+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Kocası vefat eden bir kadının hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Kocası vefat eden bir kadının hakları nelerdir


  Kocası vefat eden bir kadının hakları nelerdir hakkında bilgi


  Böyle bir kadının haklarını şu başlıklar altında toplayabiliriz:

  a) Kendisine ait hak ve alacaklarını tespit ettirmek: Kocası ölen kadın öncelikle kendisine ait çeyiz eşyasını, zinetlerini, kendi parasıyla satın alınmış olup kocasına bağışlamadığı ödünç niteliğindeki para, taşınır ve taşınmaz malları, varsa birikmiş nafaka alacağını alabilir. Kadın daha önce miktarı belirlenen mehrini almamışsa, bu mehir peşine dönüşür ve miras makndan önceükle bunu da alma hakkına sahiptir. Daha önce hiç mehir konuşulma-mışsa, bilirkişinin belirleyeceği emsal mehir (mehr-i misi) kadar bir mehir alabilir.

  b) Miras hakkı: Kocası ölen kadın, kocasının oğlu veya kızı, oğlunun ilânihâye oğlu veya kızı ile birlikte mirasçı olursa sekizde bir, bu beürtilen mirasçılardan hiçbirisi bulunmazsa dörtte bir miras akr. Kur'ân'da şöyle buyurulur. "Eğer siz çocuk bırakmadan ölürseniz, geriye bıraktığınız mirasın dörtte biri hanımlao-nızındır. Şayet çocuğunuz varsa, bıraktığınız mirasın sekizde biri hanımlarınızmdır" (Nisa, 4/12)

  c) İddet nafakası: Vefat iddeti bekleyen kadına nafaka gerekmez. Çünkü koca vefat edince tüm malı mirasçılarına geçer, bunlar arasında eşi de vardır ve miras hakkını alacaktır. İslâm'ın ilk dönemlerinde, kocası ölen kadının bir yıl süreyle evden çıka-nlnıamasına dair bir vasiyet düzenlenmesi şu ayede isteniyordu.

  sizden karısını geride bırakarak ölecek olanlar, eşlerinin kendi ederinden çıkarılmayarak bir yıl süreyle yararlanmasını vasiye: etsinler"(Bıkara, 2/24Ö). Ancak bu ayetin miras ayederinin inmesiyle neshedildiği ve bir yıl olan iddet süresinin de başka bir ayetle 415 dört ay on güne indirildiği kabul edilir. Bununla birlikte kadının bir yıl süreyle ortak meskende oturma hakkının mâlî bir hak olarak devam ettiği görüşünde olan fakihler de vardır. Nitekim gebe kadının, boşanma olsa bile doğuma kadar geçiminin sağlanmasının istenmesi de bu görüşü destekler.416

  415 bk. Bakara, 2/234.
  416 bk. Talâk, 65/6.
 2. GÜLDEREN
  Üye

  kocası vefat eden bir kadın öncelikle çocuklarını alabilir daha sonra kocasının vasiyet ettiği mirastan faydalanabilir ayrıca kocasının ona verdiği mehir de ona kalır
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kocası vefat eden bir kadın kocasının bütün mirasında hakkı vardır. onun dışında kadının küçük çocukları varsa miras hepsi onun olur. kadın kocası öldüğü için nafaka almaz. eğer kadının kocası öldüğünde kocasının hiç bir mirası yoksa ve çocukları varsa kocasının ailesi ona yardım etmek zorundadır.
+ Yorum Gönder