+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Ebced hesabı hakkında bilgi, Ebced hesabı ile ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ebced hesabı hakkında bilgi, Ebced hesabı ile ilgili bilgi

  Ebced Hesâbı nın manası nedir

  Her harfi bir rakamı gösteren arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesab sistemi. Hâdiselerin zamânının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan târih düşürme sanatı.

  Ebced hesâbında, harflerin sayı olarak değerleri şöyle hesaplanır: Ebced (elif):1, be:2, cim:3, dal:4, hevvez (he):5, vav:6, ze:7, huttî (ha):8, tı:9, ye:10, kelemen (kef):20, lam:30, mim:40, nun:50, safes (sin):60, ayın:70, fe:80, sad:90, karaşet (k af):100, re:200, şin:300, te:400, şehaz (se):500, hı:600, zel:700, dazığ (dad):800, zı:900, gayın:1000. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

  Arabî bir ayın ilk günü ebced hesâbına göre de bulunabilir. On iki arabî ayın her harfine mahsus rakamlar şu beytteki on iki kelimenin birinci harfleridir. Her büyük harf, ebced hesâbı ile bir adedi gösterir: Hilmi bu dünyâya hiç zahmet etme Cemâl-i dünyâyı, vefâsız zen buldu cümle
  (M. Sıddîk bin Saîd)

  İslâm dîninde ebced hesâbından faydalanarak, hâdiselerin oluşu, câmi, çeşme ve türbenin vs. yapılışının târihini düşürmek yasaklanmadı. Fakat hastanın adını, anasının adını ebced hesâbı ile hesâb edip, sana şöyle muska lâzım deyip onu yazıp para alma k haramdır. (Osmanlı Târihi Ansiklopedisi)

  Besmelede bulunan on dokuz harfin ebced hesâbı ile olan değerlerinin toplamı 786′dır. Bâzı memleketlerde müslümanlar, kitaplarının mektuplarının başına, Besmele yerine ebced hesâbı ile olan değerlerinin toplamını ve bundan başka bâzı şifâ âyetleri ve duâlar yerine de ebced hesâbına göre rakamlar yazmaktadırlar. Bunların bu şekilde yazmalarını İslâm dîninin temel kitapları uygun bulmamaktadır. (M. Sıddîk Gümüş)
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Ebced hesabı kişinin yıldıznamesine bakılacağı zaman kişinin isminin harfleri annesinin isminin harfleri ve doğum tarihinin hesabı yapılır ve çıkan hesap ile kişinin öncelikle burcu bulunur ve yıldızlarına bakılarak yaşadıkları yada yaşayacakları konusunda bilgi verilir.
+ Yorum Gönder