+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Tarih öyküleri özeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarih öyküleri özeti
  Tarih Öyküleri Özeti

  Tarih öyküleri.jpg
  FATİH'İN DİLENCİ KARDEŞİ

  Taşköprülüzâde Mehmed Kemâlüddin Efendi’nin (Tuhfetü-l Ahbab) yâhut “Târih-i Sâf” adındaki eserinin birinci cüzünün 1287 İstanbul tab’ının 57-58. sayfalarında Fatih Sultan Mehmed’in hazır cevaplığını gösteren çok hoş bir menkıbe nakledilir: Hem kıssa, hem hisse sayılabilecek olan bu tatlı menkıbeye göre İstanbul Fâtih Sultan Mehmet bir gün atına binip ava çıkarken, karşısına bir dilenci çıkar: Fatih de cebinden bir altın çıkarıp verir, bir altını az gören dilenci:

  — Padişahım, ben senin kardeşin olduğum halde nasıl oluyor da sen bana tek bir altın verirsin? Şu hareketin insâfa sığar mı?

  Diye feryâd ve figâna başlamış! Bunun üzerine Hz. Fâtih atının dizginini çekip durmuş ve dilenciyi yanına çağırıp sormuş:

  — Bu ne söz böyle. Sen benim kardeşim olduğunu nasıl iddiâ edebilirsin?

  Dilenci de hemen cevabını dayamış:

  — Nasıl olur da sen benim kardeşim olduğunu bilmezsin? Hiç öyle şey olur mu?

  Fatih Sultan Mehmed, kardeşliğin sırrını öğrenmekte ısrâr edince, nihâyet cesur dilenciden şu cevâbı almış:

  — Padişahım, ikimiz de Âdem babamızın oğulları değil miyiz?

  Bu cevaptan çok hoşlanan Sultan da şöyle mukâbele etmiş:

  — Eğer öteki kardeşlerimiz de alacak olurlarsa, senin hissene bu bir altın bile düşmez!

  Bununla beraber, bu nükte çok hoşuna gittiği için, cömert Sultan dilenci kardeşine ihsanda bulunmuş
 2. Acil

  Tarih öyküleri özeti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder