+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Şecere-i Pâk-i Muhammedî Ne Demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şecere-i Pâk-i Muhammedî Ne Demek

  ŞECERE-İ PÂK-İ MUHAMMEDÎ nedir


  Muhammed aleyhisselâmın mübârek, temiz soy kütüğü, soy ağacı.
  Allahü teâlâ Şecere-i Pâk-i Muhammedî ile ilgili olarak meâlen buyurdu ki:
  Sen, yâni senin nûrun hep secde edenlerden dolaştırılıp, sana ulaşmıştır. (Şuarâ sûresi: 219) (Senâullah Dehlevî)
  Şecere-i pâk-i Muhammedî'nin ilk ferdi Âdem aleyhisselâmdır. Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem nûru, babadan oğula geçerek mü'min olan Târûh'a, (İbrâhim aleyhisselâmın babası) ondan da İbrâhim aleyhisselâma, sonra oğlu İsmâil aleyhiss elâma geçti. Ondan da evlâdlarından Adnan'a intikâl etti. Şecere-i pâk-i Muhammedî'de bulunan ve babası Abdullah'a kadar olan dedeleri şunlardır: Adnan, Mead, Nizâr, Mudar, İlyas, Müdrike, Huzeyme, Kinâne, Nadr, Mâlik, Fihr, Gâlib, Lüveyy, Ka'b, Mürr e, Kilâb, Kuseyy, Abd-i Menâf (Mugîre), Hâşim (Amr), Abdülmuttalîb (Şeybe), Abdullah bin Abdülmuttalîb. (Altıparmak Muhammed Efendi)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Şecere-i Pak-i Muhammedi'nin O mübarek Ehli Beytinden yani ev halkından gelen mübarek zatlar.
+ Yorum Gönder