+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Es Selam ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Es Selam ne demektir
  es-SELÂM anlamı

  Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan;

  Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran;

  Cennet'teki bahtiyar kullarına selâm eden

  Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za'fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir.

 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Es Selam kullarının her türlü tehlikelerden uzaklaştırıp kullarını selamete erdiren anlamındadır.
+ Yorum Gönder