+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Trabzon Kadırga Yaylası hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Trabzon Kadırga Yaylası hakkında bilgi
  Trabzon Kadırga Yaylası

  Trabzon Kadırga Yaylası.jpg  Trabzon yöresinde günümüze kadar süregelen canlı bir yaylacılık geleneği vardır. Bölgede hayvancılığa elverişli bol otlaklı birçok yaylanın bulunması buna olanak sağlar. İlkbaharda bazı yerlerde önce mezere denilen yerleşme birimlerine, sonra da yaylalara çıkılır. Yaylaya çıkışta ve sonradan yapılan bazı eğlence ve törenleri şu başlıklar altında toplayabiliriz : Yaylaya Çıkış, Yayla Ortası şenlik ve eğlenceleri, Haftacılar ve diğer yayla şenlikleri.
  1.YAYLAYA ÇIKIŞ: Trabzon yöresinde Mayıs ayının ortasından itibaren her köy ve köyler grubunca tesbit edilen günlerde yaylalara çıkılır. Bazı yerlerde önce mezerelere çıkılır. Mezereler köyle yayla arasında kurulan, çayırı ve otlağı bulunan yerleşme birimleridir. Yayladan inerken de mezerelerde bir süre kalınır ve ondan sonra kışlak denilen köylere inilir.
  Bugün yörede gördüğümüz araba yolları yapılmadan önce en uzak yaylalara bile yaya gidilirdi. Yaylası uzak olanlar bir veya birkaç gün önce, yaylası yakın olanlar ise yaylaya çıkış günü erkenden yola çıkar ve öğleye doğru yaylaya varırlardı. Yolda kalabalık gruplar halinde gidilirdi. Kadınlar, erkekler düğün – tören giysilerini giyer sığırlar, buzağılar purunçalar ve nazarlıklarla süslenir, boyunlarına çırnak ve kelek denilen çanlar takılır, neşe içinde yol alınırdı. Yaylaya girince sığırlar ve koyunlar YURT denilen otlaklara salınır, sonra da kemençe eşliğinde türküler söylenir ve horon oynanırdı. Yurt gününden önce yaylaya girmek yasaktır. Yayla bekçileri yaylaları bekler ve herkesin otlaklardan yurt gününden itibaren yararlanmasını sağlardı. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Trabzon yöresinde yaylaların müsait olması ve otlakların fazla olması nedeni ile yaylacılık yapılmaktadır. Trabzon ilinde her sene mayıs ayında belirlenen günden itibaren yaylaya çıkılmaktadır.
+ Yorum Gönder


kadırga yaylası,  kadirga yaylasi,  trabzon kadırga yaylası,  kadırga,  trabzon yaylaları,  trabzon kadırga