+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Fetih ve Fatih Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Fetih ve Fatih
  Fetih ve Fatih


  Yazan-İsmail Hami Danişmend


  İstanbul’un fethi, yalnız Türk ve İslam dünyası namına askeri bir zafer değil, bütün insanlık ve medeniyet için eşi bulunmayan bir hadisesidir. Türk egemenliğinin Doğu Roma hâkimiyetinin yerini almasıyla, din ve vicdan hürriyeti kavramı, ilk defa olarak Avrupa kültür dairesine girmiştir. Avrupa’nın doğusunda, Türk’ün din ve vicdan hürriyeti ile insan haklarına saygı ilkesinden doğan bu tarihî şafak, Ortaçağ loşluğuna son veren bir adım olmuştur. Doğudan gelen aydınlı fark eden Ortodoks dünyası, Katolik dindaşlarındansa Türk egemenliğine girmeyi gönüllü olarak tercih etmiştir. Öte yandan, tarihi belgeler, Katolik Hıristiyanların da, Türkleri, Bizans Ortodokslarına tercih edip onlara daha çok itimat ettiklerini gösteren örneklerle doludur.
  İstanbul’un fethi, dünya tarihine yalnızca insan hakları ve din ve vicdan hürriyeti kavramlarını kazandırmamış, aynı zamanda siyasi tarih açısından da sonraki yüzyıllara damgasını vuracak bir olayın başlatıcısı olmuştur. Topçuluk tekniğinin dünya tarihini değiştirecek ilk büyük zaferi sayılan İstanbul’un fethi, derebeylik sisteminin ortadan kalkmasını hızlandırmıştır. Dolayısıyla fetih, Batı’da ülke bütünlüğünün sağlanmasında ve millî birliğin kurulmasında en önemli etkenlerden biri olmuştur.
  Fethin bütün dünya insanlığına açtığı parlak ufuklar konusunda mutlaka bilmemiz gereken bilgileri özlü bir şekilde derleyip sunan bu kitap, bizlere tarihimize ve insanlık medeniyetine yeni ve farklı bir bakış açısıyla bakma imkânı sağlıyor.

  Timaş yayınları
  Fiatı-8.00.tl
  Mayıs-2008
 2. Acil

  Fetih ve Fatih isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder