+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Kadın ve Aile Forumunda Ayni nakdi yardım (sosyal yardım) hizmetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Ayni nakdi yardım (sosyal yardım) hizmetleri
  AYNİ NAKDİ YARDIM (SOSYAL YARDIM) HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ

  YASAL DAYANAK;

  Temel gereksinimlerini karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere 28.09.1986 tarihinde yürürlüğe giren, 29.12.1993, 10.04.1997, 31.03.2005 ve 01.07.2006 tarihlerinde bazı maddeleri değiştirilen “Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde sosyal yardım hizmetleri yürütülmektedir.

  Ayni nakdi yardım.jpg

  SOSYAL YARDIM; Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi yardımları kapsamaktadır.

  YARDIMDAN KİMLER YARARLANIR;

  Korunma kararlı kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
  Korunma kararlı sırada bekleyen çocuklar;
  Hakkında korunma kararı alınmak talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
  Doğal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk içine düşmüş olan aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
  Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayatı tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler,
  Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
  Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
  Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde,kişinin yaşadığı bölgenin sosyoekonomik özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu çerçevede kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşması amacıyla sorununu çözümleyebileceği süreler içinde (6 ay, 1 yıl ve daha uzun süreli) veya geçici nitelikte ve değişen miktarda yardım sağlanır.

  AYNİ VE NAKDİ YARDIMDA ÖNCELİKLER

  Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinde, ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeniyle;

  Korunma kararlı, kuruluşta bakılmakta iken, ayni nakdi yardımla desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakımları sağlanan çocuklar,

  Korunma kararlı olup, kuruluşlarda yer olmadığı için sıraya alınmış olup, ayni nakdi yardımla desteklenerek ailesi veya yakınları yanında bakılan çocuklar,

  Yaş sınırlarını tamamları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan gençler,

  Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle korunma kararı talep edilen, ayni nakdi yardımla desteklendiği için korunma kararından vazgeçirilerek ailesi veya yakınları tarafından bakılan çocuklara öncelik tanınır.

  NASIL YARARLANILIR:

  Bir dilekçe ile İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun ayni-nakdi yardıma uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Sosyal çalışmacı tarafından müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda yardım yapılmasına karar verilen kişiler için yardım işlemleri başlatılır.

  HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

  Nüfus kayıt örneği
  İkametgah İlmuhaberi
  Öğrenci ise öğrenim belgesi
  Gerek görülmesi durumunda diğer makam ve kişilerden alınacak bilgi ve belgeler.
  YARDIM ÇEŞİTLERİ

  Geçici ayni-nakdi yardımlar,
  6 ay süreli nakdi yardımlar,
  1 yıl süreli nakdi yardımlar,
  Uzun süreli nakdi yardımlar,
  YARDIM YAPMAYA YETKİLİ MAKAMLAR

  Genel Müdür
  Vali ve Kaymakam
  İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü
  TANIMLAR

  Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araçları gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımıdır.

  Nakdi Yardım: Sosyal inceleme raporu sonucunda müracaatçının ihtiyacına göre verilecek para yardımıdır.

  Sosyal Yardım Miktarı: En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %40 'dır. Bu miktar 2008 yılı Temmuz ayı itibariyle 195,50 YTL 'dir. Devlet memuru aylığındaki değişmelere göre bu miktarda değişmektedir.

  AYNİ NAKDİ YARDIM HİZMETLERİNİN GENEL İLKELERİ;

  Sosyal yardım hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

  Korunmaya muhtaç çocuğa, muhtaç özürlü ve yaşlıya öncelik tanınır,

  Yardım talebinin fazla olması durumunda muhtaç olma derecesi, acil olma durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,

  Sosyal yardımların, sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesine özen gösterilir.

  Yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde Kurumun takdir yetkisi esastır. 2. Ziyaretçi

  selamun aleykum ismim Cavit çok zor bir durum içinde olduğum için böyle birşey yapıyorum ne kadar doğru olur bilmiyorum ama çok acil 1.983 türk lirası kredi borcum var öğrencilikten kalma borç ve ödeme emri geldi şuan ki benim çabalarımla bu parayı toplayamam yardım sever arkadaşlardan Allah rızası için yardım bekliyorum 0543 559 69 31
 3. Fatma
  Administrator
  Sosyal yardım kuruluşları bir çok vatandaşımıza el uzatıyor. Sadece beklemek olmaz. Maddi anlamda durumu iyi olanlar bu tür kuruluşlara bağışlarla destek olabilirler. Ve olmalarını temenni ediyorum.
+ Yorum Gönder