+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslamda Aile Forumunda İslam'da, yeni doğan çocuğa isim koymada nelere dikkat edilmesi gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İslam'da, yeni doğan çocuğa isim koymada nelere dikkat edilmesi gerekir

  İslâm'da, yeni doğan çocuğa isim koymada nelere dikkat edilmesi gerekir kısaca bilgi  Yeni doğan bir çocuğun, doğumdan hemen sonra sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması müstehaptır. İbn Abbas Hz. Peygamber'in, torunu Hz. Hasan doğduğu gün onun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduğunu nakletmiştir.437 Diğer yandan Hz.Peygamber'in, doğan çocuğun sağ kulağına Ihlâs sûresini okuduğu da nakledilmiştir.438
  Enes'in (radıyaiiahu anh) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Ebu Talha'nın oğlu Abdullah'ı, dünyaya geldiğinde alıp Rasûlüllah'a (saUaiiahu aleyhi ve sellem) götürdüm. Bana, "yanında hurma var mı?" diye sordu. Ben, "evet" deyip ona birkaç hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi. Sonra çocuğun ağzını açtı ve çiğnediği bu hurmayı çocuğun ağzına koydu. Çocuk yalamaya başladı. Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem),* "Ensar'ın taneli yiyeceği hurmadır" dedi ve ona Abdullah adını koydu."439

  İslam'da doğan çocuğa, genellikle doğduğu gece isim konulduğu gibi, üçüncü veya yedinci gecesinde ad konulabilir. Bir çocuğa birden çok isim verilebilirse de, Hz. Peygamber genel olarak tek isim vermiştir.440

  Doğan çocuğa güzel bir isim verilmesi sünnettir. Çünkü hadis-i şerifte; "Sizler kıyamet gününde adlarınızla ve babalarınızın adlarıyla çağrılacaksınız. Bu yüzden isimlerinizi güzel koyunuz."441 buyurulmuştur.

  İslâmî inançlara ters düşen isimleri koymak uygun değildir. Âbdüşşems (güneşin kulu), Abdüssanem (putun kulu) gibi. Bu arada küfür önder ve sembollerinin adını koymak da caiz olmaz. Firavun, Nemrut, Kârûn gibi.

  Çirkin isimlerin güzelleriyle değiştirilmesi sünnettir. Hz. Peygamber'in, Âsiye (isyankar kadın) ismini, "Sen Cemile'sin" diyerek değiştirdiği rivayet eclilmiştir.442 İlk harfi "elifle yazılan "Asiye";hasta bakıcı anlamına gelir. Firavun'un mü'min olan karısının adı olan "Asiye"nin isim olarak kullanılmasında sakınca bulunmaz. Allah'ın elçisi, "Berre" adını "Zeyneb" olarak değiştirmiştir.443 Bu, daha sonra Hz. Peygamberle evlenen Zeyneb binti Cahş'tır (radıyaikhu anM).


  437 Bu son iki haberi Beyhakî rivayet etmiş, fakat "senetlerinde zayıflık vardır" demiştir. Ancak sadece ezandan söz eden hadisin sıhhatinde şüphe yoktur.
  438 Zuhaylİ, nge, III, 640, 641.
  439 Buhârî, menâkıbu'i-Ensâr, 45, Akîka, 1, edeb, 109; Müslim, edeb, 23-28; Tirmizî, menâkıb, 44.
  440 Bk. Buhâri, meaâhb, 17; Müslim, fezâil, 124.
  441 Ebû Dâvûd, edeb, 61; Dârimî, isti'zân, 59; Ahmed ibn Hanbel, age, V, 194.
  442 Müslim, edeb, 14, 15; Tirmizî, edeb 66; İbn Mâce, edeb, 32.
  423 Buhârî, edeb, 108; Ebû Dâvûd, edeb, 62; İbn Mâce, edeb, 32.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  islama göre yeni doğan bir çocuğa ahiret li bir isim verilmesi yada islami kaynaklarda özellikle de kuranı kerimde geçen isimleri vermek hoş karşılanmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamda yeni doğan çocuğa isim verilirken verilecek olan ismin öncelikle dine uygun olup olmadığına bakılmalıdır. bunun dışında çocuklara verilen isimlerin anlamlı olmasına da dikkat edilmelidir. yani çocuklarınıza saçma sapan isimler vermeyin.
+ Yorum Gönder