+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Gümüşhane Köprüleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Gümüşhane Köprüleri
  Gümüşhane Köprüleri


  Tohumoğlu Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane –Erzurum yolu üzerinde, Tohumoğlu denilen yerde bulunan köprünün kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan Selçuklu döneminde, XII-XIII.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü küçük taşlardan yapılmış, yer yer de iri blok taşlardan da yararlanılmıştır. Köprü İki gözlü ve yuvarlak kemerlidir. İki kemerin birleştiği yerde bir selyaran bulunmaktadır.
  Günümüze iyi bir durumda gelmiştir.


  Gümüşkaya Köprüsü (Kodilbahçe) (Merkez)

  Gümüşhane-Erzurum yolu yakınında Gümüşkaya Köyü yolu üzerinde bulunan bu köprünün de kitabesi günümüze gelemediğinden ne zaman yapıldığı konusunda bilgilerimiz bulunmamaktadır.Yapı üslubundan Selçuklu döneminde, XII-XIII. yüzyıllarda da yapıldığı sanılmaktadır.

  Kesme taştan yapılmış yuvarlak kemerli tek gözlü bir köprüdür. Günümüze iyi bir durumda gelebilmiştir.


  Kara Mustafa Paşa Deresi Köprüsü (Merkez)


  Gümüşhane’de Kara Mustafa Paşa Deresi üzerinde bulunan bu köprü Selçuklu Döneminde, XII-XIII.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

  Moloz taştan, tek gözlü ve yuvarlak kemerli bir köprüdür.


  Krom Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane Yağlıdere Köyü yakınında Krom Vadisi’nde bulunan köprünün yapım tarihi bilinmemektedir.

  Düzgün yontma taştan ve moloz taşlardan yapılmıştır. Tek gözlü ve yayvan yuvarlak kemerlidir.


  Yağlıdere (Bazbent) Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane Yağlıdere Köyü vadisinde bulunan köprünün yapım tarihi bilinmemektedir.

  Yontma ve moloz taştan yapılan köprü geniş, yayvan yuvarlak kemerlidir. Köprü üzerindeki korkulukları onarım sırasında yenilenmiştir.


  prübaşı Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde bulunan köprünün yapım tarihi bilinmemektedir. Büyük olasılıkla XVI.yüzyılda yapılmış Osmanlı köprülerindendir.

  Kesme taştan iyi bir işçilikle yapılmış olan köprü tek gözlü ve sivri kemerlidir. Günümüzde de kullanılmaktadır. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Santa Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane Dumanlı Köyü’nde bulunan Santa Köprüsü, Çakallı Mahallesini Zurnacili Mahallesi’ne bağlamaktadır. Kitabesi bulunmamakla beraber XVI.yüzyıl Osmanlı köprülerinden olduğu sanılmaktadır.

  prü muntazam yontma taştan, bitiş noktaları da moloz taştan yapılmıştır. Tek gözlü, yuvarlak kemerli bir köprüdür.


  Kemer Köprü (Merkez)

  Gümüşhane Dibekli Köyü’nde bulunan bu köprü kitabesi bulunmamakla beraber, yapı üslubundan XV.-XVI.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

  Moloz taştan, tek gözlü ve yuvarlak kemerli bir köprüdür.


  Kanberli Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane Canca Mahallesi’nde, Harşit Çayı üzerinde bulunan bu köprü XV.yüzyıla tarihlendirilmektedir. Kitabesi günümüze gelememiştir.

  prü yontma taştan, hafif sivri kemerlidir. Osmanlı döneminde yapılan bu köprü daha sonraki dönemlerde onarım geçirmiştir.


  Süleymaniye Köprüsü (Merkez)

  Eski Gümüşhane’de Cami Sağır mahallesi’nde bulunan köprü XVI.yüzyılda yapılmıştır. Sonraki dönemlerde onarım geçirmiş ve günümüze iyi bir durumda gelmiş ve halen kullanılmaktadır.

