+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Özetleri Forumunda Kehanetin Deşifresi:Muhiddin Arabi'den Nostradamus'a Konusunu Okuyorsunuz..
 1. sen_AY
  Devamlı Üye

  Kehanetin Deşifresi:Muhiddin Arabi'den Nostradamus'a
  Kehanetin Deşifresi:Muhiddin Arabi'den Nostradamus'a


  Kehanetin Deşifresi.jpg
  Güney Asya'da meydana gelen ve üçyüz bin kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem ve tusunami felaketinin Nostradamus'un 1555 yılında kaleme aldığı Kıyamet Alametleri kitabında bulunduğu iddiaları bütün gözleri tekrar ünlü kahine çevirdi.
  Mars, Merkür, Ay birleşecek
  Güneyde büyük kuraklık olacak
  Asya'nın derinlikleri sarsılacak .
  Sarsıntılar sona kadar sürecek
  Nostradamus'un bu satırlarını İngiliz uzmanlar ve tarihçiler şöyle yorumluyordu; felaket tarihini gösteren 26 Aralık 2004 de ilk satırdaki gibi dolunay vardı. İki ve üçüncü satırlar Güney Asya'yı gösteriyordu. Son satır ise devamı beklenen artçıların ilkini ve 28 Mart 2005'teki ikinci felaketi temsil ediyordu
  'Kehanetin Deşifresi', ise tüm dünyada dahi olarak nitelendirilen Nostradamus'un önemli birçok kehaneti için; Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İncil) ve Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptığını gözler önüne seriyor.
  Ayrıca, ampulün mucidi Edison'un 'üstadım' diye bahsettiği, Nostradamus'tan 338 yıl önce yaşamış İslam alimi Muhiddin İbni Arabi'nin geleceğe dair bir çok beyitinden ünlü kahinin esinlendiğini veya alıntı yaptığını da 'Kehanetin Deşifresi', kaynaklarla ortaya koyuyor. Muhiddin Arabi'nin ve Nostradamus'un birbiriyle örtüşen iddiaları arasında; SARS hastalığı, casus Lawrence, Mehdi ve Deccal ile ilgili ön görüler de yer alıyor.
  Endülüs Emevileri döneminde İspanya'da yaşamış ve yüzlerce cilt eser yazmış, ebced ve cifr ilminin dünyadaki en önemli temsilcisi kabul edilen Muhiddin Arabi'nin, bir çok önemli beyitine neredeyse birebir benzeyen, cifr ve nazım alanında aynı yöntemle tarihler düşen Nostradamus'un, kehanetlerinin büyük bir bölümünde Muhiddin Arabi'den esinlendiğini ve ortak kanaât belirttiğini 'Kehanetin Deşifresi'nde bulacaksınız. 2. gulyemin
  Yeni Üye

  Bu kitabı almak istiyorum ama her yerde tükenmiş :(
 3. Fatma
  Administrator
  Muhiddin Arabinin ve Nostradamusun birbiriyle örtüşeniddiaları arasında; SARS hastalığı, casus Lawrence, Mehdi ve Deccal ile ilgili ön görüler de yer alıyor. Endülüs Emevileri döneminde İspanyada yaşamış ve yüzlerce cilt eser yazmış, ebced ve cifr ilminin dünyadaki en önemli temsilcisi kabül edilen Muhiddin Arabinin, bir çok önemli beyitine neredeyse birebir benzeyen, cifr ve nazım alanında aynı yöntemle tarihler düşen Nostradamusun, kehanetlerinin büyük bir bölümünde Muhiddin Arabiden esinlendiğini ve ortak kanaât belirttiğini ‘Kehanetin Deşifresinde bulacaksınız.
+ Yorum Gönder