buyurmuştur.
  Zinanın, ahlaki, sosyal, hukuki ve sıhhi pek çok zararları vardır.

  Neslin korunması
  İslam’ın muhakkak korunmasını emrettiği zarurî maslahatlardan birisi neslin korunmasıdır. Nesillerin korunması evlilik müessesesinin sağlamlığı ile mümkündür. Nikah gölgesinde, aile teşkilatı içinde terbiye edilmeyen nesiller, hayatı karıştırır. Sosyal refahı temelinden yıkar. Zira aile, cemiyetin temel taşıdır. Bundan dolayı, İslam dini nikaha, nesli yetiştirmeye, çocuk terbiyesine, ailelerin korunmasına büyük bir önem vermiştir. Nesillerin birbirine karışmaması için zina haram kılınmış, zina iftirası yasaklanmış, zaruret olmadıkça çocuk düşürmek veya aldırmak, gebeliği önlemek haram kılınmıştır. Irz, namus ve neslin korunması toplumun refahını sağlar.
  Zina ile kamil iman bir arada barınmaz. Nitekim Peygamberimiz “Zina eden kişi, zina ettiği sıra (tam ve olgun) mümin olduğu halde zina etmez.” buyurmuştur.
  Rasuli Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: “Her müslümanın diğer müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. İnsana kötülük bakımından müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.”

  Göz zinası

  Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ferclerini de haramdan korusunlar.”
  “Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ferclerini de haramdan korusunlar.” (Nur, 30-31)
  Rasulullah Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Ademoğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Çaresiz ona erişecektir. İki gözün zinası bakmaktır. İki kulağın zinası fuhuşla ilgili şeyleri dinlemektir. Dilin zinası fuhuşla alakalı sözdür. İki elden zina ederler; zinaları, harama el uzatmaktır. İki ayak da zina eder; zinaları, fuhşa yürümektir. Kalp de zinaya heves eder, yapmayı temenni eder. Artık ferc de bunları doğrular, yahut yalana çıkarır.”
  İslam dini, önce harama giden yolları kapatır, önlem alır. Sonunda men edilen fiilleri kişi yaparsa, o zaman da cezalandırır. Şayet dünyada çekmesi gereken cezaları çeşitli nedenlerden dolayı dünyada çekmez ise o da ahirete kalır. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Gözlerin nasıl baktığını, kalplerden hangi düşüncelerin geçtiğini en iyi bilendir. Ayeti celile buna işaret eder:
  “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mümin, 19)
  “Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 16)
  İnsan düşünüyor, müminler gaflete düşerek bu haramları nasıl işler ki? Bizi ve kainatı yaratan Allah (c.c.) görüyor, melekler görüyor ve yazıyor. Toprak titreyerek Allah’tan haya ediyor. O toprak ki günahkar insan oğluna ağzını açarken şöyle söylüyor:
  Enes bin Malik der ki: “Yer her gün insana seslenir: Ey Ademoğlu, üzerimde türlü günah işlersin; halbuki içimde azap göreceksin. Üzerimde gülüp eğlenirsin; halbuki içimde ağlayacaksın. Üzerimde haram yersin; halbuki içimde kurtlar seni yiyecek.”
  Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Mirac’ta bana cehennem gösterildi. Nice azap içinde olanların hallerine vakıf oldum. Cehennemde cife (pislik) yiyen zinakârı gördüm.”

  Önleyici hukuk: Zerayi

  İslam hukukunda şeri deliller ikiye ayrılır:
  a) Asli deliller,
  b) Feri deliller.
  Feri delillerden olan zerayi, vesile manasını taşır. Helal ve harama götüren, onlara vasıta olan şeylerdir. Bu duruma göre harama götüren şey haramdır. Mübaha vasıta olan da mübahtır. Mesela zina haramdır. Zinaya vasıta olan her şey haramdır. İçki haramdır. İçkiye vesile olan her şey haramdır. Kötülüğün önlenmesi kadar, ona giden yolların kapatılması da önemlidir.
  Erkek ve kadının birbirinin davranış söz ve tavırlarından etkilenmesi kaçınılmazdır. Zamanımızdaki okul hayatı ve benzeri kurum ve kuruluşların uygulaması dini açıdan sakıncalıdır. Ailevi boyutuna gelince; beraber oturup kalkmalar ölçüsüz hareketler ailelerde pek çok huzursuzluklar ve ayrılıklara, istenmeyen şeylere sebep oluyor. Nedenine gelince; Kur’an ve sünnetten uzaklaşmadır. Beşerî sistemlerin insanlığı getireceği nokta budur. Ahirette ise Allah’ın azabı şiddetlidir.

  Erkek ve kadın, biri diğeri için cinsî uyarıcıdır. Bu sebeple yabancı (aralarında evlilik bağı veya devamlı evlenme engeli bulunmayan) erkek ve kadınların birbirlerine karşı ölçülü ve mesafeli davranmaları gereklidir. Yine yabancı bir kadının yabancı bir erkekle başbaşa kalması dinen caiz değildir. Zira haremlik ve selamlık farzdır.
  Hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.), “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü böyle bir durumda üçüncüleri şeytandır.” buyurmuştur. (Müslim)

  Böyle bir durum, karşı cins için tahrik edicidir. Zinaya veya dedikoduya ve tarafların iffetinin zedelenmesine yol açabilir.
  Bilhassa kadınların çok dikkatli olması gerekir. Yabancı erkeklerle konuşurken kadınların, kalpte şüphe uyandırmayacak ve karşısındaki kişiyi yanlış anlamaya sürüklemeyecek tarzda ciddi ve ağırbaşlı olmaları, hem kendileri, hem de erkekler için güzel olur. Hanımlar takva elbiselerini giymeli erkekleri ise onlara yardımcı olmalıdır.