  Kesme ve moloz taştan yapılan köprünün üzeri toprak dolguludur. Yuvarlak kemerli olup, payandalarla desteklenmiştir.


  Taş Köprü (Merkez)

  Gümüşhane Yağmurdere Köyü’ndeki bu köprünün kitabesi bulunmamaktadır. Yapı üslubundan XIV.-XV.yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.

  prünün bulunduğu yöre Taş Köprü Yaylası ismini bu köprüden almıştır. Köprü ayakları iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuştur. Sivri kemerli tek gözlü bir köprü olup, kemeri düzgün kesme taştan, diğer kısımları da moloz taştan yapılmıştır.
  Söğütağıl Köyü Köprüsü (Merkez)

  Gümüşhane Söğütağıl Köyü içerisinde, dere üzerindeki bu köprünün XVI.-XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Muntazam kesme taştan, tek gözlü olan köprü yuvarlak kemerlidir. Yapımında yer yer moloz taşlar da kullanılmıştır.
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Sarıbaba Köyü Köprüsü (Kürtün)

  Gümüşhane Kürtün ilçesi Sarıbaba Köyü’nde bulunan köprünün kitabesi günümüze ulaşamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan XVI.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü kesme taş ve moloz taştan yapılmıştır. Tek gözlü, hafif sivri kemerlidir. Kemer gözünün bulunduğu kısım iki yana doğru daha yüksek tutulmuştur.


  Meryemana Mahallesi Köprüsü (Kürtün)

  Gümüşhane Kürtün ilçesi Yaylalı Köyü Meryemana Mahallesi’ndedir. Kitabesi bulunmamaktadır. Meryemana Kilisesine ulaşım amacı ile yapılmış basit yuvarlak kemerli bir köprü olup, yontma taştandır. Büyük bir kısmı toprak dolguludur.

  Tursun Köprüsü (Şiran)

  Gümüşhane, Şiran ilçesinde bulunan köprünün ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda Roma döneminden kaldığı söylenirse de yapı üslubu daha geç dönemlerde yapıldığını göstermektedir.

  Moloz taştan yapılmış, tek gözlü bir köprü olup, günümüze oldukça harap bir durumda gelmiştir.


  Çanakçı Köyü Köprüsü (Şiran)

  Gümüşhane Şiran ilçesinde Çanakçı Deresi üzerinde bulunan, Çanakçı ile Örenkale köylerini birbirine bağlamaktadır. Kitabesinden 1424 tarihinde yapıldığı öğrenilmektedir.

  prünün yüksekliği ve eni birbirine eş olup 5 m.dir. Sert kesme taştan yontularak yapılmış, tek gözlü, yuvarlak kemerlidir. Köprü günümüzde de kullanılmaktadır.

  Güvemli (Haviyana) Köprüsü (Torul)


  Gümüşhane Torul ilçesinin 12 km. güneyinde bulunan Güvemli Köyü’ndedir. Köprünün yapım tarihi beliten kitabesi bulunmamakla beraber XVI.-XVII.yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.

  prü 10.20 m. uzunluğunda 2.85 m. genişliğinde ve 6.00 m. yüksekliğindedir. Düzgün kesme taştan yapılmış tek kemerlidir. Köprünün yan duvarları moloz taştan olup, yakın tarihlerde yapılan onarımlarda üstü beton ile kaplanmıştır. Günümüzde halen kullanılmaktadır.
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Salihbey Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Çit Deresi üzerinde bulunan bu köprünün, XVII.-XVIII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Düzgün yontma taştan yapılan köprü sivri kemerli ve tek gözlüdür. Köprünün yan bağlantıları moloz taş ile örülmüştür. Yakın tarihlerde onarılmış olup, halen kullanılmaktadır.

