+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Ìslamda Çocuk Hakları Var Mıdır Çocuk Nelere Sahip Olmalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Ìslamda Çocuk Hakları Var Mıdır Çocuk Nelere Sahip Olmalı


  Dinimizde çocuk hakları var mıdır kısaca


  meselesine gelince, Batılılar görmezden gelse de, bu, Hz. Peygamber’le başlar. Hatta “çocuk hakkı” tabirini ilk defa telaffuz eden Zât Aleyhissalâtu vesselâm’dır. Mesela bazı hadisler “Çocuğun babası üzerindeki hakkı diye başlar ve: “Ìsmini ve edebini güzel yapması, yazı öğretmesi, atıcılık, yüzme öğretmesi, helal şeyle beslemesi . gibi teferruatları zikreder. Çocuğun bir kadın tarafından bakılması, süt emmesi, doğumunda akîka kesilmesi, sünnet edilmesi vs. de hakları arasında zikredilir.

  Hemen belirtelim ki, bazı âlimler bu hakları “farz olanlar” “mendub olanlar” diye iki kısımda mütâlaa ederler.

  Çocuk bahsinde ikinci esas: Ìslam’ın net bir şekilde büyükle çocuğu ayırmasıdır. Pek çok cihetten bu ayrılığı esas alır. Bu prensip Hz. Peygamber’in “Üç kişiden kalem kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, şifâ buluncaya kadar deliden, büluğa erinceye kadar çocuktan” hadîsine dayanır. Batı bugün “ayrı bir çocuk antropolojisi gerekir” diyecek kadar bu fark meselesine ehemmiyet vermiştir.

  Ìslam alimleri çocuğa üç mühim hak verir:
  1- Velayetü’t-terbiye
  2- Velayetü’n-nefs
  3- Velâyetü’l-mal.

  Bunlardan birincisine hidane de denir. Çocuğu, zarar veren şeylerden koruma, temizliği, beslenmesi, beşikte uyutulması vs. buna dahildir. Daha ziyade anneye terettüp eder.

  Ìkincisi, hidâneyi tamamlamayı, büluğdan sonraki himayeyi sağlamayı, kâsırları evlendirmeyi gaye edinen terbiyedir, bu daha ziyade babaya terettüp eder. Çocuğun hayat hakkı garanti edilmiştir. Savaşta bile öldürülmez.

  Çocuğa karşı işlenen cinayetler büyüğe karşı işlenen cinayetler gibidir, aynı ceza uygulanır.

  Velayetu’l-mal, çocuğun malını koruyup artırmayı gözetir. Büluğa kadar ki kazancından kimse istifade edemez, babası bile olsa haramdır.

  Güzel terbiye hakkı üzerinde durulması gereken bir tabirdir. Bunun içine temel eğitimi, bu eğitimde farz-ı ayn bilgileri alması, büluğ’a kadar bir de meslek öğrenmesi girer.

  Büluğ öncesi terbiye, çocuğun tek başına hayatını idame ettirecek zaruri bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanmasını hedefler. Bu hedefe ulaştıracak terbiyeyi almak çocuğun hakkıdır, bunu vermekten âile sorumludur. Çocuk bu hedefi önleyici meşguliyetlerden korunmalıdır.

  sorularlaislamiyet
 2. Fatma
  Administrator

  İslam dinine göre, çocuğun ebeveyni üzerinde bazı hakları vardır. Bunu bize Kur’an ve daha çok da hadisi şeriflerden öğretmektedir. Çocuklara beddua etmemelidir. Her baba ve anne oğlanlarını ve kızlarını güzel ahlak ve yüce adabı öğretmeleri gerekir
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Dinimizde elbette çocukların hakları vardır. bunların bence en önemlisi sevilme hakkıdır. bunun dışında çocukların yemeğiydi, giysisiydi temizliğiydi bunlar sağlanmalıdır. çocuk ergenlik çağına geldiğin de çocuğa yardım edilmeli ve geleceği güvence altına alınmalı ve son olarak çocuk evlenme çağına geldiğinde evlendirilmelidir.
+ Yorum Gönder