+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda Evliliğin sona erme şekline göre kaç çeşit iddet vardır ve süreleri ne kadardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Evliliğin sona erme şekline göre kaç çeşit iddet vardır ve süreleri ne kadardır


  İddet nedir hakkında bilgi
  ddet-nedir.jpg

  Evlilik sona erince kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye "iddet" denir. Kadına iddetin vacip oluşu kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Evliliğin sona erme şekline göre ayet ve hadisle belirlenen iddet süreleri şöyledir:

  (1) Boşanmış kadının iddeti: Boşanmış bir kadın hamile değilse, üç hayız ve temizlenme süresince iddet bekler. Kur'ân'da şöyle bu-yurulur: "Boşanan kadınlar kendi başlarına üç hayız ve temizlenme (kuru) süresi beklerler." (Bakata, 2/228). Kuru sözcüğünün tekili olan kar' sözlükte hem hayız ve hem de hayizdan temizlenme anlamlarına gelir. Buna göre kadın, ortalama ayda bir defa hayız görüyorsa, boşanma iddeti yaklaşık üç aylık süre içinde gerçekleşir.

  (2) Kocanın ölümü durumunda iddet Kocası vefat eden kadın gebe ise iddeti doğumla sona erer. Eğer kadın gebe değilse onun iddeti dört ay on gündür. Delili şu ayettir: "içinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşler kendi başlarına dört ay on gün beklerler." (Bakara, 2/234)

  (3) Hâmile Kadının iddeti: Kocanın ölümü veya boşanma sırasında gebe olan kadının iddetinin doğumla sona ereceği konusunda görüş birliği vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

  "Gebe kadınların iddetlerinin sonu, çocuklarını doğurmalarıdır." (Talâk, 65/4). Çünkü gebe kadının rahmi ancak doğumla temiz hale gelir. Nitekim ashab-ı kiramdan Haris kızı Sübey'a (radıyaik-hu anhâ) gebe iken kocası vefat etmiş ve on gün sonra da doğum yapmıştı. Hz. Peygamber ona, iddetinin sona erdiğini ve isterse evlenebileceğini bildirmiştir.418

  (4) Küçüklerin ve yaşlıların iddeti: Ergin olmayan veya 55 yaşını geçtiği için hayizdan kesilmiş veya yaratılıştan hayız görmeyen kadının iddeti üç aydan ibarettir. Kur'ân'da şöyle buyurulur: "Kadınlarınızdan artık ay halinden ümit kesmiş olanlarla, henüz ay hali görmeyecek kadar küçük yaşta olanların iddeti şüphe ederseniz, biliniz ki üç aydır."(Talâk, 65/4)

  Ay halinden kesilme yaşı mezhep müctehitlerince tecrübeye dayanarak belirlenmiştir. Bu konuda Hanefîler 55, Şâfıîler 62 ve Hanbelîler ise 50 yaşını sınır olarak kabul etmiştir.419


  418 Buhârî, talâk, 39; Nesaî, talâk, 56.
  419 İbn Âbidîn, Reddül-Muhtâr, I, 279 vd.; İbn Kudâme, age, I, 363.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Evlilik sona erdiğinde kadın şu durumlarda evlene bilmektedir eğer kadın kocasından boşanmış ise yaklaşık olarak üç ay beklemesi gerekmektedir eğer kadını kocası ölmüş ise 4 ay 10 gün beklemesi gerekmektedir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Evliliği biten bir kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken süreye iddet denir. bu süre dinen belirlenmiş bir şeydir. allahtan korkmayan ve allahın emirlerine iteat etmeyenler iddet süresini zaten beklemeden evlenirler.
+ Yorum Gönder