  Harşit Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesinin iki yakasını birleştiren bu köprü 1890 yılında yapılmıştır. Harşit Çayı üzerinde bulunan köprü 68.25 m. uzunluğunda, 6.00 m. genişliğinde ve 9.30 m. yüksekliğindedir.

  Düzgün kesme taştan yapılan köprü üç yuvarlak gözlüdür. Ayakların altında selyaranlar bulunmaktadır. Kesme taştan korkuluklar yapılmış olup, günümüzde de kullanılmaktadır.


  Taş Köprü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Kalkanlı Köyü’nde bulunan bu köprü üzerinden eski Gümüşhane-Trabzon karayolu geçiyordu. Köprünün kitabesi bulunmamaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün restore edilmesinden sonra orijinalliğinden uzaklaşmış olup, bu nedenle de tarihlendirilmesi mümkün olmamıştır.

  prü tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Günümüzde kullanılmaktadır.


  İlecik Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesine 30 km. uzaklıktaki İlecik Köyü’nde Cizere Deresi üzerinde bulunmaktadır. Kitabesi bulunmamakla beraber yapı üslubundan XIV.-XV.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü kesme ve moloz taştan yapılmış olup, 25.80 m. uzunluğunda, 3.70 m. genişliğinde ve 8.00 m. de yüksekliğindedir. Tek gözlü, sivri kemerli bir köprüdür.


  Mamatlı Mahallesi Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Uğurtaş Köyü’nde Mamatlı Mahallesi’ne giden yol üzerindedir. Yapım tarihi bilinmemektedir.

  prü ayakları iki ana kaya kütlesi üzerine oturtulmuş, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Köprünün başlangıç noktalarında moloz taş kullanılmıştır. Tek gözlü yuvarlak kemerli bir köprüdür.


  Kemer Köprü (Torul)

  Gümüşhane Torul İlçesine 25 km. uzaklıktaki Gümüştuğ Köyü’ndedir. Kitabesi bulunmamakla beraber, yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü düzgün yontma taştan yapılmış, yan duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlü bir köprüdür. Günümüzde halen kullanılmaktadır.

  Kemer Köprü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Dereli Köyü’ndeki dere üzerinde bulunan köprünün XIV.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü kemeri düzgün yontma taştan, diğer bölümleri de moloz taştan yapılmıştır. Tek gözlü, yuvarlak kemerlidir.

 5. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Kopuz Köyü Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Kopuz Köyü’nde bulunan bu köprünün kitabesi bulunmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Bununla birlikte, yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü 9.70 metre uzunluğunda 2.50 metre genişliğinde 2.90 metre yüksekliğinde tek gözlü ve yuvarlak kemerlidir. Köprünün kemeri düzgün kesme taştan,yan duvarları ise moloz taştan yapılmıştır. Günümüzde halen kullanılmaktadır.  Yıldız Köyü Köprüsü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesinin 14 km. güneybatısında Yıldız Köyü’nün girişinde bulunan bu köprünün de kitabesi günümüze gelememiştir. Yapı üslubundan XVI.-XVII.yüzyıllarda yapıldığı sanılmaktadır.

  prü, 26.00 m. uzunluğunda 3.85 m. genişliğinde ve 9.00 m. yüksekliğindedir. Sivri kemerli, tek gözlü olan köprü kesme taştan yapılmıştır. Yan bağlantıları moloz taştan örülmüştür. Günümüzde köprünün güneydoğusu kısmen yıkılmıştır. Köyün bağlantısını sağlamak için yanına beton bir köprü yapılmıştır.


  Kemer Köprü (Torul)

  Gümüşhane Torul ilçesi Gülaçar Köyü, Esentepe Mahallesi’nde bulunan bu köprünün yapım tarihi bilinmemektedir.

  Yontma ve moloz taştan yapılmış olan köprü, tek gözlü, yuvarlak kemerlidir. Günümüzde halen kullanılmaktadır

+ Yorum Gönder