+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Düşene gülen acıyanda çoktur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Düşene gülen acıyanda çoktur
  Düşene gülen acıyanda çoktur  İnsanların zayıf ve aciz olanlara karşı genel tutumları üzerinde düşününüz. İçtenlikle yardıma koşanların yanı sıra, haklı haksız birtakım yargılarla, yarı alaycı, yarı iğneleyici tavır takınanların sayısı da pek az değildir. Her insan, özel hayatında bu gibi tecrübelerin acısını duyar:
  Konu ile ilgili düşünce düzenini şöyle kurabilirsiniz:


  1 - Düşmek;
  2 - Çevredeki insanların düşkünlere karşı tutumları (uygun
  örnekler verilebilir.)
  3 - Fikir ve görüşlerin derlenmesinden çıkan sonuç veya yargı.


  ÖRNEK ÇALIŞMA:


  "Hayat, bazen insanın yüzüne gülmeyebilir. Bir insan, bütün çabalarına rağmen karşılaştığı güçlüklerle başa çıkamadığı zaman maddeten ve manen yenilmiş duruma düşer. Türlü acılar, çaresizlik ve umutsuzluklar içinde kıvranan zavallı bir yaratık olur. Toplum, hayat yolunda tökezlenen böyle kişileri "düşmüş" olarak nitelendirir.
  Düşmüş insan, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle moral çöküntüsüne uğramış kimsedir. Yardım dileyen bakışlarını önce yakınlarına, sonra içinde bulunduğu topluma çevirir. Doğrulabil-mek için destek arar. Kendisini gerçekten sevenler, onun bu haline üzülürler, teselli etmeye çalışırlar. Ruhları insanî duygularla donanmış böyle dostların yanı sıra, ruhsuz, merhametsiz insanlar da vardır. Nedense birçokları, tanımadıkları insanların sıkıntılarına karşı lakayt bir tavır takınırlar. Bu bencil durum, acizlik ve düşkünlük olaylarında daha keskin bir şekilde ortaya çıkar. Parlak mevkilere ulaşanları birçok kimse çekemez. Bu insanlar, bulundukları mevkilerden düştükleri zaman garip ve bencil bir rahatlık duyarlar. Düşenlere kolay kolay yardım elini uzatan bulunmaz.
  Aslında insanlık, bütün bencil duygulardan sıyrılıp birbirimizi sevmek, korumak ve yardımlaşmak demektir."
 2. Ezlem
  Üye

  Hayat her zaman iyi ve yolunda gitmeyebilir. İnsanlar iyi zamanlar kadar kötü zamanlar da geçirebilirler. Onlar zor durumdayken dostları yardım eli uzatır ancak bazen yardım etmek istemeyen de olur. Bu durumlar yaşamda normal şeylerdir.
+ Yorum Gönder