+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Çorum Hanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Çorum Hanları
  Çorum Hanları


  Veli Paşa Hanı (Merkez)  Çorum, Çephi Mahallesinde, Sandıkçılar Sokağında bulunan bu hanı Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa yaptırmıştır.

  Kitabesi bulunmamakla beraber mimari üslubundan XIX yüzyıl eseri olduğu açıkça görülmektedir. Oldukça geniş, 1000 m2’lik bir alanı kaplayan han ahşap olup iki katlıdır. Ön cepheye bakan köşk bölümü üç katlıdır. Taş işçiliği kaba yontma ve moloz taştan yapılmış olup üzeri sıvanmıştır.Üzeri çatı ile örtülü olup Osmanlı hanları arasında farklı bir konumdadır.  Sinan Paşa Hanı (Kargı)

  Çorum, Kargı ilçesinde Sultan II.Bayezit’in veziri Sinan Paşa tarafından cami,sıbyan mektebi ve hamam ile birlikte l506-l507 yılında yaptırılmıştır.
  Sinan Paşa Camisinin güney duvarına yanında yer alan han tek bölümlü bir yapıdır. Moloz taş, kesme taş ve tuğladan duvarları örülmüş olan hanın üzeri beşik tonozlarla örtülmüştür. L943 depreminde ön yüzü bütünüyle yıkılmıştır 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Çorum hanları : Taş işçiliği kaba yontma ve moloz taştan yapılmış olup üzeri sıvanmıştır. bu türbenin çok eski bir yapısı vardır.
+ Yorum Gönder