+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Ahlak Forumunda Erdem nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DR.MATRİX
  Devamlı Üye

  Erdem nedir?

  Erdem ne demektir  Erdem insanın tam bir ahlaki olgunluğa ulaşması demektir. Ahlaklı insan dediğimiz zaman genellikle ahlak kurallarına uygun bir hayat yaşayan insan aklımıza gelir, ama erdem sahibi insan ondan da ileridedir. Erdemli insan kendisinden beklenenin daha fazlasını verir, ahlak konusunda başkalarına hep örnek olur. Çok kimsenin ahlakı yasaklara uymak şeklinde kendini gösterir, erdemli insanın ahlakı böyle pasif değildir. O yapılması yakın olandan kaçınmakla beraber, yapılması gereken şeylere özellikle önem verir ve onlarla uğraşır.
  Mutluluk kesin tarife gelmeyecek kadar kaypak ve insanlara göre değişen bir şeydir. Ama mutluluğu yapan unsurlardan birinin ve belki en önemlilerinden birinin erdem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Erdemli insan, hatta herhangi bir ahlaklı insan, vicdanı rahat olan insan demektir. Kendi kendisiyle hesaplaştığı her zaman kurtulur, vicdan huzuru içinde yaşar. İnsanı en fazla sıkıntıya düşüren şey suçluluk duygusudur, yani vicdanının kendisini suçlu çıkarmasıdır. Erdemli insan bu türlü suçlamalarla hiç karşılaşmaz. Fakat insanın kendini haklı ve masum görmesi onu mutlu etmeye yeter mi, başkaları tarafından suçlanan veya pek çok şeylerden mahrum yaşayan bir insan nasıl mutlu olabilir? Bu soruya kısaca şöyle cevap verebiliriz: Sadece erdemli olmasından dolayı mahrumiyet içinde yaşayan insan sıkıntıları hiçbir zaman önemsemez. Maddi bir eksiklik onu kısa bir zaman içinde ve yine maddi bakımdan sıkıntıya sokabilir. Ama manevi bir kusurun verdiği rahatsızlık onu her an ölümüne kadar takip eder. Ahlakdışı yollardan servet ve şöhret sahibi olan kimselerin gizlice çektikleri derin ıstırabı dile getiren yüzlerce masal, öykü, roman, tiyatro eseri vs. de gösteriyor ki, insanlar erdem ile mutluluk arasındaki ilişkiyi iyi anlamışlardır. Erdem, ahlak kurallarına karşı pasif bir boyun eğme değildir, demiştik. Belki de bizim mutluluğumuzun başlıca sebeplerinden biri ahlaki konularda bir şeyler yapmış olmanın verdiği tatmin duygusudur. Erdem derecesinde bir ahlaki eylem, tıpkı bir eser yaratmak suretiyle yaratıcı gücünü ve kişiliğini ifade ederse, erdem sahibi kimse de böylece sıradan bir varlık olmaktan kurtulur ve varlığını ahlaki eylemiyle devam ettirme fırsatı bulur.


  Abdurrahman Coşkun
  Ailem Dergisi
  Sayı:32
 2. Mine
  Devamlı Üye

  Erdemli İnsanın 12 Özelliği

  Antik Yunan’da, “erdemli” bir insanın 12 özelliği olduğuna inanılırmış. Bu yazının sonundaki linkten ulaşabileceğiniz dosyada belirtilen bu özellikler arasında; doğruluk, adaletli olmak, saygılı olmak gibi yüzyıllar sonra günümüzde bile mumla aradığımız, çok önemli değerler bulunuyor. Ancak tüm bu özellikler içinde bir tanesi var ki, Aristo onun için “kişiyi taçlandıran asıl erdem odur” dermiş. Bu özellik, “Yüce gönüllülük”

  Yüce gönüllülük (İngilizce'si: Magnanimity), Latince'deki magna [yüce] ile anima [ruh] köklerinden geliyor. Tarife göre yüce gönüllü kişi kendisini iyi tanıyor. Sahip olduğu güçleri, gücün sınırlarını iyi biliyor. Bunun aynı zamanda ağır bir sorumluluk gerektirdiğinin de farkında.

