+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Efali mükellefin hakkında bilgi, Efali mükellefin ile ilgili bilgi, Efali mükellefin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Efali mükellefin hakkında bilgi, Efali mükellefin ile ilgili bilgi, Efali mükellefin

  Ef’âl-i mükellefîn konusunda malumat

  İslâm dîninde mükelleflerin (dînî vazîfeleri yerine getirmekle yükümlü, sorumlu kimselerin) yapmaları ve sakınmaları lâzım olan emirler ve yasaklar. Ahkâm-ı İslâmiyye (fıkıh bilgileri), din bilgileri.
  Ef’âl-i mükellefîn sekizdir: Farz, vâcib, sünnet, müstehâb, mubâh, harâm, mekrûh, müfsid. Bunları fıkıh ilmi öğretir. (Bkz. İlgili maddeler) (İbn-i Âbidîn)

  İki cihân (dünyâ ve âhiret) seâdetine kavuşmak, ancak ve yalnız, dünyâ ve âhiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmağa (uymağa) bağlıdır. O’na tâbi olmak için îmân etmek ve ef’âl-i mükellefîni öğrenmek ve yapmak lâzımdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Ef’âl-i mükellefîni yerine getirmek çok kolaydır. Kalbi bozuk olana güç gelir. Bir çok işler vardır ki, sağlam insanlara kolaydır. Hastalara ise güçtür. Kalbin bozuk olması, şerî’ate, İslâmiyete tam olarak inanmaması demektir. Bu gibi insanlar, inand ım dese de hakîkî tasdîk (inanma) değildir. Laf (dil) ile tasdîkdir. Kalbde hakîkî tasdîkin, doğru îmânın bulunmasına bir alâmet, Ef’âl-i mükellefîni yerine getirmekte kolaylık duymaktır. (İmâm-ı Rabbânî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Efali Mükellef dini görevlerini yerine getirmekle yükümlü olan,dini vazifelerden sorumlu anlamındadır.başka bir deyişle yapması ve kaçınması gereken hal ve hareketlerini,emir ve yasaklar uymaktır.
+ Yorum Gönder