+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Es Samed ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Es Samed ne demektir

  es-SAMED ne anlama gelir  Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci', ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan


  Allah Teâlâ, her dileğin biricik merciidir. Yerde, gökte bütün hâcet sâhipleri yüzlerini O'na döndürmekte, gönüllerini O'na bağlamakta, el açarak yalvarmalarını O'na arzetmektedirler. Buna lâyık olan da yalnız O'dur. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Es Samed arzu ve ihtiyaç sahibi olan kulları için Samed sahibi olan yalnızca O'dur.İstek ve dilekte bulunan kulları ona gönülden bağlanmakta ve rahatsızlıkları O'na bildirilmektedir.yalnızca O'na istek duyulmalı ve O'ndan rahmet dilemekte ki buna layık olan O'dur anlamı taşıyan Es Samed'tir.
+ Yorum Gönder