  Tehlike ya da baskı altında bile kendisine olan güvenini, soğukkanlılığını kaybetmiyor. Kesinlikle intikam duygusu taşımıyor. İçinde yaşadığı topluma yarar sağlayacak işler için çalışmaktan mutluluk duyuyor. Adaletsizliğe, kötülüğe karşı gözünü kırpmadan mücadele ediyor. Gerektiğinde; büyük, erdemli amaçlar uğruna kendi çıkarından, rahatlığından, kişisel güvenliğinden vazgeçiyor.

  Bizden binlerce yıl önce, yani medeniyetten çok önce yaşamış bir halk, kendi liderlerinde böyle özellikler ararken, binlerce yıl sonra biz, yani medeniyet çağında yaşayanlar, “hemşehri”, “arkadaş”, “yeğen”, “partizan”, kısacası “çıkar” arıyoruz. Çıkarımıza dokunulduğunda bas bas bağırıyor, başkasının hakkını gasp ettiğimizde bunu meşrulaştırmamıza yardımcı olacak “eş”, “dost”, kısaca “torpil” arıyoruz. Ne kadar “ağır top” tanıyorsak, o kadar cakamız oluyor. Eşe, dosta havamız oluyor yani Adam olmak yerine, “iş adamı” olmayı seçmişiz, belli.

  Yıllardır süregelen bu ilişkiler yumağında doğal olarak dibe vuran lider kalitemiz yüzünden “yüce gönüllülük” bir yana, insan olmanın en temel değerlerini bile artık mumla arıyoruz! Hatalı olduğunu itiraf eden yok, kendi kusurunu gören yok. Buna karşılık, yalanın, suçlamanın, iftiranın bini bir para!

  Sosyal ve kültürel genlerimiz bozulup, yozlaşmış. Algımızı tamamen kestirme stereotiplere terketmişiz. Parası olan “hırsız”, fakir olan “cahil”, bizden olmayan “düşman” haline gelmiş. Kendimizden başka kimseyi beğenmez hale gelip, herşeye muhalif, her konuya eleştirel yaklaşıp aslında farketmeden kendi kendimizden kopup, yalnızlaşmış, yabancılaşmışız.

  Bizde olmayana sahip olanı öylesine kıskanmaya başlamışız ki, Muhan hocamın bir zamanlar dediği gibi, insani, basit kıskançlık (jealousy) duygumuzu, karanlık bir hasete (envy) dönüştürüp, kendimizi geliştireceğimize, erişemediğimizi aşağı çekmeye çalışmışız

  Ne dersiniz? Sizce de yüce gönüllülükten başlayarak, tüm insani erdemlere sahip olmak için çalışmanın, gerekiyorsa zamanında verdiğimiz ödünlerden dönerek değişmenin zamanı gelmedi mi? Birlik olup tüm gücümüzle dünyayı sallamayı hedefleyip, en azından kendi dünyamızı değiştirmeye çalışmayacak mıyız?

  Yoksa Yoksa hâlâ sızlanacak mıyız?

 3. abdurr
  Üye
  Erdem derecesinde bir ahlaki eylem, tıpkı bir eser yaratmak suretiyle yaratıcı gücünü ve kişiliğini ifade ederse
  Paylaşım için teşekkürler . Güzel bir anlatım ancak yukarıdaki cümlenin bence kullanılmaması daha iyi olurdu. YARATMA kelimesi yerine başka bir kelime kullanılabilirdi.
 4. SuSKuN bELa
  Devamlı Üye
  Erdem kişinin yetkinliğidir yani kişinin kendine yetmesi'dir Allah'tan başkasına muhtaç olmamasıdır erdem.

+ Yorum Gönder


erdem nedir,  erdem nedir kısaca,  erdem ahlakı nedir