+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Zonguldak kömürü tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Zonguldak kömürü tarihi
  Zonguldak kömürü tarihi


  Genel olarak 1829’da bulunan kömürün üretime başlangıç tarihi olarak 1848 gösterilir. Oysa 1848’ten önce havzada kömür üretimi yapılmıştır. Fakat üretilen bu miktar, donanmanın ihtiyacı olmadığı için fazla değildir. Ayrıca bu dönemde havzanın sınırlarını belirleme çalışmaları yapılmıştır. Rezerv miktarı bilinmese de genel olarak sınırlar belirlenmiştir. 1840’lı yıllarda Amasra ve Ereğli’de çeşitli kumpanyalarca kömür üretimi yapılmaktadır.13 Nitekim İngiliz asıllı bazı Galata Sarrafları’nın 1840 yıllarında kurdukları kumpanya, Amasra’da “İngiliz Bacaları” denen ilk ocakları faaliyete geçirerek İngiltere adına havzada öncelik kazanmayı başarmıştır.14 1848 yılından önce havzada kömür üretimi yapıldığına dair bir başka bilgi ise şudur: 25 Mayıs 1842 tarihli bir belgede, Ereğli Kömür Madenleri’nde çalışan İşkodralı bir amelenin maden civarındaki Uzunguni (Uzungüney) köyünde yapmış olduğu uygunsuzluktan bahsedilmektedir. Bu durum Ereğli Kömür Havzası’nda 1848’ten önce üretimin yapıldığını göstermektedir

  Zonguldak kömürü tarihi.jpg


  Avrupa devletleri XVIII.yüzyıl sonlarından itibaren sanayide kömür kullanmaktadırlar. Osmanlı Devleti’nde ise bu dönemde kömür kullanılmamakta veya bilinmemektedir. Ancak 1731 de Bosna’da Humbaracı Ahmet Paşa ile 1774 yılında İstanbul’da Yedikumlar civarında Baron dö Tot tarafından iki defa kömür bulunduğu bilinmektedir.9 Bu durum Osmanlı’da kömürün bilindiğini göstermektedir. Ancak halkın kömürü günlük hayatta kullanmaması, Osmanlıda ağır sanayinin olmaması veya makine kuvveti gerektiren sanayinin olmaması nedeniyle bulunan ocaklardan yararlanma yoluna gidilmemiştir.10 Osmanlı’da kömürün bulunuşu ve işletilmesi batı dünyasına nazaran bir asırdan fazla bir gecikmeyle olmuştur. Askerlerin buna verdiği önem ve ordunun kömüre olan ihtiyacı neticesi zaruret daha da artmıştır. Gerçi bu dönemde İngiltere’den kömür alınmış fakat bu hem masraflı hem de yeterli değildir.11 Bundan dolayı 19.yüzyıl başlarında Bahriye İdaresi’nce kömür aranmaya başlanmış ve askerlere bu konuda talimat verilmiştir. İlk olarak 1822’de Ereğli’nin Kestaneci Köyü’nden gemici Hacı İsmail, ikinci olarak da 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından bulunmuştur.12 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  eskiden beri kitaplarda öyle okumuşuzdur taşkömürünün Zonguldak Havzasında, Ereğli ilçesi Kestaneci Köyünden Uzun Mehmet tarafından bulunduğu kabul edilir.yıl 1829 yılıdır
+ Yorum Gönder


zonguldak kömür,  zonguldak kömürü,  zonguldak kömür ocakları,  zonguldak kömür tarihi,  zonguldak kömür madenleri,  zongulda kömür