+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Özetleri Forumunda Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Kitap Özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Kitap Özeti
  Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı Kitap Özeti  Kuantum teorisi evren anlayışımızda hangi köklü değişiklikleri yapmıştır? Kuantum teorisine dayanılarak doğanın teolojisi nasıl yapılabilir? Bu teorinin ortaya konulmasının sonucunda Kanîm, Spinozanın, Leibnizin felsefelerinde hangi düzeltmelerin yapılması gerekmektedir? Jeolojik fikirler arasındaki tercihte bilimin rolü nedir? Metafizik tercihler, kuantum teorisi nin yorum lanışında ne tür farklar oluşturmaktadır? Tamamlayıcılık İlkesi ve Belirsizlik İlkesi hangi farklı şekillerde anlaşılabilir? Bu teoriyle ortaya çıkan indeterminizm ontolojik mi, epistemolojik midir? Evrende ontolojik şans var mıdır? Bohrla Einstein arasındaki tartışmanın galibi kimdir? Schrödingerin kedisiyle ne anlatılmak istenmiştir? Doğa yasalarının ontolojik statüsüne ne gibi farklı yaklaşımlar vardır? Tanrısal etkinlik, kuantum belirsizliklerinin belirlenmesi olarak değerlendirilebilir mi? Kuantum teorisi mucizeler, özgür irade ve kötülük sorunu hakkında binlerce yıldır yapılan tartışmalara yeni açılımlar getirebilir mi? Bunlar ve benzeri daha pek çok soruya bu kitapta cevap veriliyor. Kuantum teorisinin felsefi ve teolojik açıdan ele alınmasını önemli bulanlara bu kitabı mutlaka tavsiye ediyoruz. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Caner Taslamanın yazmış olduğu bu kitabı doçentlik tezi olarak kullanmıştır. Bu kitapta Kuantum teorisinin felsefeyle olan ilişkisi üzerine yazılmış ve kabul edilmiş en önemli kitap olmuştur. Yazar ilk bölümde sadece Felsefe ve Bilimi anlatmıştır daha sonra Kuantum Teorisinin felsefeyle olan ilişkisinden söz etmiştir.
+ Yorum Gönder