+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Nişan bozulduğu takdirde, daha önce verilmiş olan mehir ve nişan hediyeleri kime ait olur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Nişan bozulduğu takdirde, daha önce verilmiş olan mehir ve nişan hediyeleri kime ait olur


  Nişan bozulduğu takdirde, daha önce verilmiş olan mehir ve nişan hediyeleri kime ait olur kısaca  Erkek, nişan sırasında mehrin tamamını veya bir bölümünü ver-mişse, nişan bozulduğu takdirde bunlar mevcutsa aynen, değilse kıymet olarak geri verilmelidir. Çünkü kadın mücerred nikâh akdi yapıldıktan sonra boşanma olursa, miktarı belirlenen mehrin yarısına, fiilen zifaf olunca da tamamına hak kazanır. Mehrin miktarı belirlenmemişse, bkinci durumda mut'a denilen bir teselli hediyesine, ikinci durumda ise emsal mehre hak kazanır.

  Hanefîler'e göre, nişanlıların ve ailelerinin birbirine verdiği hediyeler bağış (hibe) hükümlerine tâbidir. Bu yüzden bağışlanan şeyin tüketilmesi, giyilip eskitilmesi veya başkasına temlik edilmesi gibi bağıştan dönmeyi engelleyen bir durum bulunmadıkça, bağıştan dönme yoluyla bunlar taraflarca geri alınabilir. Bu yüzden erkek veya kadın verdiği hediyeler duruyorsa, bunları geri alabilir. Tüketilmiş veya giyilip eskitilmişse tazmin edilmeleri gerekmez.

  Mâlikîler'e göre, nişanı erkek bozmuşsa hiçbir hediyeyi geri alamaz. Eğer kız tarafı bozmuşsa, erkek hediyeleri geri alabilir, hatta tüketilenin bedelini de tazmin ettirebilir.
  Şafiî ve Hanbelîler'e göre ise, nişan bozulunca daha önce bağış olarak verilen hediyeler geri alınamaz. Çünkü bağıştan dönülemez. Fakat evlilik umuduyla emânet olarak verilenler geri akna-bilir, hatta tüketilmişse tazmin ettirilebilir.398

  398 Mevsılî, İhtiyar, III, 48; Bilmen Hukuki İslâmiyye ve İstilâhât-ı Fskhıyye Kamusu, IV, 262 vd.
 2. GÜLDEREN
  Üye

  nişan bozulduğu zaman kız ailesinin evinde bulunan eşyaler erkeğin ailesine geri verilmelidir aksi taktirde huzursuzluk çıkabilir insanlar arasında bundan dolayı
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Nişan bozulduğu için daha önce verilen mehir evlilik olmadığı için erkek tarafına geri verilmelidir. eğer verilen mehir mevcut değilse o zaman mehirin sahip olduğu değer kadar para verilmelidir. eğer evlilik olsaydı mehir ya iki eşit parçaya bölünecekti yada sadece kadının olacaktı.
+ Yorum Gönder