+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Trabzon yöresel kiyafetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Trabzon yöresel kiyafetleri
  Trabzon yöresel kiyafetleri

  Başa Giyilenler
  Yaşmak: Sade ve desenli etrafi pullu örtülerdir Yaşmağın püsküllüsünü nişanlı kızlar ve yeni gelinler takarlar Şalpazan ve Tonya taraflarında üst üste iki örtü sarılmaktadır
  Kukul: Tepelik ve üstünlük diye de bilinir Siyah renkli ve kenarlan çiçek desenli ve yaşmaktaki işlemelerle süslü olup yaşmağın küçüğüdür Yaşmağın üzerine sarılır Ku*kul sarı olunca yaşmak siyah olmalıdır
  Çömber: Kenarlan dallı ve sade olan comber siyah tülbenttendir Genellikle yaşlı kadınlar bağlar Boğaz altından doğru bağlanan çömberin altına, gençlerdeki kukul yerine gelen ve soğuktan korunmak için, başı iyice saran bir beyaz ve sade yazma vardır Bu*na yörede sarma denir Çömbere ve yaşmağa genel olarak baş örtüsü de denir

  trabzon giysileri.jpgtrabzon giysileri2.jpgtrabzon giysileri3.jpg

  Sırta Giyilenler
  Gömlek: Genellikle beyaz patiskadan ve ipekliden yapılma, önü oyalı ve yuvarlak dik yakalı bir çeşit gömlek giyerler Bu gömleğin ön tarafı robalı olup siyah düğmelidir
  İşlik: Gömleğin üzerine ve gündelik olarak siyah ipekli kumaştan önü ve omuzlan robalı, robaları mavi ve kırmızı şeritlerle işli, önü çiçek desenleriyle süslü, Türk motifleri ile işlemeli bir çeşit gömlektir
  Kolçakli İşlik: Gömleğin üzerine giyilen bir çeşit cepkendir Bu cepken fistan giyildiğinde üzerine giyilir Çeşitli göz alıcı renklerden olup, uzun kolludur Ön cephesi, omuzları bilekleri ve dirsekleri genellikle siyah renkli manşetlidir Bu manşetlerin üzeri Türk motifleri ile süslüdür Kuşak ve peştemalın üzerine serbestçe bırakılan, kolçaklı işlik bir salto çeşitidir
  Fistan: Oldukça uzun ve bolca dikilmiş bir entaridir Dizlere kadar inen ve dizlerden farbelalı olan fistan, mavi, pembe ve al renklerden oluşan, pazen ve basmadan dikilir İşlemeli ve işlemesiz olarak giyilir Genç kızlar ve kadınlar üzerine yelek ve kolçak*lı işlik giyerler
  Yaşlılar ise “übade” denen bir nevi cepken giyerler
  Yelek: Fistanın üzerine çeşitli renklerde kumaşlardan yapılma, önü açık ve kolsuz, işlemeli bir cepkendir
  Libade: Yaşlı kadınların fistan üzerine giydiği, kollu ve işlemesiz, koyu renkli bir yelektir Kolçaklı işliğin sadesidir Yünlü kumaş ve kalın pamukludan yapılır
  Şalvar: Dizin hemen altına kadar inen sade ve desenli, ince çiçekli bezlerden dikilir Entari uzunluğunda bir dondur
  Etek: Dizlere kadar iner Uçları farbelalıdır Çiçekli basmadan ve pamukludan yapılma, çeşitli renklidir Şalvarın hemen üstüne giyilir Fistan giyildiğinde pek giyilmez
  Peştemal: Kuşağın ve fistanın veya eteğin üzerine, bele bağlanan yöresel önlüktür Beyaz, kırmızı enlice çizgili ve kolanlı bir giysidir
  Kuşak (Lahori): Yörede şaldan yapılan kuşakla fistan veya eteğin üzerine belden bağlanır Yün olan bu kuşaklardan başka, kenarları kaytanlarla süslü ve oldukça püsküllü olan bir çeşiti daha var ki, buna “lahori” denir

  Ayağa Giyilenler
  Çorap: Yörede kadınlar ellerinde, yöresel özellikte çeşitli renklerde yünden çorap örerek ayaklarına giyerler Bu çoraplara “alacalı çorap”ta denir
  Tozluk: Alacalı çorabın bacağı kapatmadığı yere ve diz kapağında kalan şalvarın altında kalan kısmı kapatmak için yünden, elde örme beyaz renkli bir kalçında denilen tozluk giyilir
  Çarık: Yöreye özgü bir işle yapılan çarıklar giyilir Yemeni veya çapula da giyilmektedir

