+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Devletçilik ilkesi ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Devletçilik ilkesi ile ilgili Kompozisyon
  Devletçilik ilkesi ile ilgili Kompozisyon  Ekonomik kalkınmanın üzerinde duran Atatürk, kısa zamanda yurdun kalkınabilmesi için çalışmalara hız vermiş, bu program dahilinde de Devletçilik ilkesini benimsemiştir.

  Devletçilik ilkesi, “Türk toplumunun ve devletin, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirilebilmesi için, devlet işletmeciliği ile özel sektör işletmeciliğinin hep birlikte, uyum içerisinde çalışması” demektir. Devletçilik, ekonomik ve sosyal kalkınma için yapılması gerekli işlerin ivedi yapılması demektir.

  Devlet ve özel sektör

  Özel sektör, ilgilendiği bir alanda başarıyı yakaladığı takdirde, devlet o alandan başarı yakalandığı için çekilip, kalkınma için başka alanlara yönelebilir. Devlet, özel sektörün girmediği alanlarda çalışmalarını bırakmaz, aksine bu alanlarda bir çok faaliyetlerde bulunarak ekonomik kalkınmaya her zaman fayda sağlamaya devam eder. Bunlara örnek olarak, enerji santrallerinin kurulması, karayolları, demiryolları, havaalanları ve limanların yapımı ile GAP Projesi’ni verebiliriz.

  Türk Özel Sektörü’nün kurucusu olan devletimiz, her zaman özel sektörle birlikte çalışarak bu günlere kadar gelmiştir. Güçlü bir ekonomi, devletçilik ilkesi tam olarak uygulandığı takdirde gerçekleşir. İşte bu yüzden devletçilik ilkesinin gerekleri, kalkınma adına, her alanda daima uygulamalı olarak kendisini göstermelidir.
 2. Ezlem
  Üye

  Devletçilik ilkesi ile ilgili Kompozisyon


  Devletçilik ilkesi Atatürk'ün altı ilkesinden biridir. Bu ilke devlete ait mal ve bölgelerle ilgilidir. ancak şu anda Türkiye'de ismi olduğu halde uygulamada olmayan tek Atatürk ilkesidir.

+ Yorum Gönder


devletçilik ile ilgili örnek sunum