+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Dede Korkut Kitabı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dede Korkut Kitabı
  Dede Korkut Kitabı

  Dede Korkut Kitabı.jpg


  Dede Korkut’un yaşamı hakkındaki bilgiler söylentilere dayanır. Dede Korkut Kitabı’nda, Oğuzname metinlerinde ve bazı tarih kaynaklarında Dede Korkut, “Oğuzların kendisinden akıl danıştıkları, gelecekten haber verdiğine inandıkları, kopuz çalarak bilgece sözler söyleyen, kendisi de bilge bir kişidir. Oğuz Han’a vezirlik yaptığı, Hz. “Muhammet’e elçi olarak gönderildiği ve Oğuzlar arasında “İslâm dinini yaydığı da bu söylentiler arasında yer alır. Korkut Ata adıyla da anılan Dede Korkut, efsaneye göre 295 yıl yaşamıştır. Birçok yerde Dede Korkut’a ait olduğu söylenen mezarlar vardır.  Dede Korkut’un anlattığı ve Oğuz Türklerinin yaşantılarıyla ilgili 12 destansı öykünün toplandığı kitaptır. Asıl adı, Kitab-ı Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzân’dır (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı). Kitaba bu adm verilmesi bütün hikâyelerde Dede Korkut’un ortaya çıkmasından, dır. Oğuz Türklerinin rum, ermeni ve gürcü beylikleriyle yaptığı savaşları ve Oğuz boyları arasındaki anlaşmazlıkları masal biçiminde anlatan bu öyküler aynı zamanda, Oğuzların günlük yaşantıları, dinî inançları, töreleri, sosyal ve siyasî durumları hakkında bilgi verir. Olayların İslâm öncesi ve sonrasına göre değişik biçimde değerlendirildiği bu öykülere yer yer manzum parçalar eklenmiştir. Oğuz Türkleri arasında söylenen ve ağızdan ağıza dolaşarak geniş bir alana yayılan öykülerin, XIV. yüzyıl sonu ile XVI. yüzyıl arasmda yazıya geçirildiği sanılmaktadır. Dede Korkut Kitabı’nın Arapça olarak yazılmış 12 hikâyeden oluşan asıl nüshası Dresden Kütüphanesi’ndedir. Vatikan Kütüphane-si’nde 6 hikâyelik ikinci bir nüsha bulunmaktadır. 1916′da Kilisli Rifat tarafından yayımlanan Dede Korkut Kitabı sonraki yıllarda değişik kişiler tarafından yayımlanmıştır.
 2. Acil

  Dede Korkut Kitabı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder