+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Kompozisyona başlık nasıl bulunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kompozisyona başlık nasıl bulunur
  Kompozisyona başlık nasıl bulunur..  Yazı başlığı, o yazıda işlenilmesi düşünülen ana fikrin aynasıdır. Canlı cansız her varlığın adı olduğu gibi, her yazının da bir başlığı vardır. Yazdığımız her şiir, hikâye, masal, roman, fıkra… vb. nin mutlaka bir başlığı olmalıdır. Başlıksız yazı olmaz.

  Yazı başlığı okuyanların ilgisini çekmeli, onlara tesir etmelidir. Bu bakımdan başlık seçmek çok önemlidir. Okuyucu, başlığa bakınca, yazının nelerden söz edeceğini kestirebilmelidir.  Yazıların başlığı uzun veya kısa olabilir. Fakat, uzun başlıkların okuyucu üze*rinde tesirli olmadığını unutmamak gerekir.

  Saatleri Ayarlama Enstitüsü (A. H. Tanpınar)

  Bursada Zaman (Ahmet Hamdi Tanpınar)

  Tarih içinde Türk Edebiyatı (Faruk K. Timurtaş)

  Edebiyat Bilgileri (İsmail Habib)

  Tarih ve Tiyatro (Turan Oflazoğlu)

  Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları (Tuncer Gülensoy)

  Tenkidin Sefaleti Karşısında (İsmail Parlatır)

  gibi kitap başlıkları, kısa, tesirli ve akılda kalabilecek başlıklardır.

  Bir kitap başlığını, meydana getiren kelimelerin hepsi BÜYÜK HARFLE ya*zılır. Bir dergide, gazetede veya antolojide yer alan herhangi bir edebî türden ya*zının hepsi büyük harfle olabileceği gibi, başlığı meydana getiren kelimelerin yal*nız ilk harfleri büyük olabilir.
 2. Ezlem
  Üye

  Kompozisyona başlık bulmak oldukça önemlidir. Başlığın dikkat çekici ve konu ile ilgili olmasına dikkat etmeliyiz. Başlığı yazıdan önce yazmak iyi değildir. Önce konuyla ilgili yazıyı yazmalı, başlığı daha sonra bulmalıyız.
+ Yorum Gönder