+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Tokat hakkında herşey Konusunu Okuyorsunuz..
 1. muzo_baba
  Devamlı Üye

  Tokat hakkında herşey
  BU SİTEDE TOKAT İLİMİZ İLE İLGİLİ İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ BULABİLİRSİNİZ  http://www.tokat.com/

  ÜYELİK GEREKTİRMEZ 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  tokat Gece Resimleri

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Kubbe Camisi (Zile)

  Tokat ili Zile ilçesi Kubbe Camii sokağında bulunan bu cami Danişmendli Melik Ahmet Gazi tarafından antik bir yapıdan camiye dönüştürülmüştür.

  Dikdörtgen planlı bu yapının üzeri kubbe ile örtülü olmasına rağmen sonradan yıkılmış ve yerine ahşap bir tavan yapılmıştır. Kesme taştan küçük bir yapıdır. Mihrap ve minberinin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.


  Ulu Cami (Zile)

  Tokat ili Zile ilçesinde bulunan bu camiyi Selçuklu sultanı III.Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Mehmet Zalüli bin Ebu Ali 1267 yılında yaptırmıştır. Daha sonra harap olan camiyi Nasuh Paşa XVII. Yüzyılda onarmıştır. XX. yüzyılın başında depremden hasar gören bu cami yıkılmış ve 1909 yılında Zile Kaymakamı Necmettin Bey’in önderliğinde halk tarafından yeniden yapılmıştır.

  Günümüze gelen Ulu Cami kesme taştan kare planlı olup, üzeri sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş duvarlardaki pandantiflerle sağlanmıştır. Caminin önünde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış dört sütunlu üç kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinden ibadet mekânına giriş kapısı Selçuklu üslubunda mermerden beş sıra stalaktitlidir. Portal mermer dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Giriş kapısının iki yanına mavi mermerden sütunçeler yerleştirilmiştir. Büyük olasılıkla da bu kapı ilk yapıldığı dönemden günümüze gelmiştir. XX. yüzyılda yuvarlak kemerli girişe ahşap bir kapı konulmuştur. Bunun dışında caminin tüm bölümlerinde Neo-klasik devrin özellikleri görülmektedir. İbadet mekânı altlı üstlü ince uzun sivri kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır.

  Caminin yanında taş kaide üzerine, üzeri silmeli, kesme taştan, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Minarenin üzeri yuvarlak bir kubbe ile örtülmüştür.


  Beyazıt Bestami Camisi (Zile)

  Tokat ili Zile İlçesi, Ali Kadı Mahallesi’nde bulunan bu caminin 1206 ve 1305 tarihli iki ayrı kitabesi bulunmaktadır. Büyük olasılıkla Ertena döneminde burada yapılmış olan bir külliyeden arta kalan bu yapının Beyazıt Bestami tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Nitekim caminin içerisinde bulunan türbede Beyazıt Bestami’nin torunları gömülüdür.

  Cami dikdörtgen planlı olup, ibadet mekânı oldukça yüksek kasnaklı kiremit çatılı bir kubbe ile örtülmüştür. Yanındaki minare taş kaide üzerine tek şerefeli, kısa boylu ve yuvarlak gövdelidir. XIX. yüzyılda yapılmış ahşap minare özelliklerini taşımaktadır.


  Hoca İshak Camisi (Zile)

  Tokat ili Zile ilçesi, Küçük Minare Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Fatih Sultan Mehmet döneminde Hacı Ali oğlu Hacı İsmail 1475 yılında yaptırmıştır. Depremden zarar gören bu cami, sonraki dönemlerde yenilenmiş ve orijinalliğinden uzaklaşmıştır.

  Kesme taştan kare kaideli caminin üzeri yüksek kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbenin üzeri kiremit kaplıdır. Mihrap ve minberi geç dönemde yapılmış olup, herhangi bir özellik taşımamaktadır.

  Minaresi 1939 depreminde yıkılmış ve yenilenmiştir. Taş kaide üzerine tek şerefelidir.
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Boyacı Hasan Ağa Camisi (Zile)

  Tokat ili Zile ilçesi, Sakiler Mahallesi’nde bulunan bu camiyi Sultan II. Beyazıt zamanında Sultan Hoca oğlu Ali 1479 yılında yaptırmıştır. Kitabesi günümüze gelememiştir. Ancak yanında aynı kişi tarafından yaptırılan bir okul bulunmakta olup, bu okulun kitabesinde de cami ile birlikte 1479 yılında yaptırıldığı yazılıdır.

  Cami kesme ve moloz taştan kare planlı olarak yapılmıştır. İbadet mekânının üzerini tromplu, sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Caminin önünde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlı, dört sütunun taşıdığı kubbeli üç bölümlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Mihrabı yarım yuvarlak niş şeklinde olup, stalaktitlidir ve ilk yapıldığı döneme aittir.

  Yanındaki minaresi taş kaide üzerine tuğladan yuvarlak gövdelidir. Bu minare 1939 depreminden sonra yıkılan minarenin yerine yapılmıştır.


  Elbaş Camisi (Zile)

  Tokat ili Zile ilçesinin doğusunda, Turhal yolu üzerinde bulunan bu camiyi Zile eşrafından Elbaşoğlu Seyit Ahmet 1796 yılında yaptırmıştır.
  Cami kesme ve moloz taştan kare planlı olarak yapılmıştır. Üzeri kiremitli çatı ile örtülmüştür. XIX. yüzyılda caminin iç mekânı yenilenmiştir. Tavan çıtalarla bezenmiştir. Orijinal barok üsluptaki portali önüne sonradan yapılan ilave bölümlerin içerisinde kalmıştır. İbadet mekânının içerisi ahşap üzerine sülüs yazılı ayetlerle çepeçevre kuşatılmıştır.

  Caminin yanındaki minaresi taş kaideli, yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

 5. Mesport
  Moderators
  Tokat

  İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Niksar Çamiçi ve Reşadiye Zinav Gölü Orman İçi Dinlenme Yerleri, Tokat, Gömenek (Komana Pontika), Niksar (Neokaisareia), Turhal ve Zile Kaleleri, Tokat Yağıbasan, Niksar Yağıbasan ve Hatuniye Medreseleri, Tokat, Niksar ve Zile Ulucamileri, Garipler, Hamza Bey, Meydan, Behzat, Ali Paşa, Silahtar Ömer Paşa, Çöreği Büyük, Halil Bey, Sinan Bey, Boyacı Hasan Ağa ve Hoca İshak Camileri, Pervane Darüşşifası (Gökmedrese), Sefer Beşe Mescidi ve Alamescit, Sümbül Baba Zaviyesi ve Türbesi, Taşhan ve Turhal Kervansarayı, Ebu'l-Kasım, Halef Sultan, Vezir Ahmed Paşa, Nureddin İbn Sen Timur, Abdülmuttalip, Hacı Çıkrık, Melik Gazi ve Musa Fakih Türbeleri, Kulak ve Kırk Kızlar Hamamlar Kümbetleri, Pervane, Yörgüç Paşa, Mustafa, Ali Paşa Hamamları ve Yenihamam, Çiftehamam, Talazan, Tokat ve Turhal Köprüleri, Tokat Müzesi.

  Örenyerleri
  Tokat Müzesi
  Maşathöyük- Zile - Yalınyazı
  Ulutepe -Tural - Ulutepe
  Niksar - Niksar
  Sebastapolis - Sulusaray

+ Yorum Gönder