+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı ile ilgili Kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı ile ilgili Kompozisyon

  Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı ile ilgili Kompozisyon örneği  Atatürk’ün cumhuriyeti devletin siyasi rejimi olarak seçmesinin bir nedeni, uzun yıllardan beri cumhuriyetin özlemini duyduğu siyasi bir rejim olmasındandır. Cumhuriyet rejimi, Atatürk’ün gençlik çağlarından beri Türkiye’yi çağdaş ve modern bir ülke haline getirmek için düşündüğü tek siyasi rejimdir.

  Mustafa Kemal genç kolağası iken bile 1908 inkılabı ile tatmin olmamış “İnkılabı bizzat kendisinin tamamlayacağını” ifade etmiştir.

  Cumhuriyet tamamen Atatürk’ün karakterine uygun bir rejimdir. Büyük Önderin belirttiği gibi, “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan istiklâl aşkı ile yaratılmış bir adamım. Çocukluğumdan bu güne kadar ailevi, hususi ve resmi hayatımın her safhasını yakından tanıyanlarca bu aşkım bilinir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın yerleşmesi ve yaşaması mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasına bağlıdır. Ben şahsen bu saydığım özelliklere çok ehemmiyet veririm ve bu özelliklerin kendimde varlığını iddia edebilmek için milletimin de aynı özellikleri taşımasını şart ve esas bilirim.” Cümlelerinin özünde cumhuriyet rejiminin getirdiği özgürlük ve bağımsızlık yatmaktadır.

  Atatürk’e göre, Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare cumhuriyet idaresidir. Yine Atatürk, “Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğunu bilmesi demektir.” Demek suretiyle de cumhuriyet rejiminin insana verdiği değere dikkati çekmiştir.

  Cumhuriyet, millet egemenliği ile bağdaşabilen tek rejimdir. Atatürk’e göre, “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”

  Türk fikir ve siyasi hayatında ilk defa devlet şekli olarak cumhuriyeti cesaretle telaffuz eden ve savunan Atatürk olmuştur. En gelişmiş modern devlet şekli olan cumhuriyet hakkında Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılını kutlarken “Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” Diyerek cumhuriyetin ne derece önemli olduğunu bir kez daha Türk halkına hatırlatmıştır.

  Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, dünya barışını savunan ve bağımsızlığı ön planda tutan bir ülke olarak, varlığını sonsuza dek devam ettirecektir.
 2. Ziyaretçi

  cumhuriyet ile ilgili sınıf arkadaşlarima sunum yapacağım yardımcı olurmusun
 3. Asel
  Bayan Üye
  cumhuriyet ile ilgili sınıf arkadaşlarima sunum yapacağım yardımcı olurmusun

  29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ AÇILIŞ KONUŞMASI

  29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.

  Cumhuriyet Yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti, Osman Bey tarafından 1299'da Söğüt 'de kuruldu. Osmanlı devlet yöneticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı yüz yirmi dört yılda, otuz altı padişah yönetti. Son padişah Sultan Vahdettin'dir.

  Eskiden ülkelerde tek kişi egemendi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan, sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğla geçerdi. Oğlun küçük olması, deli olması yönetici olmaya engel sayılmazdı. Böyle tek kişinin kendi başına buyruk, sorumsuz, denetimsiz yönetimine mutlakıyet denir. Mutlakıyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.

  Mutlakıyetle yönetilen ülkelerde zamanla hakana, padişaha, şaha, krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları hakan, padişah, şah, kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine Meşrutiyet denir. Ancak meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edildi.

  Üçüncü yönetim biçimi cumhuriyettir. Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri - milletvekilleri- aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler dilerlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.

+ Yorum Gönder


atatürk ve cumhuriyet ile ilgili kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet konulu kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet ile ilgili kompozisyonlar,  cumhuriyet ve atatürk ile ilgili kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyetle ilgili kompozisyon,  atatürk ve cumhuriyet hakkında kompozisyon