+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Yusuf U Zeliha - Şeyyad Hamza;Osman Yıldız Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Yusuf U Zeliha - Şeyyad Hamza;Osman Yıldız
  Yusuf U Zeliha


  yusuf ile züleyha.jpg

  Türk edebiyatının çok sevilen ve bundan dolayı birçok manzum ve mensur esere konu olmuş hikâyelerinden biri, Yûsuf u Zelîhâ hikâyesidir. Bu rağbetin başlıca sebepleri, konunun kutsal kitaplarda geçmesi, büyük bir peygamberin hayatını anlatması ve ölümsüz bir aşkı terennüm etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de ahsenü'l-kasas 'hikâyelerin en güzeli' diye nitelendirilen bu hikâye, asırlarca, Müslüman-Türk yazarlar tarafından dinî bir şevkle işlenmiş; böylece biri diğerine benzemeyen pek değerli eserler ortaya çıkmıştır.

  İşte bu eserler içinde Şeyyâd Hamza'nın Yûsuf u Zelîhâ'sı, Oğuz Türkçesi'nin kuruluş dönemine ait, Anadolu sahasında yazılmış ilk mesnevi olması itibarıyla son derece kıymetlidir. Bundan daha da önemlisi, edebî iddiadan uzak; fakat oldukça sade bir dile sahip olan bu eser, temsil ettiği diyalektin ses ve şekil bilgisini geniş ölçüde yansıttığından dilimiz ve dil tarihimiz bakımından büyük bir değer taşımaktadır.

  Geleneksel ve çağdaş dilbilgisi ilkeleri doğrultusunda hazırlanan elinizdeki bu çalışmayla, Türk dili ve bilhassa Oğuz Türkçesi için nadide bir tarihî eser daha gün ışığına çıkmış oldu.
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Zeliha ile Yusuf un aşkı dünyanın en büyük aşkıdır. Zeliha yusufa o kadar aşıktır ki onun uğruna herşeyini feda eder. Her gördüğü insana Yusuf diye seslenir olmuş. Lakin Yusuf aşkını söylememiş çünkü zeliha efendisinin eşiydi. Efendisi öldükten sonra Zeliha yı çok perişan bir halde bulur Yusuf ve onunla evlenir.
+ Yorum Gönder