  Takılar
  Kaytan: Bele, peştemalin üzerine bağlanan kaytan yünden el tezgahında dokuma 2-3 cm eninde çeşitli desenlerle süslü ve uçlarından püsküllüdür Kuşakların kenarlarına süs olarak dikilir
  Boncuk ve Lira: Yörede boğaza liralarla birlikte ince sayılabilecek ve çeşitli göz alıcı renklerde boncuk bağlarlar

  Aksesuar
  Muska-Hamayıl: Boğazlarına kadife kumaşlardan ellerinde yapma ve ince boncuk süslü muska ve hamayiller asarlar

  TRABZON ERKEK GİYSİLERİ


  Trabzon Yöresi Erkek Halk Giysileri

  Başa Giyilenler
  Başlık (Kabalak): Kukulata ve kara puşu olarak adlandırılır Üstü papak gibi olan başlığın kulaklara gelecek şekilde uzun uçları vardır Bu uçlar özel bir şekilde düğümlenerek bağlanır Papak kısmının ortası öne doğru Türk motifleri ile kaytan işlemelidir Tepesinde püskül bulunur Kulaklar yönünde uzanan uzun uçların kenarlan da kalın kaytanla süslüdür

  Sırta Giyilenler
  Gömlek (İşlik): Mintan da denilen gömleğin beyaz ipekliden olması tercih edilir Yakası dik manşetlidir Yaka önden ya da sol yandan açmalı ve düğmelidir Düğmeler siyah, gömlek bol ve esnek olmalıdır
  Yelek: Zıbın veya zibun da denilen yelek, gömleğin üzerine, cepkenin altına giyilir Sol omuzdan ve önden aşağı doğru bol miktarda düğmelidir, astarlıdır Yakası ve ön kısmında kenarları kaytanlarla işlidir Kolların alt kısmında cepleri vardır Yelek de başlığın yapıldığı kumaştan yapılır
  Cepken (Aba): Yeleğin üzerine giyilen kollu bir abadır yakasız bir ceket şeklindeki abaya “kaput”da denir Cepken oyun sırasında giyilmez
  Zıpka (Zivga): Zivgaya laz donu da denir Bacakları dar ve vücuda yapışık şekilde yapılan, arkası körüklü bir çeşit şalvardır Bacakların ön ve arkası ile diğer ek yerleri kaytanlarla işlidir Bele uçlarla bağlanır Zıpka da yeleğin kumaşındandır

  Ayağa Giyilenler
  Çizme: Yörede sapuk veya salenk olarak da adlandırılır Mes anlamına gelen uzun konçlu bir kundura çeşididir Uçları hafif kıvrık ve körüklüdür
  Çapula: Demir ökçeli ve alt kısmı demir puntalı kunduradır Horoncular pek giymezler, giyilirse konçla giyilmelidir
  Çoraplar: Örmedir

  Aksesuar
  Kemer: Siyah deriden yapılan kemerin aşağıya doğru sarkan parçalan vardır Uzanan parçalar güçlülüğü sembolize eder Kemerde bulunan kayış gözlere ve kemere silah, bıçak, av malzemeleri ve kapkacak alınır Buna çerkez kemeri de denir Yağdanlık ve kav torbasında asılı bulunduğu kemer, bele yeleğin üzerine gelecek şekilde bağlanır
  Hamayil: Gümüşten yapılma, sigara tabakası büyüklüğünde zarif ve süslü kutudur Üzerindeki işlemeler,tarihi camii ve padişah armasıdır
  Muska: Boyuna gümüş zincirle asılır
  Köstek: Sol cebe konulan saate bağlanan, çok sayıda ince gümüş zincirlerden oluşur
  Yağdanlık: Silahı yağlamak için kemere asılan ve içinde yağ bulunan bir kutudur
  Bıçak: Siyah meşin kaplı bir kına konur
  Tabanca: Kemere sağdan asılır 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  yöresel kıyafetler arasında en önde gelen iki giysi birisi peştemal diğeri keşandır yöresel olarak kalıştır pek günlük hayatta artık kullanılmasada iç kesimlerde kullanılan yöreler vardır
+ Yorum Gönder