+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Karadeniz Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Karadeniz Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri
  Karadeniz Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri


  Nüfus ve yerleşme

  Doğal koşullar nedeniyle nüfusun büyük bölümü kıyıda toplanmıştır. İç kısımlar kıyılar kadar yoğun nüfuslu değildir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Fakat Orta ve Doğu Karadeniz bölümlerinin özellikle kıyı kesimlerinde nüfus yoğunluğu fazladır. Kıyı ovaları, maden ve endüstri bölgeleri yoğun nüfusludur. Bölgede doğal koşullar nedeniyle şehirleşme oranı düşüktür. Bölge nüfusunun yaklaşık %70'i kırsal kesimde oturur. Türkiye genelinde en fazla kırsal nüfusa sahip bölgedir. En önemli şehir merkezleri kıyı şeridindedir. Bunlar Samsun, Zonguldak ve Trabzon'dur. Bölgedeki tarım alanlarının sınırlı oluşu, hızlı nüfus artışı, endüstrinin gelişmemesi, açık deniz balıkçılığının yapılamayışı, bölgeden diğer bölgelere (özellikle Marmara'ya) yoğun göçlere neden olmaktadır. Diğer bölümler göç verirken Batı Karadeniz göç almaktadır. Sebepleri: Ereğli-Zonguldak taşkömürü havzalarının varlığı, Karabük ve Ereğli'de demir -çelik endüstrisinin gelişmesidir. Orta Karadeniz Bölümü dışında iç kesimler seyrek nüfusludur. Orta Karadeniz'de ise, küçük ovaların iç kesimlerde de yer alması nüfusun kıyı ile dengelenmesini sağlamıştır. Bölgede iç kesimlerde toplu, kıyıda dağınık yerleşme görülür. Yurdumuzda dağınık yerleşmenin en fazla görüldüğü bölge Karadeniz Bölgesi , bölüm ise Doğu Karadeniz Bölümüdür.Bu durum yağışın bol, arazinin engebeli olması ve tarım alanlarının dağınık olmasından kaynaklanır 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Karadeniz bölgesi en çok göç veren bölgemizdir. İklim şartlarının ağırlığı ulaşımın zor olması nedeni ile çok fazla göç vermiştir. Karadeniz bölgesinde yaşlı nüfus hakimdir. Karadeniz bölgesinde yerleşme daha çok kıyı kesimlerdedir. Orta alanlarda yerleşme daha azdır.
+ Yorum Gönder


karadeniz bölgesinin nüfus yoğunluğu,  karadeniz bölgesi nüfus yoğunluğu,  karadeniz bölgesi nüfus ve yerleşme,  karadeniz bölgesinin yerleşim özellikleri