+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Bayanların adet süreleri ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Bayanların adet süreleri ile ilgili bilgi

  Bayanların âdet süreleri ile ilgili bilgi verir misiniz?


  Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Sana kadınların âdet halini soruyorlar. De ki: O, rahatsızlık veren bir durumdur. Bu yüzden, adetli iken kadınlardan uzak durun ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın!" (Bakara, 2/222)

  Bayanlarda âdet hali ergenlikle başlar. Ergenlik belirtisi erkekte ihtilâm olma, kızlarda ise âdet görme veya gebe kalma ile sabit olur. Adet görmenin üst sınırı için açık bir ayet veya hadis bulunmadığından, fıkıh bilginleri tecrübeye dayanarak değişik yaşlar belirlemişlerdir. Çoğunluk fakihlere göre 9-10 yaşlarından sonra başlayan âdet görme, yaklaşık 50-55 yaşlar arasında kesilir. Bu konuda fiilen âdet görmenin başlaması ve sona ermesi esas aünır. Bu yaşların dışında cinsel organdan gelecek kan "özür kanı" saydır. Adet görme veya ihtilâm gecikirse, fıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre 15 yaşın bitmesiyle her iki cins ergenlik çağma girmiş sayılır. Ebu Hanife'ye göre ise üst sınır kızda 17, erkekte 18 olup, bu yaşa gelenlerde ergenlik belirtileri görülmese bile hükmen ergen sayılırlar.266

  En uzun ve en kısa âdet süresi: Hanefîlere göre, âdet halinin en kısa süresi üç gün, üç gecedir. Bundan azı özür kanı sayılır. Ortası 5 gün, en uzun süresi ise 10 gün 10 gecedir. On günü geçen kanamalar özür kabul edilir. "Bekâr veya dul kadın için en kısa âdet görme süresi 3 gün, en uzun süresi ise, 10 gündür."267

  Şafiilere göre en kısa süre bir gün, bir gece; en uzun süre 15 gün olmakla birlikte, kadınların çoğunun âdetleri altı veya yedi gündür. Malikiler, en az süre için bir sınır belirlemezken, en uzun süreyi yeni âdet görmeye başlamış bir kadın için 15 gün olarak takdir ederler.268
  Bayanlarda loğusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur, en uzun süre ise Hanelilerde kırk gündür. Bu süre aşrlırsa, bayan özürlü sayılır ve boy abdesti alır ve her namaz vakti girince de namaz abdestiyle namazlarını kılar.


  266 İbn Âbidîn, age, I, 279 vd.; Şürünbülâlî, Merâkı'l-Felâh, Mısır, 1315, s. 23; İbn Kudâme, Muğni, Kahire, t.y. I, 363.
  267 Zeylâî, Nasbu'r-Râye, I, 191.
  268 Kâsânî, Bedâyi', I, 39; İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, I, 11; İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid, I, 48 vd.; İbn Kudâme, age, I, 308.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Bayanlarda adet dönemi düzensiz olursa bu ne kadar süreceği belli olmaz. Fakat tıp biliminde regl diye adlandırdığımız adet dönemi genellikle en uzun süresi 6 gündür.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Bayanların her yumurtalıkları oluşur. mayoz bölünme sonucu oluşan dört yumurtalıklarını üçü ölür. bu öle üç yumurtalık kan yardımıyla dışarı atılır. buna adet denir. her kadının adet süresi farklıdır. bazıları beş günken bazıların ki ise yedi gün olabilmektedir.
+ Yorum Gönder