+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda insan Hayatı Sınırlıdır, Sınırsız Olan Bilgidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  insan Hayatı Sınırlıdır, Sınırsız Olan Bilgidir
  İnsan Şerle Ve Hayırla İmtihan Edilmektedir  İnsan, dünyada karşılaştığı olaylar karşısında gösterdiği tavırlarla, sahip olduğu ahlakla ve içinde taşıdığı niyetiyle denenmektedir. Herşeyin Rabbimiz’den gelen bir deneme olduğunu bilmek, bu imtihan ortamını, karşılaşılan her olayı neşe ve şevkle karşılamak ise, dünyadaki imtihanı en güzel şekilde yaşamaya vesile olacak üstün bir ahlak modelidir.

  Dünya hayatı, her insanın, asıl ve sonsuz ahiret yurduna ulaşmadan önce imtihan olduğu geçici bir mekandır. Her insanın fıtratına uygun olarak yaratılan imtihanların bir amacı, insanı imani anlamda olgunlaştırmak, onu sonsuz ahiret hayatına hazırlamaktır. İnananların dünyada yaşadıkları imtihan konularının neler olabileceği ve bunlar esnasında gösterdikleri güzel tavır Kuran’da şu şekilde haber verilmiştir:

  “Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: “Biz Allah’a ait (kullar)ız ve şüphesiz O’na dönücüleriz.” Rablerinden bağışlanma (salat) ve rahmet bunların üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardır.” (Bakara Suresi, 155-157)

  İnsan yukarıdaki ayetlerde ve “Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya Suresi, 35) ayetinde haber verildiği gibi her türlü olayla denenebilir.

  İnsanın bolluk, zenginlik ve çok büyük nimetler içindeyken de Allah’ın razı olacağı güzel ahlakı göstermesi, her tavrında Allah’a yönelip dönmesi ve O’nun emir ve tavsiyelerine çok büyük bir titizlik göstermesi önemlidir. Çünkü bolluk dünyanın geçici süslerine dalan insan için bir fitne konusu, bir deneme, unutturup yanıltan bir etken olabilir. Ama imanlı bir insan ne kadar büyük nimetler içinde olursa olsun asla Allah’a karşı nankörlük etmez.

  İnsan bunun yanında hastalıkla, felaketlerle, iman etmeyenlerden gelen türlü baskılarla, incitici söz, iftira, tuzak, alay, zulüm gibi olaylarla da denenebilir. Fakat Müslüman bunların hepsinin imtihanın bir parçası olduğunu bilir ve bunlara sabır göstermenin güzelliklere açılan bir yol olduğunu unutmaz.

  İnsanlar Dünyada Hangi Konularla İmtihan Olurlar?

  Dünya, Allah’tan korkup sakınanlarla, O’na nankörlük edenleri ayırt etmek için hazırlanmış bir imtihan yeridir. Rabbimiz, bu imtihan yerinde güzelliklerle çirkinlikleri, iyiliklerle kötülükleri, eksikliklerle mükemmellikleri bir araya koymuş ve kusursuz bir imtihan sistemi yaratmıştır. Kullarını, imanlarının ortaya çıkması için türlü şekillerde denemektedir. Sonuçta Allah’ı hakkıyla tanıyıp, takdir edebilenler, iman etmeyenlerden ayrılacak ve kurtuluşa ereceklerdir. Bu gerçek, Kuran’da şöyle bildirilmiştir:

  “İnsanlar, (sadece) “İman ettik” diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun, onlardan öncekileri sınadık; Allah, gerçekten doğruları da bilmekte ve gerçekten yalancıları da bilmektedir.” (Ankebut Suresi, 2-3)

  Şimdi insanların dünya hayatında hangi konularla imtihan olduklarını inceleyelim.

  Zenginlikle imtihan

  İnsan bolluk, zenginlik ve çok büyük nimetler içindeyken de Allah’ın razı olacağı umulan güzel ahlakı gösterip göstermediğiyle denenir. Çünkü bolluk dünyanın geçici süslerine dalan insan için bir deneme, Allah’ı ve ahireti unutturup yanıltan bir etken olabilir. Ama imanlı bir insan ne kadar büyük nimetler içinde olursa olsun asla Allah’a karşı nankörlük etmez.

  “Gerçekten ben, mal (veya at) sevgisini Rabbim’i zikretmekten dolayı tercih ettim.” (Sad Suresi, 32) ayetinde haber verildiği üzere zenginliği yalnızca Allah rızası için isteyen Hz. Süleyman bu konuda verilecek en güzel örneklerden biridir.

  İnkarcıların Baskısıyla, Tuzak ve Zulümleriyle İmtihan

  İnkarcıların hayrı engellemek için yaptıkları zorbalıklar, müminler için birer imtihandırlar. Mümin, “ sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız emirlere olan azimdendir.” (Al-i İmran Suresi, 186) ayetinin hükmü gereği, bunların hepsinin imtihanın bir parçası olduğunu bilir ve bunlara sabır göstermenin güzelliklere açılan bir yol olduğunu unutmaz.

  Hastalıkla İmtihan

  Mümin, hastalığın Allah’tan gelen bir deneme olduğunun bilincindedir. Kendisine isabet eden ağır hastalıkta, bunun Allah’tan gelen bir imtihan olduğunun farkına varan ve yardımı yalnızca Allah’tan dileyip tevekküllü tavrını koruyan Hz. Eyüp bu konuda çok güzel bir örnek teşkil eder. Ayrıca şiddetli bir hastalık, kamil bir imana sahip olmayan insanın çabuk yılgınlık gösterebileceği ya da manevi zaaflarını ortaya çıkarabilen bir durumdur. Ancak bu zaafının farkına varan kişi, samimi iman sahibi ise hemen bunu telafi yoluna gider. Böylece hastalık onun hatasını fark etmesine yol açtığı için bir güzellik halini alır.

  Fakirlik ve Açlık Korkusuyla İmtihan

  Şeytan, zayıf imanlı kimselere fakirlik korkusu verebilir. Bir Kuran ayetinde şeytanın çabası şöyle bildirilmiştir:

  Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size Kendisi’nden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, --bilendir.” (Bakara Suresi, 268)

  Müminlerse, canlarının, mallarının ve sahip oldukları herşeyin Allah’a ait olduğunu, rızkı verenin de alanın da Allah olduğunu bildikleri için, bunlarda meydana gelen bir eksilme onların ahlaklarını, düşünce yapılarını ve Allah’a olan sadakatlerini asla etkilemez.
 2. Ezlem
  Üye

  İnsan doğar, yaşar ve ölür. Hayat hep bir döngü içinde devam eder. İnsanlar hayatta bir gün hayatın sona ereceğini bilerek yaşarlar. Hayat sona erir. Sonu olmayan şey öğrenmektir. Her insan bir şeyler öğrenmenin çabası içinde olmalıdır.
 3. Ziyaretçi
  bence bu site çok güzel çok ama çok hoşuma gitti yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
+ Yorum Gönder


insan hayatı sınırlıdır sınırsız olan bilgidir kompozisyon,  insan hayatı sınırlıdır sınırsız olan bilgidir