+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yoluna ne denir
  TAYFÛRİYYE

  Evliyânın büyüklerinden Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin ismi Tayfur olduğu için yolu bu adla anılmıştır.
  Tarîkatlerin çeşitli isimler alması, başka başka olduklarını göstermez. Aynı mürşidin (hocanın) talebeleri, birbirlerini tanımak için bulundukları yola hocalarının ismini vermişlerdir.Tarîkatler başlıca ikidir: Zikr-i cehrî yâni yüksek sesle zikr yap an tarîkatler ve zikr-i hafî, yâni sessiz zikr yapan tarîkatler. Zikr-i hafî hazret-i Ebû Bekr'den gelmiş olup, mürşidlerinin adına göre; Tayfûriyye, Yeseviyye, Medâriyye, (hakîkî olan) Bektâşiyye, Ahrâriyye, Ahmediyye-i müceddidiyyedir. (Seyyid Abdülhakîm)
  Tayfûriyye yolunun kurucusu olan Bâyezîd-i Bistâmî hazretleri; "Dilini Allahü teâlânın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesâba çek. İlme yapış ve edebi muhâfaza et. Hak ve hukûka riâyet et. İbâdetten ayrılma. Güzel ahlâklı, merhâmet sâhibi ve yumuşak ol, Allahü teâlâyı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma!" buyurmuştur. (Ferîdüddîn Attâr)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin tavasavvuftaki adı Tayfur olduğu için bu adla anılmıştır.Tarikatlerin birbirinden farklı isimler almaları çeşitli veya başka türlü oldukalarının bir göstergesi olmaz.
  Aynı Hoca talebe(öğrenci)'lerinin bulundukları yolda Hocalarının ismini koymuşlardır.Tarikatlerin iki farklı çeşidi vardır.Bunlar Zikr-i Cehri yani yüksek seste yapılan zikirlerdir.diğeride Zikr-i Hafi yani sessiz zikir yapanlardır.
+ Yorum Gönder