+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Halife hakkında bilgi, Halife ile ilgili bilgi, Halife anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Halife hakkında bilgi, Halife ile ilgili bilgi, Halife anlamı
  Halife hakkında malumat
  Halife.jpg

  Birinin yerine geçen.
  1. Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) vekîlî ve yeryüzündeki bütün müslümanların reîsi (başı).
  Allahü teâlâdan istedim ki, benden sonraAli halîfe olsun. Melekler dedi ki: “Yâ Muhammed! Allahü teâlânın dilediği olur. Senden sonra halîfe, Ebû Bekr-i Sıddîk’tır. (Hadîs-i şerîf-Gunyet-üt-Tâlibîn)
  Peygamber efendimiz, hazret-i Muâviye’ye; ” Halîfe olduğun zaman, yumuşak ol veya güzel idâre et!” buyurdu. (Hadîs-i şerîf-İzâlet-ül-Hafâ)

  Peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Mustafâ’dan sonra müslümanların halîfesi, müslümanların reîsi Ebû Bekr-i Sıddîk’tır. Ondan sonra halîfe, Ömer-ül-Fârûk’tur. Ondan sonra Osmân-ı Zinnûreyn, ondan sonra Ali bin Ebî Tâlib’dir (radıyallahü anhüm). B u dördünün üstünlük sıraları, halîfelik sıraları gibidir. (Bkz. Hilâfet) (Ömer Nesefî)

  2. Bir tasavvuf büyüğünün yetiştirip, hayâtında veya vefâtından sonra insanları terbiye etmek ve talebe yetiştirmekle vazîfelendirdiği talebesi.
  İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin halîfelerinden Muhammed Ma’sûm hazretleri şöyle buyurdu:
  “Dünyâ hayâtı gâyet kısadır. Ebedî saâdete kavuşmak, dünyâ hayâtına bağlıdır. Saâdetli kimse; bu kısa dünyâ hayâtındaki fırsatı ganîmet bilip, âhirette kurtuluşa sebep olacak işleri yapan ve âhiret azığını hazırlayandır.” (Mektûbât-ı Ma’sûmiyye)

  Halifei adile :
  Halîfe olacağı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin işâreti ile anlaşılan halîfe. Hazret-i Ebû Bekr’in halîfeliği böyledir.

  Halifei cabire :
  Halîfeliği kuvvet zoru ile ele geçiren.

  Halifei raşide :
  İnsanlara, İslâm dînini anlatma vazîfesini Peygamber efendimiz gibi yapan ve âyet-i kerîmelerde veya hadîs-i şerîflerde halîfe olacağı işâret olunan halîfe. Buna, Halîfe-i âdile de denir. (Bkz. Hulefâ-i Râşidîn)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Halife sözlük kavramı birinin yerine geçmek veya yeryüzündeki bütün müslümanların Reis yani başı olan anlamındadır.Halife ilk olarak İslam Devletinde dört büyük halife zamanında büyük yenilikler getirilmiş Kutsal Kitabımız kitap haline getirilmiş ve önemli olan yerlerde çoğatılmıştır.
+ Yorum Gönder