+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Tasnif Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tasnif Ne Demek
  TASNİF in manası nedir

  1. Bir âlimin, te'lif etmeden, kendi usûlünce daha önce benzeri olmayan bir kitâb yazması.
  Kalb ve rûh ilimlerinin mütehassısları ya kitab tasnif ederler veya te'lif ederler. Tasnif çok zamandan beri dünyâdan kalktı. Yalnız te'lif kaldı. Fakat İmâm-ı Rabbânî'nin yazıları doğrusu tasniftir. Te'lif değildir. (Muhammed Hâşim-i Keşmî)
  İmâm-ı a'zam, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Rabbânî gibi büyük İslâm âlimlerinin eserleri tasniftir. (Abdullah-ı Dehlevî)
  2. Hadîs ilminde tedvîn edilen yâni toplanıp bir araya getirilen hadîs-i şerîflerin konularına ayrılması, kitablara geçmesi.
  Hadîs-i şerîflerin tedvîn ve tasnifi, Emevî halîfesi Ömer ibni Abdülazîz'in Medîne vâlisine yazdığı emirle başladı. (İbn-i Salâh, Hatîb-i Bağdâdî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Tasnif'in manası kitap yazmak,kitap tertip etmek sınıflara ayırmak veya bölümlere ayırmak anlamı taşımaktadır.
+ Yorum Gönder