+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi

  Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesine ne denir


  ÖLÜM:

  Rûhun bedene olan bağlılığının sona ermesi, rûhun bedenden ayrılması, mevt.
  Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
  Her nefs (canlı) ölümü tadacaktır. (Âl-i İmrân sûresi: 185)
  İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. (Hadîs-i şerîf-İhyâu Ulûmiddîn)
  İnsanlara vâiz olarak (öğüt ve ibret verici, nasîhat edici olarak) ölüm yetişir. Zenginlik isteyene, kazâ ve kadere îmân etmek yetişir. (Hadîs-i şerîf-Beyhekî ve Taberânî)
  Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günâh işlemekten korur ve âhirete zararlı olan şeylerden sakınmağa sebeb olur. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
  Ölümden sonra olacak şeyleri bildiğiniz gibi, hayvanlar da bilselerdi, yemek için semiz hayvan bulamazdınız. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
  Gece ve gündüz ölümü hatırlayan kimse, kıyâmet günü şehidler yanında olacaktır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
  Beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini bil: İhtiyârlık gelmeden önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşgûliyetten önce boş vaktin ve ölmeden önce hayâtın. (Hadîs-i şerîf-Buhârî ve Müslim)
  Ölümden korkuyor ve hazırlığımız yok diyorsak ne duruyoruz? Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Yarın vakit el verir mi, bunu bilmiyoruz. Giden günler sermâye-i ömürden gidiyor. Sonra bu sermâye âniden tükenir de haberimiz bile olmaz. (Ali Hâfız) İsterse bu dünyâ hep senin olsun, Şân ü şöhret şerâfetinle dolsun, Halk-ı zaman hep emrinde bulunsun Âhiri ölümdür ne hayaldesin.
  (Alvarlı Muhammed Lütfi)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Ruhun bedene olan bağlılık ve bu bağlılığın Yüce Allah(c.c.)'nün belli zamana kadar gelen bu varlık belirli olarak dünyaya gelir ve süresi doluncada o kişinin ruhu Azrail(a.s) tarafından alınır ve Rabbinin karşısına işlediği amellere göre muamele edilir.
+ Yorum Gönder