+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kitap Tanıtımları Forumunda Divanı Lügatit Türk Kimin Eseridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divanı Lügatit Türk Kimin Eseridir
  divanı lügatit türk kimin eseridir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Divanı Lügatit Türk Kimin Eseridir

  Divanı Lügatit Türk

  Türk dilinin toplu sözlüğü anlamına gelen bu yapıtı, 1072-1074 yılları arasında ( 11.yüzyıl j Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Yapıtın yazılış amacı Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin edebiyat dili olarak Arapçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamaktadır. Arapça olarak yazılmış, 7500 Türkçe sözcüğün açıklaması yapılmıştır. Bir anlamda yapıt Türkçenin ilk dilbilgisi kitabı olma özelliği taşır.
  Yapıtın bizim için halkbilimsel (folklorik) değeri de önemlidir. İçinde nazım parçaları, düzyazı cümleleri ve atasözleri vardır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait bu örneklerin yanında bu örneklere ilişkin bilgiler de vardır.

  Yapıtta değişik Türk boylarının yaşam biçimleri ve yaşadıkları coğrafyanın özelliklerine ilişkin bilgiler de vardır. Türkçe sözcüklerin anlamları verilmekle yetinilmeyip o sözcüklerin değişik Türk boylarındaki kullanımları, sözcük türleri ve sözcük yapısıyla ilgili bilgiler de verilmiştir.

+ Yorum Gönder