  Mezarda çürüyüp toprak olacak azalarınızı sakın erkeği ile kadını ile günah aleti olarak kullanmayın. Her şey fani, baki olan Allah (c.c.)’tır. Her nefis ölümü tadacak, herkes yaptığının hesabını verecek. Hesap, mizan, sırat, cennet veya cehennem bizler içindir; biz buna hazır mıyız?

  Sakın unutmayın. Kendi kıymetini bilen, kendini seven, rızai bari için, cennet için amel işler. Dünyanın geçici zevkleri bizleri aldatmasın. Yanlış yapanlar tevbe etsin. Bir daha aynı yanlışa dalmasın.

  Satanizm

  Gençlerin satanist yapılmasındaki unsurlardan en önemlisi zinadır. Günümüzde bazı gençler satanizmin tuzağına düşürülürken doğrudan doğruya gel seni satanist yapalım veya biz satanistiz, gel sen de satanist ol, denilmiyor, aksine biz bir grup arkadaşız, zaman zaman bir araya gelip eğleniyoruz, denilmektedir. Bu arada genç kızlar devreye sokularak ve gençlerin istedikleri kızlarla arkadaşlık kurmalarına ve cinsel ilişkiye girmelerine zemin hazırlanarak, bu tür toplantılar daha da cazip hale getiriliyor. Çünkü satanizmde serbest seks anlayışı vardır. Yani isteyen her erkeğin istediği genç kızla cinsel ilişkiye girme imkanı vardır. Genç kızlar da bunu böyle kabul etmek durumundadır. Hatta onların bu konuda seçme hakları dahi yoktur. Bu anlayışı ihdas eden ve satanist düşüncesini yaymada kadın unsuru birinci derecede kullanılmaktadır. (Satanizm, Prof. Dr. Ahmet Güç, Diyanet Yayınları)
  Ey ümmeti Muhammed! Çocuklarımız Allah’ın bize bir emanetidir. Onlara sahip çıkalım. Akaidlerini, ilmihallerini, Allah’a ve Rasulünü sevdirelim. Biz çocuklarımıza sahip çıkmaz isek başkaları sahiplenirler. Ya misyoner, ya satanist veya benzeri yanlış yollara sevk ederler.

  Zinayı teşvik eden unsurlardan biri de televizyondur. Gayri ahlakî, gayri İslamî, gayri insanî nice diziler, çocuklarımızın, hatta bizim edep ve ahlakımızı bozuyor. Ailenin ve toplumun bereketini gideriyor.
  Küfür ve şirk sistemlerinde zina suç değildir. Zira beşerî sistemler kötülüğü emreder, iyiliği yasaklar, neticede hep cehenneme davetiye çıkarır. Ahiret, mahşer, cennet, cehennem mefhumu da yoktur.

  Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i Kur’an’a mahkum et. Amin.

  (ilkadim)
 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Zina: Evli olmayan kadın ve erkeğin cinsel ilişkiye girmesidir. Nikahlanmamış kız arkadaşla veya nişanlı ile yapılan cinsel ilişki de zinadır.

  Asr-ı saadette Peygamberimiz (A.S.) Ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkageldi ve çok saygısızca: - Ya Resulallah! Ben felanca kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum dedi. Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek ve huzuru Resulullah'dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasız konuşmuştu.

  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) bırakın o genci buyurdu. Resulullah, genci yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir şekilde oturttu ve: - Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi? diye sordu. Genç hiddetle: - Hayır Ya Resulallah, diye cevab verdi. Resulallah: - Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar. Sonra: - Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin? diye sorduklarında genç : - Hayır, asla! diyerek hiddetleniyordu. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez buyurdu. Sonra Hz.Peygamber (A.S.) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti: - Allahım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla, buyurdu. Genç, Resulallah'ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü düşünce aklından bile geçmeden yaşamış! Resulallah: ''Kadınlarınızın namuslu olmasını istiyorsanız başkalarının kadınlarına yan gözle bakmayınız'' diye emrediyor.

  Şimdi aynı düşünceyi size bir arkadaşınız : Ben senin kardeşin, yeğenin veya bir akraban ile zina edip sonra da tevbe etmek istiyorum, derse nasıl karşılarsınız. Elbette normal karşılamayacaksınız. Bu nedenle yapacağımız kötülüğü önce kendimize yapılırsa nasıl davranacağımızı düşünmek, sonra karar vermek gerekir.

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Zina evli olmayan iki insanın beraberlik yaşamasıdır ve ne yazık ki dünyada bunu yapan insanların sayısı çok. Çünkü kimse bunu zina olarak görmüyor kendince ama bir erkekle bir kadının bakışması bile bazen zina sayılırken dünyamızda insanlar evlenmeden aynı evi paylaşıyor. Zinanın cezası Ahirette çok ağırdır. Eskiden zina edenlere recm gibi cezalar verilirdi.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Zina işlemek hatta zinaya yeltenmek dahi büyük bir günahtır. zinanın ne kadar kötü olduğu ve uzak durmamız gerektiği hadislerde ve ayetlerde belirtilmiştir. zina sadece yasak ilişkilerle değil aynı zamanda gözlerle de işlenebilir.

+ Yorum Gönder


zinaya yeltenmek