+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Zor Durumda Olanlara Yardım Etmek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Zor Durumda Olanlara Yardım Etmek
  Zor Durumda Olanlara Yardım Etmenin Gerekliliği
  Zor durumda kalmış birine yardım eli uzatmak hem bir insanlık gereği hem de dinimizin bir emridirİnsanlara yardım etmek, insanı yüceltir, ulvî duygular tattırır Malından yoksullar için harcayamayanlar, zamanla cimrilik hastalığına yakalanır, hayatını kolaylaştırması için kazandığı parayı kendisi ve çocukları için bile harcayamaz hale gelir Böyle kimseler paranın kulu kölesi olurlar

  Başkasına yardım eli uzatanlar olgunlaşır, erdemli insan olurlar Böyle kimseler Allah tarafından sevilir, İnsanlar ona saygı gösterirlerİnsanı küçülten, alçaltan davranışların temelinde mala ve paraya aşırı düşkünlük ve bencillik önemli yer tutar İslam dini yardımlaşmaya teşvik etmekle Müslümanları yüce, olgun insanlar haline getirmeyi amaçlamaktadır

  Yüce Allah Kur'an’da şöyle buyurur:

  “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tohuma benzer ki bu tohumdan yedi başak çıkar ve her bir başakta yüz buğday tanesi bulunur” (Bakara 261)

  Allah, kendi rızası için fakirlere ve muhtaç kimselere yapılan yardımı bire yediyüz oranında büyütmekte ve kat kat fazla sevap vermektedir Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır:
  “Bir Müslüman’ın kendi malı, ölmeden önce yaptığı hayırlardır Geriye bıraktıkları ise varislerinin malıdır”

  “İki haslet sahibinden başkası kıskanılmaz Birincisi: Allah’ın ona mal verip kendisinin de onu Allah yolunda harcayan kimseİkincisi: Kendisine bilgi ve hikmet verilip, onunla karar veren ve onu başkasına öğreten kimse”

  Dünyaya tapanların bir özelliği olan mala ve paraya aşırı düşkünlük sebebiyle insanlara yardım etmemeyi Kur'an-ı Kerim sert bir dille kınamaktadır:

  “Hayır, hayır! Siz yetime karşı cömert değilsiniz, muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmezsiniz, başkalarının mirasını açgözlülükle yiyip bitirirsiniz ve sınırsız bir sevgiyle malı mülkü seversiniz Peki (hesap günü nasıl davranacaksınız) yeryüzü ardarda sarsılıp paramparça olduğunda!?” (Fecr 19-21)

  İnsanlara yardım etmek, sadece maddi yardım akla gelmemelidir Maddi ihtiyaçları yanında insanların manevi ihtiyaçları da vardır Örneğin hasta biri ziyaret edilmek, çocuklar sevgi ve şefkat görmek, insanlar güler yüzle karşılanmak isterler Maddi ve manevi yönlerden karşılıklı yardımlaşmak hayatı kolaylaştırır, insanları mutlu eder
 2. Çisem
  Bayan Üye

  Özellikle Müslümanların Müslüman kardeşlerine yardım etmesi temel vazifeleri arasına girer. Din kardeşi olmaları nedeni ile ve aynı dava peşinde olmaları nedeniyle yardım etmeleri zorunludur.
 3. Abdulnasır
  Devamlı Üye
  zor durumda olanlara yardım etmek bir müslümanın en büyük görevlerindendir.yoksul ve zor durumda olanlara maddi yada manevi açısından olsun yardım edilmelidir.çünkü Hz.peygamber bir hadisi şeriflerinde"bütün müslümanlar kardeştir".diye öğütlemiştir.
+ Yorum Gönder


zor durumda olanlara yardım ederiz yazı