+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Şâfiî Mezhebi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şâfiî Mezhebi Hakkında Bilgi

  Şâfiî Mezhebi nin manası nedir

  Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri. İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin mezhebi, yolu. (Bkz. İmâm-ı Şâfiî)
  Hanefî mezhebinden sonra en çok mensûbu bulunan Şâfiî mezhebi, İmâm-ı Şâfiî hayatta iken Mekke, Medîne ve Filistin'de yaşayan müslümanlar arasında yayıldı. Şimdi Mısır, Sûriye, İran, Mâverâünnehr, Kafkasya, Âzerbaycan, Hindistan, Filipinler, Malezya, Endonezya adaları gibi ülkelerde yayılmıştır. Yurdumuzun doğu ve güneydoğu bölgelerinde daha yaygındır. (İslam Târihi Ansiklopedisi)
  İbâdetlerin en kıymetlisi, farz-ı ayn olanlardır. Farzlardan sonra en kıymetlisi, Şâfiî mezhebinde sünnet namazlar, Hanbelî mezhebinde ise cihâd (Allah yolunda harb etmek)dır. (M. Tâhir Sünbül Mekkî)
  Şâfiî ve Mâlikî mezheblerinde, zekât farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır. (İmâm-ı Şârânî)
  Bâyezîd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî, Celâleddîn-i Rûmî ve Muhyiddîn-i Arabî gibi velîler, herkes gibi bir mezhebe tâbi olarak yükselmişlerdir. Bunlardan Bâyezîd-i Bistâmî, Şâfiî mezhebinde idi. (Abdülhak Dehlevî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Şafi mezhebi Ehl-i sünnetin amelindeki dört büyük mezheblerden bir tanesidir.kurucusu İmam-ı Şafii tarafından kurulmuştur.İmam Şafi vefat etmeden önce Mekke Medine filistin gibi kutsal topraklara yayıldı.şimdi ise Mısır,suriye,iran,Kafkasya, Âzerbaycan, Hindistan, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi büyük ülkelerde kadar yayılım göstermiştir.Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha yaygındır.Farzlardan sonra Şafi mezhebinde en kıymetlisi sünnet namazlarıdır.
+ Yorum Gönder