+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Forumunda Samsun Onur Anıtı ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Samsun Onur Anıtı ve Anlamı
  Samsun Onur Anıtı ve Anlamı

  Samsun Belediye Parkı'nda yer almaktadır. İlimiz Samsun'un simgesi haline gelen bu anıt Dünyada ikincidir. Samsun halkı tarafından Avusturyalı Heykeltıraş H. Kriphel'e 1931 tarihinde yaptırılmıştır. Bronzdan yapılmış heykel, kaidesiz 4.75 m., kaideli 8.85 m. dir.

  Büyük bir kaide üzerinde şahlanan bir at üstünde, Atatürk'ü bütün heybeti ile görmek mümkündür. Gururlu bir anlatımla batıya ve çok uzaklara dikilen bakışları azim doludur. Şahlanan atın üzerinde dimdik bir vücut oturmaktadır. Bu oturuşta korkusuzluk ve Türklüğün gücü vardır. Sert çelik bir kol kılıca uzanmıştır.

  samsun-onur-aniti.jpg

  Bu anıt tümüyle Atatürk'ü anlatmış, kuvvetin, azmin, cesaretin ve üstünlüğün simgesi olmuştur.

  Kaidenin yanlarında iki kabartma ve öteki yanlarında da yazılar vardır. Kabartmanın birinde, iskelede sandalın yanında bulunan kişiler görülmektedir. Bu insanlar, mermi ve cephane taşımaktadır. Arkalarında, bir de top arabasının bulunması, savaş anını canlandırdığını gösterir.

  Diğer kabartmanın ortasında Atatürk, tüm özellikleri ile dimdik, büyük bir zafer simgesi olarak durmaktadır. Başı halka dönük, halk ile el ele bulunmaktadır. Yanları Türk ulusunun yaşlısı, köylüsü, kentlisi ile doludur.

  Heykelin kaidesindeki yazılar şöyledir:
  a) "Vatanda Milli Mücadeleye başlamak için Gazi, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı."
  b) "Bu heykel, Samsun Vilayet Halkı tarafından 29 birinci teşrin 1931 tarihinde dikildi." 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Samsun'da bulunan onur atı Samsun'u temsil etmektedir. Samsun denince akla ilk olarak onur atı gelmektedir. Bu kaide üzerinde şahlanan at gururlu bir anlatımı anlatmaktadır Ayrıca özgürlük anlamına da getirile bilmektedir.
+ Yorum Gönder


onur anıtı